Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107955 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). O korzyściach, nabywania nauki medycyny sądowej przez prawników i o potrzebie, utworzenia stałych posad egzaminowanych lekarzy sądowych, przy c. k. Sądach krajowych i obwodowych, na podstawie kazuistyki sądowo-lekarskiej. Skreślił Dr. ...., Docent higijeny w c. k. Seminaryum naucz, i lekarz sądowy w Tarnowie. Tarnów, druk. Józefa Styrny, 1893,
107954 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Jak kwalifikować tylko kwadrans trwającą utratę przytomności, nastałą z chwilą uderzenia narzędziem tępem w głowę? Skreślił Dr. ... w Tarnowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1893). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1893,
107953 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Ein Fall von Lyssa humana, behandelt mit Gehirnemulsion eines gesunden Kaninchens. Von Dr. Heinrich Kowalski, Docent der Hygiene, Bahn- und Gerichtsarzt in Tarnów. (Odb. z: Klinisch-therapeutische Wochenschrift 1900). Wien, Buchdruckerei Industrie, 1900,
107952 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). O działaniu i skutkach chlorku apomorfinu w zapaleniu płuc. Skreślił Dr. ..., Dyrektor i prymaryusz szpitala pow. w Tarnowie. Rzecz czytana na 2giem posiedzeniu sekcyi medycyny wewnętrznej III Zjazdu lekarzy i przyrodników w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1881). B. m. b. r. (Kraków, 1881),
107951 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). O działaniu alkoholu na ustrój ludzki. Skreślił Dr. ..., Docent hygieny w c.k. Seminaryum nauczycielskiem w Tarnowie. Tarnów, nakł. i druk. J. Pisza, 1896,
107950 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Cudze i własne doświadczenia lecznicze z wodochloranem pilokarpinowym w chorobie Brighta i dyfteryi. Zestawił Dr. ... dyrektor i prymaryusz szpitala powsz. w Tarnowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1881). B. m. b. r. (Kraków, 1881),
107949 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Doświadczenia lecznicze z węglanem ammonowym. Podał ..., Dr. medycyny i chirurgii. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1872,
107948 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Cholera azyatycka, na podstawie dawniejszych i nowoczesnych wyników nauki. Skreślił, Dr. ... Tarnów, nakł. Księgarni Karola Raschki, druk. Józefa Styrny, 1892,
107947 Kowalski Henryk).
107946 (Kowalski Henryk). Vente au Profit de l'oeuvre des pauvres malades Polonais agés et infirmes visités a domicile. (Paris), Imp. Léautey, (1878),
107945 Kowalski Henryk, kompozytor (1841-1916). A travers l'Amérique Impressions d'un musicien. Paris, E. Lachaud, Libraire-Éditeur, Place du Théatre-Français 4, Dinan, Imprimerie de J.-M. Peigné, 1872,
107944 Kowalski Henri.
107943 Kowalski Heinrich.
107942 Kowalski H.
107941 Kowalski Franciszek Ksawery, redaktor i wydawca.
107940 Kowalski Franciszek Ksawery, kadet 40. pułku piechoty.
107939 Kowalski Franciszek Ksawery, budowniczy z gub. Kieleckiej.
107938 Kowalski Franciszek Andrzej. Polska Partya Socyalistyczna w Królestwie Polskiem. Jej powstanie, zasady i czynności. (Odb. z Ameryki). Toledo, Ohio, wyd. i druk. A. A. Paryski, 1896.
107937 Kowalski Franciszek.
107936 Kowalski Franciszek i Kieszczyński Hipolit.
107935 Kowalski Franciszek (1799-1862).
107934 Kowalski Franciszek (1799-1862). Z kim się żenić mam? Śpiew z towarzyszeniem fortepianu. Muzyka Adolfa Grünera. Dzieło 85. Warszawa, nakł. Księgarni B. Banarskiego, w lit. Mękarskiego (ok. 1877),
107933 Kowalski Franciszek (1799-1862). Złote ziarna. Powieści dla zabawy i nauki dzieci, przez ... Z XVIII, kolorowanemi obrazkami. Lwów, nakł. Franciszka Pillera i spółki, b. r. (1841),
107932 Kowalski Franciszek (1799-1862). Wspomnienia. Pamiętnik ... Tom I. Kijów, nakł. Leona Idzikowskiego, Druk. Gazety Codziennej w Warszawie, 1859,
107931 Kowalski Franciszek (1799-1862). Nowe cztery wiwaty. (Inc.: Coby dzisiay było z nami...). B. m. b. r. (Warszawa, ok. 1831),
107930 Kowalski Franciszek (1799-1862). Wiązanie Bronią Powiastki obyczajowe dla młodych chłopców. Przez... Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukow: Okręgu, 1852,
107929 Kowalski Franciszek (1799-1862). Skowronek. Franciszka Kowalskiego. (Drugi śpiewnik domowy St. Moniuszki. Wydanie drugie poprawione i pomnożone). Wilno, nakł. J. Zawadzkiego, b. r. (1858?),
107928 Kowalski Franciszek (1799-1862). Najpiękniejsze Oczy. Słowa z niemieckiego Fr. Kowalskiego. Śpiew z towarzyszeniem Fortepiana zkomponowany (!) i hrabinie Oldze Poniatowskiej poświęcony przez C. Stigelli. Op. 2. Kijów, Kamieniec Podolski, Żytomierz, u Ant. Kocipińskiego, Offenbach a/M, u Jana André, Stich und Druck der Anstalt für Musikaliendruck in Leipzig, b. r. (ok. 1865),
107927 Kowalski Franciszek (1799-1862). Miecz i lutnia czyli śpiewy (!) wolności wolnego Polaka przez ... tłumacza Moliera podofficera Legii Litews. Wołyns. Warszawa, 1831,
107926 Kowalski Franciszek (1799-1862). Legendy herbowe przez ... Żytomierz, nakł. księgarni J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Sp., 1862,