Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
11090 Bruenninghausen Herman Józef (1761—1834). O amputacyach w ogólności; dziełko Dra... z niemieckiego na polski przełożone przez Tom. Baranieckiego ucznia medycyny w Wilnie. Z 3 tablicami. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1824,
23202 Daniłowicz Ignacy (1787—1843). O Cyganach wiadomość historyczna, czytana na posiedzeniu publicznem Cesar skiego Uniwersytetu Wileńskiego, dnia 30 Czerwca 1824, przez ... z dodaniém wyrazów i wzorów odmian grammatycznych Języka tego Narodu. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1824,
94983 Kłągiewicz Jędrzej Benedykt ks., bp administrator diecezji wileńskiej (1767—1841). Kazanie na obchód żałobny pamiątki zeszłego Piusa VII. Papieża, miane w Kościele Uniwersyteckim ś. Jana w Wilnie dnia 11 października 1823 roku. Przez X. ... Fil. i Teol. Dok. Professora w Cesarskim Wilenskim Uniwersytecie Teologii Dogm. i Hist. Kościelnej, Kanonika Wilenskiego. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1823,
81134 Jelski Kazimierz (profesor katedry rzeźby na Uniwersytecie Wileńskim; 1782—1867). O związku architektury, skulptury i malarstwa. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1822,
39957 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Rys polskiego słownika. JP. Linde. Po wyyściu całego dzieła na powszechny widok. W Dzienniku wileńskim r. 1815. w miesiącach wrzesniu, paździérniku i listopadzie. umiesczony. Teraz w jedno zebrany i przedrukowany. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1822,
2072 Ancillon Fryderyk Jan Piotr (1767–1832). Stosunek z niektórych względów, pierwszego wynalazcy nowego świata do świętego prawodawcy ludu bożego, tłumaczenie z... Z Dziennika Wileńskiego 1816 na miesiąc Czerwiec i Lipiec teraz razem przedrukowane. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1822,
5719 Baranowicz Leon. O instytucie dobroczynnym panny Polanowskiej w Łucku. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1822,
12208 Bürger Gottfried August (1747—1794). Myśliwiec. Ballada z Burgera. Przekład Antoniego Edwarda Odyńca. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1822,
9244 Borowski Ignacy ks. (zm. 1852). Kazanie na pogrzebie ś. p. Zacharyasza Niemczewskiego radcy kollegialnego, Dr. fil., profes. wyższej matematyki w C. Wileńskim Uniwersyt., miane w kościele akademickim św. Jana roku 1820. Grudnia 13. dnia w Wilnie, przez... kaznodz. kościoła akadem. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1821,
26908 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). O loice, metafizyce i filozofii moralney. Rozprawa na skutek konkursu ogłoszonego przez Cesarski Uniwersytet Wileński roku 1820 dnia 1 Marca, do katedry rzeczonych przedmiotów napisana przez ... S. P. Magistra Św. Teologii. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1821,
35772 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Wykład teoryi gorzenia, przez ... Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1821,
9266 Borowski Leon (1784—1846). Uwagi nad poezyą i wymową pod względem ich podobieństwa i różnicy z ćwiczeniami w niektórych gatunkach stylu. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1820,
74640 Instrukcja do rozpoznawania. Instrukcja do rozpoznawania smierci prawdziwey od pozorney, i o srodkach jakie przedsiębrać należy do ratowania osob w pozorney śmierci zostających. Wydana przez Radę medyczną przy Ministeryum Spraw Wewnętrznych roku 1819. Z polecenia JW. Rzymskiego (!) Korsakowa, jenerała piechoty wojennego gubernatora litewskiego i kawalera na język polski z rossyyskiego przełożona. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1820,
