Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97676 Koła (z) Antek (pseud.).
97675 Kolwicz (Kelewitz) Jerzy.
97674 Kolumny wojskowe.
97673 Kolumnach (O) przez Kontramarsz czyli o formowaniu kolumn w tył (ok. 1815).
97672 Kolumna Zygmunta III w Warszawie.
97671 Kolumna Zygmunt (pseud.).
97670 Kolumella (właśc. Columella Cajus Lucius Iunius Moderatus; żył na początku I w.).
9767 Bractwo Najśw. Marii Panny Nieust. Pomocy,
97669 Kolumb Krzysztof (właśc. Colombo Cristoforo; ur. 1446 lub 1447, zm. 1506).
97668 Kolumb II (pseud.).
97667 Kolumb (Nowy). Pamiętnik podróży i wiadomości statystycznych przez F. S. Dmochowskiego. Z rycinami angielskiemi na stali. Rok 1839. Tom I. (Miesięcznik). Warszawa, w Księgarni F. S. Dmochowskiego, druk. Maksymiliana Chmielewskiego, 1839,
97666 Kolumb. Prospekt na pismo perjodyczne pod tytułem: Kolumb. Pamiętnik Opisom podróży lądowych i morskich, najnowszych odkryć jeograficznych, wiadomościom statystycznym oraz z temi w styczności zostającym poświęcony. B. m. b. r. (Warszawa, 1828),
97665 Kolumb. Kolumb Pamiętnik podróży (na okładkach tomów tytuł:) Kolumb. Pamiętnik. Opisom podróży lądowych i morskich, najnowszych odkryć jeograficznych, wiadomościom statystycznym, oraz z temi w styczności zostającym, poświęcony. (Dwutygodnik). Warszawa, nakł. Redakcji, Druk. Józefa Węckiego (od nru 37 tomu 7 r. 1829: Druk. pod Nrem 476 Litt. D), Rok pierwszy: 1828 (t. I: Styczeń, Luty, Marzec, t. II: Kwiecień, Maj, Czerwiec, t. III: Lipiec, Sierpień, Wrzesień, t. IV: Październik, Listopad, Grudzień — nry 1—24), — Rok drugi: 1829 (t. V: Styczeń, Luty, Marzec, t. VI: Kwiecień, Maj, Czerwiec, t. VII: Lipiec, Sierpień, Wrzesień, t. VIII: Październik, Listopad, Grudzień — nry 25—48),
97664 Kolubiński Julian Leliwa ks.
97663 Koltschitzky Georg Franz.
97662 Kolt (pseud.).
97661 Kolski Wawrzyniec.
97660 Kolski K.
9766 Bractwo Najśw. Marya Panna. Bractwo Najśw. Marya Panna, Matka Dobrej Rady (formularz wpisowy) ... został przyjęty do Bractwa M. B. Dobrej Rady w klasztorze Sióstr Augustyanek w Krakowie dnia ...19... r. Kraków, nakł. SS. August., Druk. Związkowa, b. r. (data imprimatur 1889, sam druk późniejszy),
97659 Kolski Józef (1866—1919).
97658 Kolski Jan.
97657 Kolski J.
97656 Kolski J.
97655 Kolski J.
97654 Kolski.
97653 Kolski kościół.
97652 Koels J. V.
97651 Kolping Adolf ks. (1813—1865).
97650 Kolpim.
9765 Bractwo N. P. Maryi Łaskawej Król. Kor. Polskiej,