Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97810 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812).
9781 Bractwo św. Rocha,
97809 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). (Bez tytułu, inc: „Dokładna Wiadomość o upadku Naszéy Oyczyzny ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
97808 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Uwagi nad Teraznieyszem położeniem tey Części Ziemi Polskiey, którą od Pokoiu Tylzyckiego, zaczęto zwać Xięstwem Warszawskim. Nil Desperandum! Lipsk (właśc: Warszawa), 1810,
97807 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Uwagi nad Teraznieyszem połozeniem tey części ziemi polskiey, którą od pokoju tylzyckiego, zaczęto zwać xięstwem warszawskim. Nil Desperandum! Lipsk (właśc: Warszawa, u Wiktora Dąbrowskiego), 1808,
97806 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). O ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej 3 Maja 1791. (Biblioteka Mrówki, t. 147—151). Lwów, Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, Druk. Gazety Narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1882),
97805 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). O ustanowieniu i upadku Konstytucyi Polskiej 3 Maja 1791 przez Księdza ... Tom I — Tom VI. (Biblioteka Ludowa Polska, seria pierwsza, zesz. 21—26). Paryż, Księgarnia Luxemburgska, Druk. Braci Rouge, Dunon i Fresné, b. r. (1868),
97804 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). O ustanowieniu i upadku Konstytucyi polskiey 3go Maia 1791. Część pierwsza — Część druga. W oswobodzonéy Warszawie, Druk. przy ulicy Elektoralnéy, w Grudniu 1830,
97803 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III. (1750—1764). Przez Księdza ... Wydany z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego. Tom piérwszy i drugi. Poznań, druk. i w komisie W. Simona, 1881 (na okładce: 1882),
97802 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Stan Oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750—1764) przez Ks. ... Wydany z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego. Tom pierwszy — Tom drugi. (Obraz Polaków i Polski w XVIII. wieku, tomy XI i XII). Poznań, Druk. na Garbarach Nro 45, 1841,
97801 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad Historyi o początkach rodu ludzkiego z rękopismu wydał Ferdynand Kojsiewicz. (Tom I—III). Kraków, u J. Wildta, Druk. Uniwersytecka, 1842,
97800 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Porządek fizyczno-moralny czyli Nauka O Należytościach i Powinnościach Człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia Przez H. K.... Tom I. Kraków, Druk. Jana Maja, 1810,
9780 Bractwo Pięciu Ran Pana Jezusa. Bractwo Pięciu Ran Pana Jezusa w Wilnie na Antokolu u X. X. Kanoników regularnych Lateraneńskich, w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, hojnemi łaskami i odpustami uposażone, teraz poczwarte dla lepszej braci i sióstr w nabożeństwie do Pięciu Ran Pańskich, wygody przedrukowane. Wilno, w druk. Manesa i Zymela, 1828,
978 Akademia Chełmińska.
97799 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Pamiętniki historyczne do objaśnienia dziejów mego czasu służące;
97798 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Pamiętnik o stanie Duchowieństwa Katolickiego Polskiego i innych wyznań w połowie XVIII, wieku. Wydał z rękopismu J. K. Żupański. Poznań, w Księgarni Wydawcy, druk. W. Deckera i Spółki, 1840,
97797 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Listy w przedmiotach naukowych;
97796 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Listy Hugona Kołłątaja pisane z emigracyi w r. 1792, 1793, 1794. Dwa tomy w jednym zebrał Lucyan Siemieński. (Pamiętniki z ośmnastego wieku, t. XII). Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. A. Schmädickiego, 1872,
97795 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Korrespondencja listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach Wołyńskiéj, Podolskiéj i Kijowskiéj; przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświécenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. Tom I—IV. Z rękopismu wydał Ferdynand Kojsiewicz. Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1844 (t. I—III) — 1845 (t. IV),
97794 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Fragment biblii targowickiej przez X. H. K. (Warszawa, 1831);
97793 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Dzieje Europy za naszych czasów od roku 1750. do roku 1794.;
97792 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Badania historyczne;
97791 Kołłątaj Antoni (1776—1794).
97790 Kołkowski Maciej.
9779 Bractwo Polskie w powiecie szremskim,
97789 Kółko włościańskie rolnicze.
97788 Kółko śpiewackie Tow. Sokół we Lwowie.
97787 Kółko słuchaczów prawa Wszechnicy Jagiellońskiej.
97786 Kółko rolników Wszechnicy Jagiellońskiej.
97785 Kółko rolnicze na Woli. (Lwów, 1885);