Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
29777 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Librowicz Zygmunt (1855—1918). Zaczarowany szlafrok. Szt. w 1 a.
55901 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Ploetz (von) Jan Edler (1786—1856). Zaczarowany książę. Krt.
28630 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gosselin Emilia (1815—1864). Zaczarowany biały dom. Dr. w 3 a.
31220 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rydel Lucjan (1870—1918). Zaczarowane kolo. Baśń w 5 a.
30502 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Niemojowski Ludwik (pseud. Ludwik spod Wielunia; 1823—1892). Zaczarowana Magdusia. Kom. w 2 a
29100 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Karczewski Wacław (pseud. Marian Jasieńczyk; 1855—1911). Zaczarowana księżniczka. Obr. scen. w 1 a.
54629 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Kisfaludy Karol (1788—1830). Zacz Klara. Dr. w 5 a.
93508 Kisfaludy Károly (1788—1830). Zacz Klara dramat w 5. odsłonach przez Karola Kiszfaludego, spolszczył z węgierskiego Władysław Wędrychowski. Tamże [Lwów, (nakł. H. Stupnickiego), druk. M. F. Poremby], 1865,
31426 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Skarbek Fryderyk (1792—1866). Zacny człowiek. Kom. w 3 a.
54172 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gondinet Edmund (1829—1888). Zacni ludzie.
30512 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Niemojowski Ludwik (pseud. Ludwik spod Wielunia; 1823—1892). Zacisze. Kom.
56974 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Ziegler Fryderyk Wilhelm (1756—1827). Zaciekłość stronników,
56971 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Ziegler Fryderyk Wilhelm (1756—1827). Zaciekli stronnicy. (Partyzanci; Zaciekłość stronników). Dr. w 5 a.
55061 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Leroux Hipolit (pseud. Hippolyte; 1801—1860) i Mélesville. Zachód słońca. Kom. w 1 a. Muz. J. Damsego.
12509 Buzdygan Mikołaj (dr, lekarz w Krakowie; ok. 1851—1920). Zachowanie się trawienia żołądkowego w różnych postaciach niedokrewności a szczególnie w błędnicy, oraz kilka uwag leczniczych, odczyt. Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1891,
93970 Klecki Karol (1866—1931). Zachowanie się siły elektrobodźczej i pobudliwości przeciętego nerwu żaby. (Odb. z XXV t. Rozpraw Wydz. Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności). Kraków, Skład główny w księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1893,
63487 Estreicher Tadeusz (prof. U. J.; 1871—1951). Zachowanie się chlorowcowodorów w niskich temperaturach. (Odb. z XXXIII tomu Rozpraw Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1896,
1276 Albertrandy Jan Chrzciciel (1731–1808). Zabytki starożytności rzymskich w pieniądzach, pospolicie medalami zwanych, czasów rzeczypospolitéj i szesnastu pierwszych cesarzów, zbioru śp. Stanisława Augusta króla polskiego, postrzeżone i krótkim wykładem objaśnione przez... biskupa zenopolit., prezesa Towarzystwa Warszawskiego, czytane na posiedzeniu publiczném. Ksiąg dwoje. Warszawa, druk. Xięży Pijarów, 1805–1808,
15040 Chomętowski (Chomentowski) Władysław (1829—1876). Zabytki języka polskiego z XV wieku, w rękopismach bibljoteki Ordynacyi Krasińskich. Podał ... (Odbitka z I tomu Sprawozdań Komisji Językowej Akademii Umiejętności). Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1877,
60270 Działyński Tytus (właściwie: Adam Tytus; 1796—1861). Zabytek Dawnej Mowy Polskiej (wydał...). Poznań, czcionkami Ludwika Merzbacha, 1857,
24063 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (syn). Zaburzenia w Rzymie spowodowane przez Gracchów, skreślił L. D. L. Stanisławów, czcionkami Jana Dankiewicza, 1875,
45390 Higier Henryk (1866—1942). Zaburzenia ruchowe pochodzenia mózgowego u noworodków i dzieci. D-r med. ... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1894,
7338 Biro Maksymilian. Zaburzenia odruchu z jednego ścięgna Achillesa. Wiąd rdzenia i cierpienie nerwu kulszowego. Napisał... Odczyt wygłoszony na IX Zjeździe lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie. (Odbitka z Medycyny). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
19465 Czasopisma. Kreis-Blatt (Zabrzer). Zabrzer Kreis-Blatt (Typodnik). Zabrze, 1885.
64132 Gaboriau Emil (1832—1873). Zabójstwo fryzyera. Powieść przez ... Warszawa, nakł. redakcji tygodnika Romans i Powieść, druk. A. Pajewskiego, 1892,
32384 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wistowski Waldemar. Zabojowa mogiła. Dr. w 3 a.
28707 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gregorowicz Jan Kanty (krypt. J. K. G.; 1818—1890). Zabobony. Kom w 1 odsł.
68101 Gloger Zygmunt (1845—1910). Zabobony i mniemania ludu nadnarwiańskiego tyczące ptaków, płazów i owadów zebrał... w latach 1865—1875. (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej, t. I). B. m. b. r.. (Kraków, 1877),
56069 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Romagnesi Jan Antoni (1690—1742). Zabobonnik. Kom. w 3 a.
32596 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zabłocki Franciszek (1750—1821). Zabobonnik. Kom. w 3 a.