Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
49825 Kamiński Zdzisław (1862—1920). Scherzo. Zbiór wierszy. Tomik I. (Biblioteka powszechna W. Zukerkandla nr 268). Złoczów, nakł. i druk. księgarni Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1899),
45285 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Nowela do prawa prywatnego z dnia 7. lipca 1896. Nr. 140 Dz. u. p., o drogach z konieczności. Z motywami i tekstem niemieckim. Uporządkował, przetłumaczył i wydał Dr. ... Adwokat krajowy. Złoczów, nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, 1898,
45296 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909), Wroński Ludwik. Nowa instrukcya sądowa czyli porządek czynności dla sądów pierwszej i drugiej instancyi, tudzież czternaście rozporządzeń uzupełniających do tejże instrukcyi, procedury cywilnej i ordynacyi egzekucyjnej. Przetłumaczyli i uporządkowali Dr. Józef Aleksander Hibl adwokat krajowy i Ludwik Wroński c. k. rejent ksiąg gruntowych. Złoczów, nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, 1898,
48036 Hruška F. J. Jak się ma zachowywać żołnierz w służbie nieczynnej, z języka czeskiego przełożył J. Nowak. Złoczów, nakł. i druk. Księgarni W. Zukerkandla, 1899,
40419 Gołębiowski Jan. Powrót taty, ballada Ad. Mickiewicza, scenizowana w obrazek ze śpiewkami o 3 odsłonach. (Biblioteczka dla Dzieci i Młodzieży, 28). Złoczów, nakł. i druk, W. Zukerkandla, 1897,
43781 Heine Henryk (1797—1856). Romancero, przełożył i objaśnieniami uzupełnił Aureli Urbański. (Biblioteka Powszechna, 334—337). Złoczów, nakł. i druk W. Zukerkandla, b. r.,
7127 Bigo Jan. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiołkami w Królestwie Galicyi, W. Ks. Krakowskiem i Ks. Bukowińskiem, z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem Starostw, Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczących miejscowości, Komend wojskowych uzupełniających, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1880, właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spis posterunków żandarmeryi i streszczenie przepisów pocztowych i telegraficznych, z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny. Złoczów, nakł. autora, druk. O. Zukerkandla i syna, 1886,
23693 Dębicki Klemens dr (1846—1928), Oleś A. Iwonicz, zakład zdrojowo-kąpielowy i klimatyczny. Biblioteka powsz., nr. 182. Złoczów, nakl. i druk. W. Zukerkandla, (1896),
91351 Katalogi. Zukerkandl Wilhelm (1851—1924). Katalog 12 centowej Biblioteki powszechnej Biblioteczki dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce i innych wydawnictw Księgarni Wilhelma Zukerkandla w Złoczowie. Na składzie Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie. Złoczów, Drukarnia Wilhelma Zukerkandla, (1894),
91353 Katalogi. Zukerkandl Wilhelm (1851—1924). Katalog nakładowy i komisowy księgarni Wilhelma Zukerkandla w Złoczowie, (przedtem O. Zukerkandl i Syn). Złoczów, druk. Wilhelma Zukerkandla, 1894,
39539 Gniewosz Władysław (1847—1924). Przed wyborami sejmowymi. Złoczów, druk. Wilhelma Zukerkandla, (1895),
47430 Horacy (Quintus Horatius Flaccus; 65—8 przed Chr.). Kwinta Horacyusza Flakka List do Pizonów (o sztuce poetyckiej) wierszem przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Bronisław Dobrzański. (Odb. ze Sprawozdania gimn. w Złoczowie, 1892). Złoczów, druk. W. Zukerkandla,
7904 Boberski Władysław (1846—1891). Kilka słów o praktycznem kształceniu kandydatów w Seminaryum nauczycielskiem napisał... Złoczów, druk. O. Zukerkandlai Syna, 1888,
62861 Engländer Wilhelm. Podręcznik do samodzielnego nauczenia się czytania druku polskiego, ułożony dla Izraelitów na tle hebrajskiem. Złoczów, druk. O. Zukerkandla i Syna, 1890,
19305 Czasopisma. Jednodniówka na Uroczystość Odsłonięcia Pomnika Ad. Mickiewicza. Jednodniówka na Uroczystość Odsłonięcia Pomnika Ad. Mickiewicza w Złoczowie. Złoczów, 1899.
91356 Katalogi. Zukerkandl Wilhelm (1851—1924). (Katalog nakładowy i komisowy Księgarni W. Zukerkandla). Styczeń—lipiec 1899. Nr. 1—280. Złoczów, 1899,
74647 Instrukcja (Nowa) sądowa. Nowa Instrukcja sądowa czyli porządek czynności dla sądów pierwszej i drugiej instancyi (Złoczów, 1898);
19251 Czasopisma. Inserat. Inserat. Miesięcznik ogłoszeń księgarskich i antykwarskich jako też pokrewnych gałęzi. Złoczów, 1898.
91355 Katalogi. Zukerkandl Wilhelm (1851—1924). Luty 1896. Katalog nakładowy i komisowy księgarni ... w Złoczowie. Złoczów, 1896,
19532 Czasopisma. Kurier Aptekarski. Kurier Aptekarski. Miesięcznik. Złoczów, 1894.
7910 Boberski Władysław (1846—1891). Główne zasady praktycznego kształcenia kandydatów w seminaryum nauczycielskiem. Złoczów, (Zukerkandel), 1889,
105534 Biblioteka. Biblioteka klasyków rzymskich i greckich. Złoczów,
51539 Karte (Geognostische) der Südlausitz. Geognostische Karte der Südlausitz, sowie der angrenzenden Theile Böhmens und Schlesiens. Zittau, Th. Busch (1871),
39001 Führer (Illustrirter) durch Görlitz. Illustrirter Führer durch Görlitz (Zgorzelec) und Umgebung. 2. Aufl. Zittau, G. Schirach, b. r. (1898),
73772 Immisch Robert. Die Slavischen Ortsnamen in der südlichen Oberlausitz. Von ..., Oberlehrer am Johanneum zu Zittau. (Besonderer Abdruck aus dem zu Ostern d. J. erschienenen Programm des Johanneums). Zittau, Druck von Richard Menzel, 1874,
49837 Kaemmel Heinrich Julius. Nachrichten über das Johanneum-Gymnasium und Realschule I. O. in Zittau, als Einladungsschrift zu den am 23., 24. und 25. März d. J. zu haltenden Prüfungen, sowie zu den sonst am Ende des Schuljahres eintretenden öffentlichen Veranstaltungen, von ... Dir. u. Prof. R. des K. S. V.-O. Voraus geht eine vom Oberlehrer Immisch geschriebene Abhandlung: Die slavischen Ortsnamen in der südlichen Oberlausitz. Zittau, Druck von Richard Menzel, 1874,
58548 Drzewiecki-Nostitz H. C. F. Handbuch der Brandweinsteuer Gesetzgebung im Königr. Sachsen. Zittau, 1845,
104845 Berman J. Warschau's val. Zierikzee, 1831,
45068 Heukeshoven Joseph. Schul-Schematismus des Bistums Breslau (Wrocław). Uebersichtliche Zusammenstellung saemtlicher katholischer oeffentlicher Elementarschulen der Provinz Schlesien, Brandenburg und Pommern mit Angabe des Patrons, Local-Schulinspectors, der Lehrer, der Schuelerzahl usw. Bearbeitet und herausgegeben von ... Ziegenhals (Głuchołazy), A. Pietsch, 1883,
87093 Kalendarze. Volkskalender. Oberlausitzischer Volkskalender. Zgorzelec, (1844).