Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
7911 Boberski Władysław (1846—1891). Zjawiska wulkaniczne, obrazek geologiczny. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce. Książeczka II. Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i syna, 1884,
15810 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Cztery mowy przeciw Katylinie. Przełożone przez E. Rykaczewskiego. Za zezwoleniem „Biblioteki kórnickiej". (Biblioteka Powszechna, nr 14 i 15). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, (1891),
69369 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Faust. Tragedya... Część pierwsza. Przełożył Ludwik Jenike. Wydanie nowe przejrzane i pomnożone urywkami części drugiej. (Biblioteka Powszechna, 24—27). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, (1891),
36641 Franklin Benjamin (1706—1790). Droga do majątku i inne pisma. (Biblioteka Powszechna, nr 2 i 3). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, (1890),
70856 Grillparzer Franciszek (1791—1872). Klasztor pod Sandomierzem. Opowiadanie oparte na prawdziwem zdarzeniu. Przez... Przetłómaczył Apolinary Ujejski. (Biblioteka Powszechna, nr 5). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, (1890),
15802 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Mowa za prawem Maniliuszowem (De imperio Gn. Pompei). Przełożona przez. E. Rykaczewskiego. (Biblioteka Powszechna, nr 20). Złoczów, nakł. i druk. O. Zuckerkandl i Syn, Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Poznań, A. Cybulski, (1891),
104232 Bełza Władysław (1847—1913). Podarek noworoczny dla dzieci, zbiór wierszyków i bajeczek. Bibliot. dla dzieci i młodzieży, książeczka XIII. Złoczów, nakł. i druk. O Zukerkandla i Syna, Warszawa, G. Centnerszwer, 1887,
49825 Kamiński Zdzisław (1862—1920). Scherzo. Zbiór wierszy. Tomik I. (Biblioteka powszechna W. Zukerkandla nr 268). Złoczów, nakł. i druk. księgarni Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1899),
45285 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Nowela do prawa prywatnego z dnia 7. lipca 1896. Nr. 140 Dz. u. p., o drogach z konieczności. Z motywami i tekstem niemieckim. Uporządkował, przetłumaczył i wydał Dr. ... Adwokat krajowy. Złoczów, nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, 1898,
45296 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909), Wroński Ludwik. Nowa instrukcya sądowa czyli porządek czynności dla sądów pierwszej i drugiej instancyi, tudzież czternaście rozporządzeń uzupełniających do tejże instrukcyi, procedury cywilnej i ordynacyi egzekucyjnej. Przetłumaczyli i uporządkowali Dr. Józef Aleksander Hibl adwokat krajowy i Ludwik Wroński c. k. rejent ksiąg gruntowych. Złoczów, nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, 1898,
48036 Hruška F. J. Jak się ma zachowywać żołnierz w służbie nieczynnej, z języka czeskiego przełożył J. Nowak. Złoczów, nakł. i druk. Księgarni W. Zukerkandla, 1899,
40419 Gołębiowski Jan. Powrót taty, ballada Ad. Mickiewicza, scenizowana w obrazek ze śpiewkami o 3 odsłonach. (Biblioteczka dla Dzieci i Młodzieży, 28). Złoczów, nakł. i druk, W. Zukerkandla, 1897,
43781 Heine Henryk (1797—1856). Romancero, przełożył i objaśnieniami uzupełnił Aureli Urbański. (Biblioteka Powszechna, 334—337). Złoczów, nakł. i druk W. Zukerkandla, b. r.,
7127 Bigo Jan. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiołkami w Królestwie Galicyi, W. Ks. Krakowskiem i Ks. Bukowińskiem, z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem Starostw, Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczących miejscowości, Komend wojskowych uzupełniających, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1880, właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spis posterunków żandarmeryi i streszczenie przepisów pocztowych i telegraficznych, z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny. Złoczów, nakł. autora, druk. O. Zukerkandla i syna, 1886,
23693 Dębicki Klemens dr (1846—1928), Oleś A. Iwonicz, zakład zdrojowo-kąpielowy i klimatyczny. Biblioteka powsz., nr. 182. Złoczów, nakl. i druk. W. Zukerkandla, (1896),
91351 Katalogi. Zukerkandl Wilhelm (1851—1924). Katalog 12 centowej Biblioteki powszechnej Biblioteczki dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce i innych wydawnictw Księgarni Wilhelma Zukerkandla w Złoczowie. Na składzie Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie. Złoczów, Drukarnia Wilhelma Zukerkandla, (1894),
91353 Katalogi. Zukerkandl Wilhelm (1851—1924). Katalog nakładowy i komisowy księgarni Wilhelma Zukerkandla w Złoczowie, (przedtem O. Zukerkandl i Syn). Złoczów, druk. Wilhelma Zukerkandla, 1894,
39539 Gniewosz Władysław (1847—1924). Przed wyborami sejmowymi. Złoczów, druk. Wilhelma Zukerkandla, (1895),
47430 Horacy (Quintus Horatius Flaccus; 65—8 przed Chr.). Kwinta Horacyusza Flakka List do Pizonów (o sztuce poetyckiej) wierszem przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Bronisław Dobrzański. (Odb. ze Sprawozdania gimn. w Złoczowie, 1892). Złoczów, druk. W. Zukerkandla,
7904 Boberski Władysław (1846—1891). Kilka słów o praktycznem kształceniu kandydatów w Seminaryum nauczycielskiem napisał... Złoczów, druk. O. Zukerkandlai Syna, 1888,
62861 Engländer Wilhelm. Podręcznik do samodzielnego nauczenia się czytania druku polskiego, ułożony dla Izraelitów na tle hebrajskiem. Złoczów, druk. O. Zukerkandla i Syna, 1890,
19305 Czasopisma. Jednodniówka na Uroczystość Odsłonięcia Pomnika Ad. Mickiewicza. Jednodniówka na Uroczystość Odsłonięcia Pomnika Ad. Mickiewicza w Złoczowie. Złoczów, 1899.
91356 Katalogi. Zukerkandl Wilhelm (1851—1924). (Katalog nakładowy i komisowy Księgarni W. Zukerkandla). Styczeń—lipiec 1899. Nr. 1—280. Złoczów, 1899,
74647 Instrukcja (Nowa) sądowa. Nowa Instrukcja sądowa czyli porządek czynności dla sądów pierwszej i drugiej instancyi (Złoczów, 1898);
19251 Czasopisma. Inserat. Inserat. Miesięcznik ogłoszeń księgarskich i antykwarskich jako też pokrewnych gałęzi. Złoczów, 1898.
91355 Katalogi. Zukerkandl Wilhelm (1851—1924). Luty 1896. Katalog nakładowy i komisowy księgarni ... w Złoczowie. Złoczów, 1896,
19532 Czasopisma. Kurier Aptekarski. Kurier Aptekarski. Miesięcznik. Złoczów, 1894.
7910 Boberski Władysław (1846—1891). Główne zasady praktycznego kształcenia kandydatów w seminaryum nauczycielskiem. Złoczów, (Zukerkandel), 1889,
105534 Biblioteka. Biblioteka klasyków rzymskich i greckich. Złoczów,
51539 Karte (Geognostische) der Südlausitz. Geognostische Karte der Südlausitz, sowie der angrenzenden Theile Böhmens und Schlesiens. Zittau, Th. Busch (1871),