Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
19899 Czasopisma. Noworocznik Litewski. Noworocznik Litewski na r. 1831. Wilno, 1830.
80 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Sztuka poznania samego siebie czyli badania źródeł moralności, dzieło po franc. napisane, a staraniem pewnéj damy na polski przełożone język. Wilno, 1830,
24724 Deszkiewicz-Kundzicz Jan Nepomucen ks. (1796—1869). Oda z przyczyny traktatu wiecznego pokoju między Cesarstwem Rossyjskiem a Portą Ottomańską w Adryanopolu zawartego. Wilno, 1830,
12132 Bułharyn (Bułgarin) Tadeusz (właściwie: Jan Tadeusz Krzysztof; 1789—1859). Dymitr Samozwaniec, romans histor. (przekład Kar. Korwella?). Tom I.. Wilno, 1830 (1831?),
88806 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Librairie de Glücksberg. Nouveautés de la Littérature Française Th. Glücksberg, Libraire et Typographe de l'Université Impériale de Vilna. (Wilno, 1829),
17221 Ćwiczenia. Ćwiczenia w czytaniu dla wprawienia się w dobre wymawianie francuzczyzny, ułatwienia nauki czytania i obeznania z ogólnemi prawidłami pisowni, polecone do użycia szkołom powiatowym. Wilno, 1829,
6325 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). O kalendarzu dawnych Rzymian, przekład z niem. Wilno, 1829,
15049 Chomiński Antoni. Loklin, czyli Rozpacz Uwieńczona; dramma w 4 aktach, przez ... napisana. Wilno, 1829,
12017 Bukwar. Bukwar rossyjski dla użytku początkowej młodzi. Wilno, 1829,
35771 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Wykład nomenklatury Berzeliusza. Wilno, 1828.
21447 Czasopisma. Zbiór Rzeczy. Zbiór Rzeczy Ciekawych i Pożytecznych, czyli rozrywki w samotności z rozmaitych autorów zebrane. Wilno, 1828.
94984 Kłągiewicz Jędrzej Benedykt ks., bp administrator diecezji wileńskiej (1767—1841). (Kurenda do WW. JXX. dziekanów, plebanów etc. Dyecezyi Wileńskiéy, z datą: Wilno, 16 X 1828, w sprawie wypisywania metryk Kościelnych po łacinie; inc: „Na przełożenie sprawuiącego obowiązki...”). Wilno, 1828,
105131 Besser (Beeser) (Wilibald) Suibert Józef Gottlieb (1784—1842). Pomnożenie dykcyonarza roślinnego ś. p. X. Krz. Kluka, przez J. Dziarkowskiego i Siennickiego. (Recenzja). Wilno, 1828,
20288 Czasopisma. Powieści i Romanse. Powieści i Romanse, z dzieł celniejszych pisarzy tłumaczone. Wilno, 1827—1829.
24976 Dictionnaire (Nouveau). Nouveau Dictionnaire français et polonais. Wilno, 1826. 1847;
26905 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Kazanie o posłuszeństwie. (Kazania w czasie jubileuszu). Wilno, 1826,
25738 Dni. Dni Piętnaście nabożeństwa jubileuszowego, dla uczącej się młodzi i stanu nauczycielskiego na mocy bulli Papieża Leona XII w kościele uniwersyteckim św. Jana parafialnym wileńskim, za zgodą władzy edukacyyney i duchowney odprawić się maiącego w roku ninieyszym 1826. Wilno, 1826,
1434 (Aleksander I). Oda na śmierć wiecznej pamięci Alexandra Igo Cesarza Rossyjskiego, Króla Polskiego itd. Wilno, 1826
92029 Kazania na exekwiach. Kazania na exekwiach ś. p. biskupa Kijowo-czernichowskiego Tomasza Ujeyskiego miane (Wilno, 1825);
77776 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Wypisy z autorów klassycznych rzymskich dopełniające naukę przypadkowania i czasowania łacińskiego (Wilno, 1825);
21441 Czasopisma. Zbiór Powieści. Zbiór Powieści Różnych Autorów. Wilno, 1825.
13797 Charkiewicz Juvenalis (bernardyn, ok. 1720—1788). Dyariusz podróży hiszpańskiéj z Wilna do miasta Walencyi na kapitułę jeneralną zakonu mniejszych braci św. Franciszka to jest Bernardynów przez X. ... prowincyała litewskiego odprawionéj w roku 1768 (z rękopismów biblioteki klasztoru wileńskiego tegoż zakonu), ob. Dzieje Dobroczynności, Wilno, 1824.
60618 Dziejów (Do) starożytnych. Do Dziejów starożytnych w Wilnie 1818 drukowanych. Dodatki i poprawki. Wilno, 1824;
69897 Grabowski Joachim ks. (oficjał mohilewski, prałat archidiakon białoruski i kijowski, scholastyk żytomierski). Stan kiiowsko-zwinogrodzkiego Seminarium, wyjęty z wizyty..., odprawionéj w Wrześniu 1823 r. Z polecenia A. B. Siestrzencewicza (umieszczony w Dziejach Dobroczynności. Wilno, 1824, t. IV,
58375 Drozdowski. Kant na pochwałę miasta Rygi. Wilno, 1824,
385 Abuhab Izaak (rabin). Menoras Hainver (po hebrajsku). Wilno, 1824,
60798 Dziennik Litewski. Dziennik Litewski. (Miesięcznik). Wilno, 1824—?
50999 Karnawał. Karnawał (Wilno, 1823).
12729 C. A. lożmajster. Powinszowanie Świąt Wielkanocnych dnia 22 Apryla 1823 roku. (Wierszem). (Wilno, 1823),
58 A. Z. R. T. Zabawka rozrywkowa dla przepędzenia wesołego czasu, czyli kabała wróżąca przeznaczenie, wyznaleziona przez... Wilno, 1823,