Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107423 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Teoryczna (!) i praktyczna Grammatyka niemiecka w którey prawidła po niemiecku i po polsku wytłumaczone i przykładami w tych dwóch językach obiaśnione są z niemieckiemi i polskiemi zadaniami do tłumaczenia, z rozmowami i wypisami z naylepszych niemieckich autorów i t. d., dla użytku Polaków, którzy za pomocą nauczyciela albo sami łatwo i w krótkim czasie języka niemieckiego nauczyć się pragną, i podług któréy Niemcy tym samym sposobem po polsku nauczyć się mogą. Przez Antoniego Kotschula. (Na stronie kontrtytułowej :) Theoretische und praktische deutsche Sprachlehre, in welcher die Regeln deutsch und polnisch erklärt und durch Bespiele in diesen beyden Sprachen erläutert sind, mit deutschen und polnischen Aufgaben zum Uebersetzen, nebst Gesprächen und Aufsätzen aus den besten deutschen Schriftstellern u. s. w. zum Gebrauch der Polen, die entweder mit Hülfe eines Lehrers oder allein die deutsche Sprache leicht und in kurzer Zeit zu erlernen wünschen, und nach welcher Deutsche auf dieselbe Art polnisch erlernen können. Durch Anton Kotschula. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1818,
107424 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Teoretyczna i praktyczna Grammatyka niemiecka, w której prawidła po niemiecku i polsku wytłumaczone i przykładami w tych dwóch językach są objaśnione, z niemieckiemi i polskiemi zadaniami do tłumaczenia, z rozmowami i wypisami z najlepszych niemieckich autorów i t. d., dla użytku Polaków, którzy za pomocą nauczyciela albo sami łatwo i w krótkim czasie języka niemieckiego nauczyć się pragną, i podług której Niemcy tym samym sposobem po polsku nauczyć się mogą. Przez Antoniego Kotschula. Wydanie nowe i poprawne. (Na stronie kontrtytułowej tenże tytuł niemiecki:) ... Neue verbesserte Original-Ausgabe. Wrocław, nakł. i druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1849,
107425 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Wzór listów w rozmaitych okolicznościach życia towarzyskiego pisanych dla użytku sprawuiących interesa i uczących się sztuki pisania listów. Przez A. Kotschula. Wrocław, w (!) Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
107426 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?).
107421 Kotschul Antoni.
107420 Kotsch Romuald, pułkownik (zm. 1894).
107419 Kotry (miasto).
107418 Kotra Jan.
107388 Kotowski.
107417 Kotowski Wiktor.
107415 (Kotowski Paweł). Admodum Rndo Patri Paulo Kotowski Patri Emerito Concionatori Ecclesiae Schol: Piarum Die Eius Nominis. Varsaviae 25 Januarii 1838. B. m. b. r. (Warszawa, 1838),
107416 Kotowski Paweł.
107413 Kotowski Paweł ks. (1777-1849). Historya starożytna Zawieraiąca dzieie wszystkich narodów od stworzenia świata do potyczki pod Akcyum I-3974 roku świata, Przez X. Pawła Kotowskiego Piiara Nauczyciela Historyi w Szkołach Piiarskich napisana. Za Pozwoleniem Zwierzchności. Warszawa, Druk. Xięży Piiarów, 1818,
107414 Kotowski Paweł ks. (1777-1849). Tablice chronologiczno-historyczne, zawieraiące znacznieysze wypadki, od stworzenia świata, do roku 1812 po narodzeniu Jezusa Chrystusa, przez X. Pawła Kotowskiego s. p. ułożone. Warszawa i Wilno, nakł. Zawadzkiego i Komp., Druk. Rządowa, 1814,
107412 Kotowski P., prezes Kółka Towarzyskiego Polskiego w Królewcu.
107411 Kotowski Michał.
107409 Kotowski Marcin. Do woyska narodowego Powracaiącego z Francyi. B. m. b. r. (1814),
107410 Kotowski Marcin. Żyje Polska. B. m. b. r. (1806),
107408 Kotowski Maciej.
107389 Kotowski ks.
107407 Kotowski Kajetan (1823-1861).
107406 Kotowski Jan.
107405 Kotowski Damazy, malarz (1861-1943).
107402 (Kotowski Antoni). Epodon in die nominis illustrissimi ac reverendissimi Domini Antonii Kotowski decani metropolitani Varsoviensis, praelati, Judicis Apostolici, Examinatoris Prosynodalis, Librorum Religiosorum Censoris, Ecclesiae B. V. M. Varsaviae praepositi, S. Th. et. J. C-D. etc. etc. Dicatus 17. Januarii 1839. Varsaviae, b. r. (1839),
107390 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Głos żałobny przy złożeniu zwłok ś. p. Izabelli z Chełmickich Grencowej przez X Antoniego Kotowskiego Dziekana Metr. Warsz., na Cmętarzu Powązkowskim dnia 7 Października 1839 r. Warszawa, Druk. XX. Piarów, 1839,
107391 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazania passyonalne i mowy pogrzebowe wydane przez X. Antoniego Kotowskiego, Dziekana Metropolitalnego Warszawskiego i Proboszcza Kościoła Parafii Panny Maryi. Warszawa, Druk. XX. Pijarów, 1840,
107392 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazanie miane na obchodzie pogrzebowym ś. p. Stan: Mokronowskiego byłego Generała Leytnanta Wóysk Polskich w kosciele S. Krzyża Przez X. Kanonika Kotowskiego Proboszcza Piaseczynskiego. dnia 6. Listopada 1821 r. Warszawa, druk. N. Glücksberga księgarza i typografa królew. uniwersytetu, b. r. (1821),
107393 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazanie w czasie religiynych obrzędow przy Pogrzebie Zwłok ś. p. JW. Stanisława Hrabiego Potockiego Woiewody Prezesa Senatu Królestwa Polskiego Wielu Orderów Kawalera, przez X. Antoniego Kotowskiego Kanononika i Surrogata Warszawskiego Proboszcza Piaseczyńskiego. Dnia 18 Września 1821 r. w Wilanowie miane. Dar S. Staszica. Warszawa, Druk. Xięży Piiarów, b. r. (1821),
107394 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazanie przy Obchodzie dorocznéy uroczystości Ś. Wincentego a Paulo założyciela i ustawodawcy Zgromadzenia XX. Missyonarzy i Sióstr Miłosierdzia w Warszawie w Kościele S. Krzyża przez Xiędza Antoniego Kotowskiego Kanonika Warszawskiego, Proboszcza Piaseczyńskiego 19 Lipca 1825 powiedziane. Za pozwoleniem Zwierzchności. Warszawa, Druk. Swiętego Krzyża, 1825,
107395 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazanie w czasie żałobnego nabożeństwa w Kościele Metropolitalnym Warszawskim za duszę ś. p. Józefa Czekierskiego lekarza nadwornego w Warszawie, wielu orderów kawalera. Przez X. Antoniego Kotowskiego Kanonika Metr. Warszawskiego Proboszcza Piaseczyńskiego. Dnia 13 Października 1827 Roku Miane. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego i komp., 1828,