Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
241 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z carskiej imperyi. Szkice. Kraków, nakł. Księg. Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu, 1892,
242 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Klub nietoperzy, powieść, tom I i II. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. Manieckiego, 1892,
243 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Nie ma metryki! Obrazek z życia ludu podolskiego. Lwów, Księg. Jakubowski i Zadurowicz, druk. St. Kossowskiego w Tarnopolu, 1894,
244 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Zawiedziona nadzieja, powieść współczesna. Warszawa, Gebethner i Wolf, Józef Zawadzki w Wilnie, K. Grendyszyński w Petersburgu, tipogr. J. Zawadzkago w Wilnie, 1894,
245 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Dobra nauczka. Nowela. Ilko Szwabiuk. Obrazek z życia ludu huculskiego w Galicyi. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
246 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Rusini, szkice i obrazki. Kraków, nakł. Spółki wydawniczej, druk. Czasu, 1893,
247 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Panna Siekierczanka. Szkic. Lwów, nakł. Słowa Polskiego, Druk. Ludowa, 1897,
248 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Polubowna ugoda, powieść (pośw. St. Tomkiewiczowi). Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1894,
249 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Pry striłećkij watri, perewiw Pawło Kyrcziw. Lwów, 1892,
250 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan).
251 Der frühere Abgeordnete der Provinz Posen,
252 (Abgeordnetenhaus). An das Hohe Haus der Abgeordeneten In Wien. Petition der k. k. Postbeamten der diesseitigen Reichshaelfte. Lemberg, I. Vereins-Buchdruckerei, 1880,
253 (Abgeordnetenhaus). Hohes Abgeordnetenhaus. (Podanie względem emerytury urzędników b. Rzeczypospolitej Krakowskiej). (Kraków, 1868),
254 Abhandlungen. Abhandlungen bei Begründung der königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften am Tage der zweihundertjährigen Geburtsfeier Leibnitzens herausgeg. von der Fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft. Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung, Druck F. A. Brockhaus, 1846,
255 Abhandlungen. Abhandlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreussen. Herausgegeben von der Provinzial-Kommission zur Verwaltung der Westpreussischen Provinzial-Museen. Danzig.
256 Abicht i Popowski członkowie kom. cent. Odezwa r. do n. polsk. Londyn, 1859.
257 Abicht Adolf (1793–1860). De intestinorum coarctatione diarrhoeae chronicae causa minus vulgata. Specimen inaugur. medicum... ad Grad. Dris Medic. legit. capessendum. Vilnae, typ. Congr. Missionis, (1816),
258 Abicht Adolf (1793–1860). Institutiones therapiae generalis, quas scholarum causa conscripsit... Caes. Acad. Med. Chir. Vilnen. Prof. Ordin. Sumptibus academicis. Vilnae, druk. Zawadzkiego, 1840,
259 Abicht Adolf (1793–1860). Praelectionum pathologiae generalis libri duo (litografowane). Vilnae, 1831,
260 Abicht Adolf (1793–1860). Tablica synoptyczna trucizn, ułożona podług prac najnowszych w historyi naturalnéj terapii i medycyny sądowéj. Wilno, 1823,
261 Abicht Adolf (1793–1860).
262 Abicht Henryk (1835–1863),
263 Abicht Jan Henryk (1762–1816). Initia philosophiae propriae sic dictae. Liber I. psichologiae partem I. continens. Vilnae, 1814,
264 Abicht Rudolf dr. (1850–1921). De Stephani Despotae quae feruntur scriptis. Commentatio philologica, quam in honorem viri maxime reverendi Vladislai Nehring... scripsit... Lipsiae, apud Raimundum Gerhard, typis excusum Vratislaviae in officina „Grass, Barth et Comp. (W. Friedrich)”, 1900,
265 Abicht Rudolf dr. (1850–1921). Życiorys Andrzeja Zbylitowskiego. (Odb. z X t. Archiwum do dziejów lit. i oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Ak. Um., 1899,
266 Abicht Rudolf dr. (1850–1921).
267 Abisynia.
268 Ablassgebet. Ablassgebet. Lemberg, Poremba, 1858,
269 Ables Wilhelm. Prirodnaja i słowiesnaja poezija russkago jazyka, w srawnienii s drugimi indo-jewropiejskimi, rawno kak s semiticzeskimi jazykami, sodierżaszczaja w siebie izuczenije istorii poniatij, kotorymi jazykoizobrietatieli rukowodstwowaliś pri obrazowanii słow w raznych jazykach. Wilna, tip. M. R. Romma, 1876,
270 Abłamowicz D. Artykuł nadesłany w sprawie robót kanalizacyjnych. (Odb. z Inżynierji i Budownictwa). Warszawa, druk. J. Zawiszewski, 1883,