Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97838 Koło prasowe w Paryżu.
97837 Koło polskie w Wiedniu.
97836 Koło polskie w Radzie. Koło polskie w Radzie Państwa we Wiedniu i nafta galicyjska. Głos nafciarza. Lwów, Gubrynowicz & Schmidt, I Związkowa Drukarnia, 1886,
97835 Koło polskie w Pradze.
97834 Koło polskie w Paryżu.
97833 Koło polskie w Berlinie.
97832 Koło polityczne w Krakowie.
97831 Koło pań Towarzystwa Szkoły ludowej we Lwowie.
97830 Koło (Krakowskie) pań Towarzystwa Szkoły Ludowej.
9783 Bractwo Różańcowe.
97829 Koło nauczycieli szkół wyższych w Krakowie.
97828 Koło męskie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie.
97827 Koło literacko-artystyczne we Lwowie.
97826 Koło literackie we Lwowie.
97825 Koło c.k. Konserwatorów i Korespondentów Galicji wschodniej.
97824 Koło gimnastyczno-śpiewackie nauczycieli szkół ludowych m. Lwowa.
97823 Koło artystyczno-literackie w Krakowie.
97822 Koło akademickie Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie.
97821 Koło, (pseud.).
97820 Koło. Koło, pismo fachowe poświęcone sportowi kołowemu. Organ lwowskiego klubu cyklistów (od nru 2 z 15 III 1895 r.: Organ Lwowskiego Klubu Cyklistów i Krakowskiego Klubu Cyklistów z r. 1892; od nru 1 z 1 IV 1896 r.: Organ urzędowy Lwowskiego K.C., Krakowskiego K.C., O.K.S. Lwowskiego, od nru 11 z 1 VI 1897 r. nadto: i innych). (Dwutygodnik). Lwów, wyd., red. odp. i właściciel: Kazimierz Hemerling, druk. Zygmunta Golloba, rok I: 1895 (nr 1 z 1 III) — rok V: 1899 (ostatni nr 24 z 20 XII),
9782 Bractwo Różańca świętego. Bractwo Różańca świętego. Lwów, nakł. OO. Dominikanów, 1897,
97819 Koło (miasto).
97818 „Koło”. Kalendarzyk sportowy dla kolarzy na rok 1895. Wydany przez Kazimierza Hemerlinga. Lwów, nakł., własność i druk. Zygmunta Golloba, 1895,
97817 Koło (figura geometryczna).
97816 Kołłupajło Wincenty.
97815 Kołłupajło Wincenty. Przy kominku. Gawędy szlacheckie przez Wincentego Kołłupajłę. Wilno, 1849. B. m. (Wilno) b. r. (1849),
97814 Kołłupajło Wincenty. Trzy obrazki życia (!) i ballada przez ... Warszawa, 1839,
97813 Kołłupajło Wincenty. Przy kominku przez ... Wilno, nakł. autora, druk. T Glücksberga Księgarza i Typografa Białoruskiego Naukowego Okręgu, 1849,
97812 Kołłupajło (Kołupajło) Lucjan (1804—1872).
97811 Kołłontay Hugo ks.