Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
79552 Jaroszewicz Florian ks. (1694—1771). Żywot bł. Sadocha i innych męczenników sandomierskich, wyjęty z dzieła Matka św. Polska. Poznań, nakł. Księgarni Katol., druk. E. Schmaedicke, 1885,
105833 Biegański Stanisław (ks. pijar). Żywot bł. Pompiliusza Pirotti z zakonu 00. Piarów, beatyfikowanego dnia 26 stycznia 1890 r. przez Jego Świątobliwość Leona XIII. Skreślił... Kraków, nakł. 00. Piarów, druk. A. Koziańskiego, 1890,
78863 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921). Żywot bł. O. Dydaka Józefa z Kadyksu kapłana Zakonu św. O. Franciszka Seraf. Braci Mniejszych Kapucynów, Apostolskiego Missyonarza w Hiszpanii. Na pamiątkę Jego beatyfikacyi w roku 1894, dnia 22 kwietnia ogłoszonej skreślił O. Floryan Kapucyn. Tamże [Kraków, nakł. OO. Kapucynów, drukarnia Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.], 1894,
79550 Jaroszewicz Florian ks. (1694—1771). Żywot bł. Jana z Dukli, zakonu św. ojca Franciszka, wyjęty z dzieła ... p. t. Matka świętych Polska. Poznań, nakł. Księgarni katol., druk. E. Schmaedicke, 1884,
58537 Drzewiecki Maksymilian ks. (proboszcz z Dobrowa w diecezji kaliskiej). Żywot Bł. Bogumiła Arcybiskupa Gnieźnieńskiego a potem pustelnika w Dobrowie z dodatkiem wiadomości o cudach przez Ks. M. D. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Spółki, 1873,
2277 Andrzej Bobola św. (ok. 1591–1657). Żywot bł. Andrzeja Boboli, Kapłana Tow. Jez., przez schizmatyków zamęczonego 1657 r. Bochum, nakł. i druk. Wiarusa, 1894,
59900 Dygasiński Adolf (1839—1902). Żywot Beldonka, cz. II. Warszawa, nakł. A. Rzążewskiej i J. Lisowskiej, druk. J. Sikorskiego, 1898,
109151 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Żywot Bartłomieja Nowodworskiego. Kawalera Maltańskiego - Królow (!) Polskich Stefana i Zygmunta III. Dworzanina, Kapitana Harcerzów, Kommandora Poznańskiego. Opowiedziany przez Andrzeja Edwarda Koźmiana. Roku Pańskiego 1832. Tamże [Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera], 1840,
47876 Hoszowski Konstanty Moroz (1805—1884). Żywot Andrzeja Zawiszy Trzebickiego biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego skreślił ... P. O. D. Senator b. Rzeczypospolitéj Krakowskiéj, Prezes Rady ogólnéj Towarzystwa Dobroczynności, Członek C. K. Towarzystwa Naukowego Krakow. Kraków, nakł. autora, druk. Uniwers. Jag., 1861,
17378 Cybulski Napoleon prof. Uniw. Jag. (1854—1919). Żywienie się ludu w Galicji. Kraków, 1894.
5897 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Żywienie bydła. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Pillera i Sp., 1889,
21549 Czasopisma. Żywie. Żywie. Pismo zbiorowe. Poznań, 1844.
25556 Dłużniewski Marceli. Żywi i umarli, czyli ostateczne czasy. Zeszyt lszy. Lwów, druk. i nakł. M. F. Poremby, 1855,
8685 Bojarska Helena (1858—?). Żywe zabawki i inne powiastki dla małych dzieci. Tamże [Warszawa, M. Arct], 1894,
30876 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Porawska Bronisława (pseud. Kazimiera). Żywe obrazy. Kom. w 1 a.
33615 Fedorowicz L. Żytyja pomieszczenija raboczich. St. Pietierburg, 1881,
17759 Czajkowski Michał (Sadyk-Pasza; 1804—1886). Żytomierzanie r. 1812, przeł. Efr. z K. na czeskie.
34853 Filipowicz Karol (1850—1902). Żyto, różne jego gatunki i uprawa. Dla pożytku gospodarzy napisał rolnik uczony Marjan Prawdzic, pod kierunkiem K. Promyka. (Wydawnictwo Gazety Świątecznej i Księgarni Krajowej Konrada Prószyńskiego). Warszawa, Księgarnia Krajowa K. Prószyńskiego, druk. F. Csernaka, 1893,
48828 Hynyłewycz Hryhorij. Żytiepysy swiatych izdawajemy Drom ... scholiarchom peremyszlskoho sobora kryłoszan. Czast' I. Soszyt I. Peremyszl, typom i iżdyweńjem Michaiła Dikowskoho, 1860,
25862 Dobrianskij (DobrzańskI) Antoni ks. (1810—1877). Żytie znamenytych w roci swiatyw Uhodnykiw bożych z prybawłeniem nikotorych prazdnykiw Hospodnych i Bohorodycznych wo upotrebłenie tak jerejam jak i mirianam. Peremyszl, 1865,
96340 Kocowśkyj Wołodymyr. Żytie i znaczenie Markijana Szaszkewycza i w dodatku materijały i zamitky do henezy rusko-narodnoho idrodżenia w Halyczyni napysaw ... (Peredruk z Zori). Lwiw, z drukarni Towarystwa imeny Szewczenka, 1886,
73615 (Ilia). Żytie i czuda światoho i sławnoho proroka Illi. Kołomyja, nakł. i czerenkamy M. Biłousa, 1878,
65575 Gawalewicz Marian (1852—1910). Żyje!... Pobudka do młodzieży. Kraków, druk. L. Paszkowskiego, nakł. A. Dygasińskiego, bez roku (1874),
28940 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Jankowski Józef (1865—1935). Żyje!... Obr. dram. w 1 odsł.
78783 Jankowski Józef (1865—1935). Żyje, obrazek dramatyczny w jednej odsłonie wierszem. Warszawa, G. Centnerszwer, druk. A. Pajewskiego, 1894,
107410 Kotowski Marcin. Żyje Polska. B. m. b. r. (1806),
81977 (Jezus). Żyje Jezus. Sposób ceremonii ktore się odprawuią przy obłoczynach i professyi Zakonnych Panien Nawiedzenia Nayświętszey Panny Maryi. Na nowo przedrukowany. Wilno, Drukarnia XX. Pijarów u Michała Zabohonskiego i Jerzego Kozłowskiego, 1822,
81976 (Jezus). Żyje Jezus. Patent Bractwa Niepokalanego Serca Nayswiętszéj Panny Maryi. B. m. b. r. (ok. 1845),
81975 (Jezus). Żyje Jezus. Drzewo żywota wiecznego przenajświętsze Jezusa Serce przez Zbawiciela samego w Instytucie św. Franciszka de Sales pod tyt. Nawiedzenie Najśw. Panny Zakonnic zasadzone, a od Ojca św. Klemensa XI. w r. 1717 wielkiemi odpustami temu Bractwu nadanemi, do kaplicy pomienionych zakonnic powagą pasterską introdukowane, zaś r. dopiero 1737 do kościoła erygującego się pod tyt. najśw. Serce P. Jezusa osobliwą bullą Ojca św. Klemensa XII. konfirmowane i przez też Zakonnice do druku podane. Wilno, w drukarni XX. Bazylianów, 1809,
33758 Feldman Wilhelm (1868—1919). Żydziak. Szkic psychologiczno-społeczny. Wyd. 2. Lwów, nakł. L. Pordesa, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1889,