Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108045 Kowalski L., ze Stanisławowa.
108044 Kowalski L.
108043 Kowalski Ksawery Franciszek, mylnie.
108042 Kowalski Ksawery.
108041 Kowalski Kazimierz, właściciel Sarbinowa.
108040 Kowalski Karol Wierusz-, malarz (1869-1953).
108039 Kowalski Karol M.
108038 Kowalski Karol (Karol Michał) dr, lekarz we Lwowie.
108037 Kowalski Karol (Karol Michał) dr, lekarz we Lwowie. Wskazówki zdrowotne dla ochotniczych straży ogniowych. Napisał Dr Karol Kowalski, członek Rady Zawiadowczej Kraj. Związku Ochotn. Straży pożarnych. (Biblioteka strażacka. Pod kierownictwem Antoniego Szczerbowskiego, nr 14). Lwów, nakł. Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 1898,
108036 Kowalski Karol, ks. z Ciechanowa.
108035 Kowalski Karol (red.).
108034 Kowalski Karol.
108033 Kowalski Kanty (Jan Kanty?) ks. O Kościele Bozego (!) Ciała w Poznaniu, jako odpowiedź na rzecz tyczącą się tego kościoła w dziele Obraz Poznania, Tom I. II. 1838; wydane przez X. Kantego Kowalskiego, P. E. R. K. B. Ciała (Proboszcza Emeryta Rezydenta Kościoła Bożego Ciała). Poznań, druk. Karola Pompejusza, 1840,
108032 Kowalski Kajetan (ok. 1789-1863), prof, gimnazjum św. Anny, sędzia pokoju.
108031 Kowalski Kajetan (ok. 1789-1863), prof, gimnazjum św. Anny, sędzia pokoju. Wiadomość o bursach w Krakowie napisana i wydrukowana w roku 1823. przez Kajetana Kowalskiego profesora natedy Liceum oddziału Św. Barbary a nanowo (!) przedrukowana ku pamiątce 500. rocznicy ustalenia Uniwersytetu Krakowskiego. Dochód czysty ze sprzedaży, przeznaczony na ubogich Uczniów. Kraków, nakł. i druk. Karola Budweisera, 1864,
108030 Kowalski Kajetan (ok. 1789-1863), prof, gimnazjum św. Anny, sędzia pokoju. Do Jasnie Wielmozney Pani z Grabienskich Hrabiny Ossolinskiey w dzień poswięcenia kościoła W Jej Dobrach Wietrzychowicach Dnia 15 Sierpnia 1808. B. m. b. r. (1808),
108029 Kowalski Kaj.
108028 Kowalski K.
108027 Kowalski Julian Wierusz-,.
108026 Kowalski Julian K., mylnie.
108025 Kowalski Julian, z Głębowic.
108024 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927).
108023 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Ueber den Einfluss des Druckes auf die elektrische Leitungsfáhigkeit der Elektrolyte. (Nadb. z: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau). Krakau, Univ.-Buchdr., 1891,
108022 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Wpływ ciśnienia na przewodnictwo elektrolitów. Z tablicą. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XXII). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,
108021 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). O warunkach, ktorym (!) stałe przewodnictwa cieplnego kryształów czynić zadosyć powinny. Przez J. Kowalskiego (Odb. z Prac matematyczno-fizycznych, t. II). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, b. r. (1889),
108020 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Untersuchungen über die Festigkeit des Glases. Von J. v. Kowalski. (Nadb. z: Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge, Band XXXVI, 1889). Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1889,
108019 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Untersuchungen ueber die Festigkeit des Glases. Inaugural-dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen Philosophischen Facultät der Universität Göttingen vorgelegt von Joseph v. Kowalski. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, Druck von Metzger & Wittig, 1889,
108018 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Przegląd niektórych nowszych postępów w dziedzinie termodynamiki. Przez J. Kowalskiego. (Nadb. z Prac matematyczno-fizycznych, t. III). B. m. b. r. (Warszawa, 1892),
108017 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Sur la production des rayons cathodiques. (Nadb. z: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences). Paris, 1895,
108016 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Sur la loi de correspondance thermodynamique dans lecas de mélanges ternaires. (Nadb. z: Bulletin International de l'Académie des Sciences, de Cracovie. Comptes rendus des Seances de l'Année 1893). Cracoviae, impr. de l'Univ. Jag., 1893,