Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
23760 Dębiński (Dembiński) Ignacy (pijar, pisze pod imieniem zakonnym Joachim; 1800—1869). Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wilno, 1869;
25571 Dmitrijew M. A. Sobranije piesień, skazok, obriadow, obyczajew kriest'jan siewiero-zapadnago kraja. Wilno, 1869 (?).
2814 Antonija. Antonija Minskago Archijepiskopa pismo. Wilno, 1868.
108992 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Służba Boża, czyli Nabożeństwo domowe i kościelne, używane przez Chrześcian rzymsko-katolickiego Kościoła. Z przydaniem nauki: o powinnościach Chrześcianina i o sposobie czynienia rachunku sumienia, tudzież ze zbiorem pieśni nabożnych, zebrane przez X. S. K. Wydanie nowe pomnożone. Wilno, 1868;
75700 Izwiestije. Istoriczeskoje Izwiestije o woznikszej w Polsze Unii (Wilno, 1866);
19737 Czasopisma. Miesjacesłow (Zapadno-russkij). Zapadno-russkij Miesjacesłow. Wilno, 1866—1868.
21354 Czasopisma. Wiestnik (Wilenskij). Wilenskij Wiestnik. Gazieta officyalnaja politiczeskaja i litieraturnaja. Wilno, 1864.
19103 Czasopisma. Głos z Litwy. Głos z Litwy. Wilno, 1864.
47109 Homolicki P. W. Wspomogatielnyj sposob pri obuczenii gramoty. Wilno, 1864,
68588 Głos z Litwy. Głos z Litwy. Wilno, 1864 (nr 1 z 1 II — nr 5 z 1 IV ?),
74793 Instrukcja dla wprowadzenia. Instrukcja dla wprowadzenia wojenno-cywilnego zarządu w powiatach gubernij Wileńskiej, Kowieńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej, Witebskiej i Mohylewskiej (Wilno, 1863);
18458 Czasopisma. Chorągiew Swobody. Chorągiew Swobody. Wilno, 1863.
21275 Czasopisma. Wiadomości o Powstaniu na Litwie. Wiadomości o Powstaniu na Litwie. Wilno, 1863.
110464 Krakke i Wöhler. Katalog zakładu ogrodniczego Krakke i Wöhler w Wilnie. Wilno, 1863.
15098 Chorągiew, Chorągiew,swobody. Wilno, 1863.
95586 Kniżka (Tielegrafnaja sprawocznaja) ili taksa za tielegrammy iz Wilno wo wsie goroda starago i nowago swieta. (Wilno, 1862);
34837 Filipowicz January (1815—1869). Elementarz polski bez zgłoskowania, czyli przewodnik do nauki czytania, z dołączeniem krótkiego katechizmu i sposobu służenia do mszy. Wilno, 1862,
62090 Elementarz. Elementarz polski. Wilno, 1862,
20308 Czasopisma. Prauda (Mużyckaja). Mużyckaja Prauda Wilno, 1862—1863.
49430 Kamieński Artur. Zasadnicze wiadomości z arytmetyki do ułomków (Wilno, 1861), mylnie,
75734 (Izydor Oracz Św.; ok. 1070—1130). Litania o św. Izydorze, oraczu. Wilno, 1861,
92043 Kazania roratne. Kazania roratne i na większe uroczystości Najświętszej Maryi Panny (Wilno, 1860);
111360 Krasiński Adam Stanisław bp, (1810-1891). List pasterski ... Dat. 1860. (Wilno, 1860),
101484 Korewina (Korejwa, Korewo) Maria Celestyna (Celina) z Boczkowskich, 2o voto Kirkorowa (ok. 1841–1931). Podróż po Anglii. (Odb. z Kuriera Wileńskiego). Wilno, 1860.
20157 Czasopisma. Pismo Zbiorowe Wileńskie. Pismo Zbiorowe Wileńskie. Wilno, 1859—1862. (Kontynuacja Teki Wileńskiej).
60715 Dzień (Najpiękniejszy) w życiu. Najpiękniejszy Dzień w życiu (Wilno, 1858);
88803 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog książek polskich znajdujących się w księgarni Teofila Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu. (Wilno, 1858),
64538 Galicz-Suliński Jan ks. (zm. 1900). Missa cum cantu una voce. Wilno, 1858.
88817 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). N. 7. 1858. Uwiadomienie o Nowych Dziełach znajdujących się w księgarniach Teofila Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu w Wilnie i Kijowie. Wilno, 1858,
88824 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1858. Wiadomość o dziełach wydanych nakładem i drukiem T. Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu. (Wilno, 1857),