Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
99256 Koncewicz Ludwik (1790—1857). Zagadki tudzież Przypowiastki, Powieści i Porównania napisane przez L. K. Z rycinami. Warszawa, Druk. pod firmą Maxym. Chmielewskiego, 1842,
68102 Gloger Zygmunt (1845—1910). Zagadki ludowe z nad Narwi i Bugu na pograniczu Mazowsza z Podlasiem w latach 1865—1880 spisał... Członek Komisyi Antropologicznéj Akademii Umiejętności. (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej, t. VII dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883,
100824 Kopernicki Izydor (1825—1891). Zagadki i łamigłówki Górali Bieskidowych spisane w okolicach Rabki przez Dra ... (Odb. z t. I Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej, Dział III). B. m. b. r. (Kraków, 1877),
59838 Dybowski Władysław (1838—1910). Zagadki białoruskie z gub. Mińskiej zebrał Dr...., Czł. Kom. Antr. Ak. Um. (Odb. ze Zbioru Wiad. Komisji Antropologicznej Akad. Um., t. X, dział 3). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886,
53140 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Contessa Wilhelm Salice (1777—1825). Zagadka. Kom. w 1 a.
32018 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Thullie Wincenty. Zagadka.
69262 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Zagadka lotu. (Odb. z Gazety Narodowej). Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, druk. Pillera i Sp., 1892,
59434 Du Prel Karol baron dr (1839—1899). Zagadka człowieka. Wstęp do okkultyzmu. Z niemieckiego tłómaczył Feliks Wermiński. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., Druk. Artystyczna S. Sikorskiego, 1897,
54010 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gazzaniga Józef (komp.; 1743—1818). ? (czy Guglielmi P.?). Zafira, czyli Niewolnica stateczna. Op.
28801 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Heller Ludwik (pseud. Nieznajomy; 1865—1926). Zafantowany kwiatek. Obr. scen. w 1 a.
7622 Bloch Jan (1836—1902). Zadołżennost' ziemlewładienija w Carstwie Polskom. Izsledowanije ... S. Pietierburg, tipogr. I. A. Jefrona, 1894,
105303 Białecki Antoni dr prof. Szkoły Głównej i Uniw. Warszawskiego. (1836—1912). Zadanie prawa międzynarodowego i obowiązki stron wojujących przez... prof. Uniw. warszawskiego. Warszawa, nakładem red. Kroniki Rodzinnej, druk. Jana Jaworskiego, 1874,
14167 Chlebowski Bronisław (1846— 1918). Zadanie historyi literatury polskiej wobec etnograficznych, politycznych i umysłowych czynników jej dziejowego rozwoju. (Odb. z Ateneum). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1885,
51853 Kasparek Franciszek Ksawery (1844—1903). Zadanie filozofii prawa i jej stanowisko w dziedzinie nauk prawnych. Napisał Dr. ... (Odb. z XXI tomu Rozpraw i Sprawozdań Wydziału Filozof. Akademii Umiejętności). Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1887,
8222 Bog Jerzy Beniamin. Zadania rachunkowe w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb równomianowanych, zawierające ćwiczenia w rachunkach podług stopniowego postępowania, ułożone przez... Wrocław, Korn, 1832,
24672 Deskur (Descours de Tournoy) Józef (1842—ok. 1883). Zadania naukowe i życiowe statystyki. Rzecz napisana z powodu wykazów staty stycznych sądowo-karnych w r. 1865. Warszawa, druk. Gazety Warszawskiej, 1867,
103359 Kosicki Ludwik (1793–1846). Zadania na celnieysze reguły konstrukcyi do Tłómaczenia z Języka Polskiego na Łaciński. Kraków, druk. Macieja Dziedzickiego, 1821,
61921 Ekielski Władysław (1855—1927). Zadania i stanowisko urzędu budownictwa miejskiego w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1895,
24671 Deskur (Descours de Tournoy) Józef (1842—ok. 1883). Zadania filozofii w naszych czasach. Poznań, nakł. Tygodnika Wielkop., czcionkami L. Merzbacha, 1873,
81540 Jerzykowski Antoni (1821—1889). Zadania do tłumaczenia z łacińskiego na polskie i z polskiego na łacińskie, wyjęte z autorów klasycznych. Część I. Leszno, nakł. autora, 1852,
81542 Jerzykowski Antoni (1821—1889). Zadania do tłomaczenia z polskiego na łacińskie dla średnich klas ułożył Dr. ... Profesor i wyższy nauczyciel przy Król. katol. gimnazjum ad St. Mariam Magdal. w Poznaniu. Oddział pierwszy zawierający przykłady na składnią zgody i przypadków. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1866,
81541 Jerzykowski Antoni (1821—1889). Zadania do tłomaczenia z łacińskiego na polskie i z polskiego na łacińskie dla niższych klas z autorów klasycznych zebrał i podług gramatyki F. Schultza przez siebie przetłomaczonéj ułożył Dr. ... Profesor i nauczyciel wyższy przy Król. katol. gimnazjum ad St. Mariam Magdal. w Poznaniu. Wydanie drugie przerobione i pomnożone przykładami na nieregularne formy. Ostrów, nakł. Księg. J. Priebatscha, druk. F. A. Kosmela, 1866,
81539 Jerzykowski Antoni (1821—1889). Zadania do tłomaczenia z greckiego na polskie i z polskiego na greckie, zebrał i ułożył podług grammatyki dyr. Engera przetłomaczonéj przez Dr. Zwolskiego Prof. ... Doktor Fil. i nauczyciel wyższy przy Król. Katol. Gimnazjum ad S. Mariam. Magdal. w Poznaniu. Część pierwsza: zawierająca przykłady na regularne i nieregularne formy. Trzemeszno, G. Olawski, Ostrów, J. Priebatsch, 1865,
81538 Jerzykowski Antoni (1821—1889). Zadania do tłomaczenia z greckiego na polskie i z polskiego na greckie zebrane przez ... Doktora Filozofii. Trzemeszno, w Księgarni i Drukarni G. Olawskiego, 1844,
26785 Dorn J. Zadania do pisemnego rachowania w szkołach elementarnych. Z niemieckiego na polskie przełożone przez L. Weiss(a). Zeszyt I i II. Głogów, Handel. 1863,
1861 Altmann Karol Fryderyk Wilhelm (1824–1889). Zadania dla konferencyi nauczycielskich. 1868.
4564 Baeck A. Zadania arytmetyczne dla szkół elementarnych przez ... nauczyciela przy Gł. Sem. Naucz. w Poznaniu. Zesz. I. Poznań, nakł. E. S. Mittlera, czcionkami W. Deckera i Sp., 1847,
99319 Kondratowicz Iwan. Zadaczi dla prakticzeskago uprażnienija w russkom jazykie po grammatikie Nikołaja Griecza sostawlennaja uczitielem togo że jazyka ... w dwuch czastiach. Radom, w Tipografii W. Stokowskago, 1855,
101006 Kopista I. Zadacza i riezultaty trudow Mietieorołogiczeskoj i Opytnoj Stancij w Antoninskom Imienii Grafa Iosifa Alfredowicza Potockago. Sostawił zawiedujuszczij mietieorołogiczeskoj stancijej w Miedcach ... Tamże [Warszawa, w Tipografii Tow. S. Orgelbranda Synowiej], 1897,
109075 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Zaćmienie słońca w Krasnojarsku. Sprawozdanie ze spostrzeżeń, wykonanych w celu otrzymania pierścieni Respighiego podczas zaćmienia całkowitego słońca w dniu 19 Sierpnia 1887 r. przez Władysława Kozłowskiego. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XVIII). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1888,