90035 Katalogi. Orgelbrand Maurycy (1826—1904). Księgarnia, skład nut i papieru Maurycego Orgelbranda w Wilnie. Katalog książek ludowych i im pomocniczych No 1. Wilno, druk. A. Marcinowskiego,
60948 Dziennik Wileński. Dziennik Wileński. Historya i literatura. (Miesięcznik). Wilno, druk. A. Marcinowskiego,
60949 Dziennik Wileński. Dziennik Wileński. Literatura nadobna. (Miesięcznik). Wilno, druk. A. Marcinowskiego,
60950 Dziennik Wileński. Dziennik Wileński. Nauki stosowane do rolnictwa, rękodzieł, sztuk, rzemiosł, gospodarstwa i handlu. (Miesięcznik). Wilno, druk. A. Marcinowskiego,
610 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Zoonomia weterynarna, czyli: nauka o życiu zwierząt gospodarskich; dla użytku badaczów przyrody, medyków i weterynarzy, z tablicą objaśniającą treść dzieła, przez... Wilno, druk. A. Marcinkowskiego, nakł. R. Rafałowicza, 1841,
111819 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854). O nawozach Czyli o poprawieniu roli przez nawozy źwierzęce, roślinne, i kopalne, o ich działaniu, i naykorzystmieyszem użyciu, rzecz wyjęta z dzieła sławnego Thaera, z dodaniem niektórych myśli innych autorów. Przez Kajetana Krassowskiego A. U. W. (Adiunkta Uniwersytetu Wileńskiego) radcy dworu. Wilno, druk. A. Marcinkowskiego, 1820,
90022 Katalogi. Orgelbrand Maurycy (1826—1904). Luty 1859. Nowe dzieła do nabycia w księgarni Maurycego Orgelbranda w Wilnie. Wilno, druk. A. Marcinkowskiego, (1859),
35261 Fisz (Fisch, Fish, Fiss) Zenon Leonard (pseudonim Tadeusz Padalica; 1820—1870). Odpowiedź Panu Kostomarowowi. (Odb. z Kuriera Wileńskiego). Wilno, druk. A. H. Kirkowa i Sp., (1860),
102051 Korotyński Wincenty (1831–1891). Salomon Rysiński. Studjum przez ... (Odb. z Kuriera Wileńskiego). Wilno, druk. A. H. Kirkora, 1863,
102098 Korsak Albin Julian. Nowy Świat. Powieść przez ... Wilno, druk. A. H. Kirkora, 1863,
83122 Jurewiczowa Kamilla z Narbutów. Restytucja, Obrazek litewski przez ... we dwóch częściach, Wilno, druk. A. H. Kirkora, 1862,
102052 Korotyński Wincenty (1831–1891). Kilka szczegółów o rodzinie, miejscu urodzenia i młodości Adama Mickiewicza przez ... (Odb. z Kuriera Wileńskiego). Wilno, druk. A. H. Kirkora, 1861,
99463 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Życie i pisma Ignacego Chodźki, przez Władysława Syrokomlę. (Odb. z Kuriera Wileńskiego). Wilno, druk. A. H. Kirkora, 1861 (na okładce: 1862),
97683 Kołaczkowski Adam. Uwagi ś.p. ... nad zgubnemi skutkami systematu gorzelniano-propinacyjnego. (Odb. z Kuryera Wileńskiego). Wilno, druk. A. H. Kirkora, (1862),
23207 Daniłowicz Ignacy (1787—1843). Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów, posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi litewskiej i ościennych im krajów. Zebrał i w treści opisał ... z pozgonnych rękopismów znajdujących się w bibliotece Muzeum Wileńskiego, wydał Jan Sidorowicz. Wilno, druk. A. H. Kirkora i Sp., tom I (do 1410 r.) r. 1860, tom II (lata 1411—1569) opracował Maurycy Krupowicz, 1862,
38273 Freytag Gustav (1816—1895). Walentyna. Dramat w pięciu aktach Frejtag'a. przełożył D. C. Chodźko. (Przekłady Celniejszych Utworów Cudzoziemskich). Wilno, druk. A. H. Kirkora i Sp., 1860,
24617 Deryng Emilian (pisał jako Emil Deryng; 1819—1895). Obrazki z podań krajowych. Trefniś dworu Jana III., obrazek w 3 odsłonach, skreślił ... Wilno, druk. A. Dworca, 1862,