Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111708 Krásnohorská Eliška (pseud.).
111707 Krasnogłówka. Krasnogłówka baśń z rycinami. tłumaczona z niemieckiego. Warszawa, nakł. Juliana Müllera, Lit. Juliana Müllera, b. r. (1871),
111701 Krasnodębski.
111706 Krasnodębski Lucjan.
111705 Krasnodębski Luc.
111704 Krasnodębski Kazimierz, syndyk kaplicy w Samarze.
111703 Krasnodębski Aleksander.
111702 Krasnodębski Albert & Co. Magazyn francuzki Ulica Hr. Berga przy rogu ul. Mazowieckiej, dom Hr. Krasińskiego w Warszawie. Cennik. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1880,
111700 Krasnobród (Krasnybrod), pow. Zamojski.
111689 Krasne, pow. Złoczowski.
111691 Krasne, pow. Przasnyski.
111690 Krasne, gub. Smoleńska.
111692 Krasne, diecezja łucka.
111688 Krasław, pow. Dyneburski.
111687 Kraslice (Graslitz), w Czechach.
111686 Krásl František (1844-1907), Ježek Jan (1849-1913). Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu. Napsali Dr. Fr. Krásl, metropolitní kanovník. J. Ježek, c. k. professor. (Dědictví Sv. Prokopa, číslo XXXIX, za rok 1898). V Praze, nákladem Dědictví Sv. Prokopa, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, 1898,
111685 Kraskowskij I.
111684 Kraskowski Tomasz. Pamiętnik o powstaniu białowieskiem. Mający służyć jako materjał do historji powstań litewsko-ruskich. Paryż, w Księgarni Polskiej, druk. Bourgogne et Martinet, 1836,
111677 Kraskowski Jerzy. Asekuracya na życie w oświetleniu chrześćjańskiem (!) napisał Jerzy Kraskowski. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., (Warszawa, Gebethner i Wolf), 1901,
111678 Kraskowski Jerzy. Głos przestrogi dla naszych politycznych melomanów Napisał Jerzy Kraskowski, Sekretarz Arcybractwa Miłosierdzia i Banku pobożnego. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1898,
111679 Kraskowski Jerzy. O odrobinę sprawiedliwości! (Inc.: Smutno, i coraz smutniej na świecie! Wszędzie niezadowolenie, wszędzie ferment społeczny, wytwarzający niezliczon¹ moc stronnictw..., z datą i podpisem: Kraków, w Sierpniu 1900. Ika). Kraków, nakł. J. Kraskowskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1900),
111680 Kraskowski Jerzy. P. T. Posiadacze asekurujmy się od ognia wszyscy! (Inc.: Nie trudno zrozumieć, że asekurować się od ognia powinni wszyscy posiadacze, a nie niektórzy tylko, jak siê to praktykuje dot¹d..., z datą i podpisem: Kraków, dnia 15 Października 1900. Jerzy Kraskowski). Kraków, nakł. J. Kraskowskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp., b. r. (1900),
111681 Kraskowski Jerzy. Kilka słów z powodu ubóstwa i żebraniny. Kraków, nakł. J. Kraskowskiego, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1898,
111682 Kraskowski Jerzy. Towarzystwa ogniowo-asekuracyjne inaczej Ulegalizowani podpalacze. (Inc.: O utworzeniu ¿ród³a, z którego, w razie spalenia siê budynku, mo¿na by³o czerpaæ œrodki na jego odbudowanie, myœleli posiadacze zabudowañ ju¿ bardzo dawno..., z datą i podpisem: Kraków, w Listopadzie 1900 r. Jerzy Kraskowski). Kraków, nakł. J. Kraskowskiego, druk. W. L. Anczyca i Spółki, b. r. (1900),
111683 Kraskowski Jerzy.
111676 Kraskowski Jan, sekretarz Towarzystwa Ludowego, Półwsie.
111675 Kraske Paul, chirurg niemiecki (1851-1930).
111670 Kraska.
111674 Kraska Leopold ks., z Klus (1809-1852).
111672 Kraska Józef L. M. Horae Platonicae. Pars I,