Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107276 Kotki (trzy małe). Trzy małe Kotki. Zajmująca powiastka dla małych dzieci. Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, 1896,
107277 Kotki (trzy małe).
107272 Kotiużyński Zygmunt (1826-1894). Droga do oględnego wyjścia z kryzysu agrarnego. Z. K. Kijów, Druk. Uniwersytetu Sw. Władzimierza (!) (J. Zawadzkiego), 1886,
107273 Kotiużyński Zygmunt (1826-1894).
107270 Kotiużyński ks.
107271 Kotiużyński Aleksy (1763-1842), ks., pijar.
107269 Kotik Jan, mylnie.
109796 Kotik J., mylnie.
107267 Kotík Antonín (1840-1919). O życiu i pismach filozoficznych i estetycznych Zygmunta Krasińskiego. Praga, 1865 (po czesku).
107268 Kotík Antonín (1840-1919).
107264 Kotielnikow (Katielnikow) Jewłampij Nikiforowicz (1774-1854). Otrywok zaniatij na małom dosugie donskago kazaka Jewłampija Kotielnikowa. Oktiabr' 1814 g. W Warszawie (Warszawa, Wojenno-pochodnaja tipografija, 1814).
107265 Kotielnikow (Katielnikow) Jewłampij Nikiforowicz (1774-1854). Prodołżenije zaniatij na małom dosugie donskago kazaka Jewłampija Katielnikowa (!). Oktiabr' 1814 goda, w Warszawie. (Warszawa, Wojenno-pochodnaja tipografija, 1814),
107266 Kotielnikow (Katielnikow) Jewłampij Nikiforowicz (1774-1854). Samouczebnyja Proizwiedienija Donskago Kazaka Jewłampija Katielnikowa (!). Oktiabr' 1814 goda. W Warszawie. Pieczatano w Tipografii Wiktora Dombrowskago s napieczatnych w Wojenno-Pochodnoj Tipografii, pri Gławnoj Kwartirie Gienierał-Fieldmarszała Grafa Barkłaja de Tolli - sostojaszczej. (Warszawa, 1814),
107259 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829). K spiektralnomu analizu krowi. E. O. profiessora D. A. Kotielewskago. (Odb. z: Warszawskija Uniwiersitietskija Izwiestija 1870). B. m. b. r. (Warszawa, 1870),
107260 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829). Kurs sudiebnoj miedicyny czitannyj studientam-juristam IIIgo i IVgo kursów prof. Kotielewskim 1889-1890 g. B. m. b. r. (Warszawa, 1890),
107261 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829). Wstupitielnaja lekcyja po sudiebnoj miedicynie, czitannaja proziektorom Kotielewskim dla studientow Juridiczeskago fakultieta. (Odb. z: Warszawskija Uniwiersitietskija Izwiestija 1870). B. m. b. r. (Warszawa, 1870),
107262 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829). Zapiski sudiebnoj miedicyny po lekcyjam Profiessora Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta D. A. Kotielewskago. izdawajemyja Studientom Trżynskim izdanije 2roje Studienta F Szmakfeffera. Warszawa 1882/83 akad: god. (Warszawa), Litografirowano s razrieszenija Uniwiersitietskago Naczalstwa w Lit. W. Głowczewskago, (1883),
107263 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829).
107258 Kotfis Błażej, ze Słotwiny.
107257 Koterbski Józef Kazimierz, ks. (1875-1945).
107256 Koteras A. J., z Chicago.
107254 Kotelewski.
107255 Kotelewski D.
107252 Kotek ks., mylnie, właściwie Kołek ks.
107253 Kotek Karel, adwokat z Frydka (1832-1899).
107245 Kotecki, ks. proboszcz.
107251 Kotecki Wawrzyniec, ksiądz (1841-1918).
107250 Kotecki W.
107249 Kotecki L., urzędnik z Kościan.
107248 Kotecki Julian, profesor gimnazjalny (ok. 1841-1891).