Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
83405 Juzumowicz Wincenty ks. (1819—1900). Kiali i dangu par iwajrius szio Swieta Krizelus (Droga do nieba). Wilno, 1857.
21065 Czasopisma. Teka Wileńska. Teka Wileńska. Wilno, 1857—1858. (W 1859 przekształcona w Pismo Zbiorowe Wileńskie).
76577 (Jadwiga św., księżna śląska; ur. między r. 1179 a 1180, zm. 1243). Książeczka do nabożeństwa ś. Jadwigi (Wilno, 1856);
95081 Kłopoty. Kłopoty starego komendanta (Wilno, 1856);
95125 Kłosy z rodzinnej niwy. Kłosy z rodzinnej niwy (Wilno, 1856);
20081 Czasopisma. Pamiętniki Komisji Archeologicznej. Pamiętniki Komisji Archeologicznej Wileńskiej. Zapiski Wilenskoj Archieołoogiczeskoj Kommisii. Wilno, 1856.
83768 Kabała z odpowiedzi. Kabała z odpowiedzi wirujących stołów i tabliczek, dosłownie spisana przez pewnego dymisjonowanego Pomocnika Stołu (Wilno, 1855);
73125 Gwiazda. Książka składkowa (Wilno, 1855);
90084 Katalogi. Orgelbrand Maurycy (1826—1904). Spis książek i nut wydanych nakładem Maurycego Orgelbranda w Wilnie. (Wilno, 1855),
62160 Elementarz. Elementarz nowy rossyjsko-polski. Wilno, 1855,
39924 Goehling Karol Ferdynand (członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Wileńskiego; 1805—1886). Rady dla wileńskich włościan, jak zabezpieczać się od chorób i jak leczyć one środkami prostemi. Wilno, 1855,
58363 Droz Gustaw (właściwie: Antoni Gustaw; 1832—1895). Wyznanie chrześcijańskie obłąkanego filozofa, ułożył... Wilno, 1855,
99433 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Sen wieszcza. Opera we trzech aktach, do muzyki Stanisława Moniuszki podług francuzkiego przerobienie Władysława Syrokomli (Wilno, 1854);
93405 Kirkor Adam Honory (ur. 1818 lub 1819, zm. 1886). Czerty iz Istorii i Żyzni Litowskago Naroda. Sostawleny, s razrieszenija naczalstwa, wilenskim gubiernskim statisticzeskim komitietom (Wilno, 1854);
110383 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). (List pasterski mówiący o obowiązkach, życiu, godności człowieka i jego stosunku do Boga. Inc.:) Z miłosierdzia Boskiego... O wielu rzeczach mówić... (Podp.:) Kasper biskup łuc. żyt. 15. 9 bra 1854 N. 963. Wilno, 1854,
59438 Dupuy (drukarz). Podróże po Abissynii i Nubii. Przekład z francuskiego przez Wojciecha Szymanowskiego. (Wybór Najciekawszych Podróży. Oddział VI). Wilno, 1853,
97280 Kolęda dla Kuzynek i Przyjaciółek. (Wilno, 1852);
88793 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). N. 9. Miesiąc Styczeń 1853. Nowe dzieła znajdujące się w Księgarniach Teofila Glücksberga, Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu w Wilnie i Kijowie. (Wilno, 1852),
103433 Kosiński Adam Amilkar (1814–1893). Ukrainka. Wilno, 1852.
102570 Korzeniowski Józef (1797–1863). Qui pro quo. Komedia w 1 akcie. Wilno, 1852.
58255 Droga do Nieba. Droga do Nieba przez krzyż, mękę i serce Jezusa, oraz przez serce najboleśniejsze Maryi. Wilno, 1852,
96092 Kochanowski Jan (1530—1584). Rymy łacińskie ..., przekład Władysława Syrokomli (Wilno, 1851);
88823 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1851. Wiadomość o dziełach wydawanych nakładem i drukiem T. Glücksberga Księgarza i drukarza w Wilnie i Kijowie. (Wilno, 1851),
45497 Hillemacher Fr. Jan Piotr Norblin jako sztycharz. Przez Fr. ... H. ... (Odb. z Athenaeum, 1851). Wilno, 1851,
94465 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870). Effekt krytyki Hubińskiej (Wilno, 1850);
46540 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). O wychowaniu dzieci przez autorkę „Pamiątki po dobréj matce”. Wilno, 1850;
88821 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1849. Wiadomość o dziełach wydanych nakładem i drukiem T. Glücksberga księgarza i drukarza w Wilnie i Kijowie. (Wilno, 1849).
20644 Czasopisma. Rocznik Literacki. Rocznik Literacki. Składający się z pism wierszem i prozą celniejszych spółczesnych pisarzy naszych. Petersburg, 1843—1844, 1846; Wilno, 1849.
94468 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870). Obrazki miejskie i parafialne. Tom 1—2. Wilno, 1849—1850.
20043 Czasopisma. Pamiętnik Naukowo-literacki. Pamiętnik Naukowo-literacki. Pismo zbior. Wilno, 1849—1850.