Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113703 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Świat i ziemia przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie 2e. (Biblioteka ludowa polska, ser. III, zesz. 41). Paryż, Księgarnia Luksemburgska, druk. braci Rouge, Dunon i Fresné, b. r. (ok. 1867),
112936 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Akta Babińskie. Pismo nie-perjodyczne i nie-zbiorowe. Wydawca J. I. Kraszewski. Xiążeczka pierwsza. Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1843,
113192 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Infantka. Powieść historyczna. Anna Jagiellonka. Tom I. (Powieści historyczne. XXI). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1884,
113448 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). En Orient,
113704 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Świat i ziemia przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie 3e. (Biblioteka ludowa polska, ser. III, zesz. 41). Paryż, Księgarnia Luksemburgska, druk. braci Rouge, Dunon i Fresné, b. r. (ok. 1867),
112937 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Album widoków rysowanych przez J. I. Kraszewskiego. Część I. - Podlasie. Warszawa, nakł. A. Dzwonkowskiego i Sp., Druk. Gazety Polskiej, (lit. A. Dzwonkowskiego i Sp.), 1861,
113193 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Infantka. Powieść historyczna. Anna Jagiellonka. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XXI, t. 56). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
113449 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostap und Jaryna. Von I. I. (!) Kraszewski. Nach dem Polnischen deutsch herausgegeben von J. N. Fritz (Johann Nikolaus Fritz). Erster Theil. Ostap. (Polnische Roman-Bibliothek. Erster Theil). Breslau, Verlag von Joh. Urban Kern, Druck von C. H. Storch und Comp., 1856,
113705 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Świat i ziemia przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie piąte. (Biblioteka ludowa polska, ser. III, zesz. 41). Paryż, Księgarnia Luksemburgska, druk. braci Rouge, Dunon i Fresné, 1867,
112938 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Album wileńskie J. K. Wilczyńskiego obywatela powiatu wiłkomierskiego. (Odb. z Athenaeum 1849). Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1850,
113194 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Infantka. Powieść historyczna Anna Jagiellonka. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 56). Warszawa, (nakł. Michała Glücksberga), 1898,
113450 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Saskie ostatki. August III. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. XXIX). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
113706 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa światy. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. 4 Tomy we 2ch. Tom pierwszy. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1856,
112939 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Der Anwalt. Aus den Typen und Charakteren; Johann der Doppelgänger; Fräulein Sobieradzka; Der Edelmann,
113195 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Interesa familijne. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Petersburg, nakł. B. M. Wolffa, druk. J. Unger w Warszawie, 1853,
113451 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Saskie ostatki. August III. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Część druga. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XXIX, t. 77). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1891,
113707 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa światy powieść przez J. I. Kraszewskiego. Z portretem autora. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 1). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Kornela Pillera, 1872,
112940 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Anafielas. Pieśni z podań Litwy. Przez J. I. Kraszewskiego. Pieśń pierwsza. (Witolorauda. Wydanie pierwsze),
113196 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Interesa Familijne. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. i II. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 76 i 77). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza et Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1875,
113452 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Saskie ostatki. August III. Powieść historyczna przez przez J. I. Kraszewskiego. Część druga. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 77). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1899,
113708 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa światy. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Z portretem Autora. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 1). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
112941 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Anafielas. Pieśni z podań Litwy. Przez J. I. Kraszewskiego. Pieśń pierwsza. (Witolorauda. Wydanie drugie). Z 50 drzeworytami. Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1846,
113197 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Intrigi ministrow korola polskago Awgusta Wtorago Brühl. Istoriczeskij roman. Tom I. (Odb. z: Żurnał Inostrannych Pieriewodnych Romanow 1879/1880). Moskwa, Tipografija bywsz. A. W. Kudrawcewoj, 1880,
113453 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostatni z Siekierzyńskich. Historja ślachecka przez J. I. Kraszewskiego. Petersburg, nakł. B. M. Wolffa, Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1851,
113709 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa światy. Powieśc (!) przez J. I. Kraszewskiego. Z portretem autora. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I i II. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 1 i 2). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1875,
112942 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). O mój Aniele. (Kompozycje do spiewu (!) z towarzyszeniem fortepianu Władysława Wieńca. Op. 21. No. 1). Warszawa, Gebethner i Wolff, b. r. (ok. 1890);
113198 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Auf Irrwegen Szalona. Roman in zwei Büchern von I. I. (!) Kraszewski. (Erstes Buch). Berlin S. W., Verlag von Hugo Steinitz & Co, Druck von Ihring & Fahrenholtz, b. r. (ok. 1884),
113454 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostatni z Siekierzyńskich. Historja Szlachecka przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez autora. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 31). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113710 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa swieta. Roman w czetyrioch czastiach Ju. I. Kraszewskago. Pieriewod s polskago. (Priłożenije k żurnału Bibliotieka dla Cztienija 1859, nr 10). Sanktpietierburg, tip. Leonida Diemisa, 1859,
112943 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). J. I. von Kraszewski's Ansprache in Krakau den 3. October 1879. Uebersetzt von S. von Bohdanowicz. Dresden, Druck von Hellmuth Henkler, 1879,