Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99782 Koniskij Gieorgij.
99781 Koniski Jerzy.
99780 Koniówna Magdalena.
9978 Brandt Józef (1841—1915),
99779 Konior Karol.
99778 Konior Józef.
99777 Konior Antoni.
99776 Koniński M.
99775 Koniński Kazimierz. Podręcznik do nauki języka włoskiego dla samouków. Wydanie drugie poprawione i powiększone praktycznie ułożył Prof.... nauczyciel w c.k. szkole Politechnicznej we Lwowie. Lwów, K. S. Jakubowski, 1900,
99774 Koniński Kazimierz. Podręcznik do nauki języka włoskiego dla samouków praktycznie ułożył prof. Kazimierz z Konina Koniński były tłómacz języków słowiańskich przy ministeryum spraw wewnętrznych w Rzymie. (Podręczniki do nauki języków nowożytnych dla samouków Tom I). Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, Druk. i litografia Pillera i Sp., 1895,
99773 Koniński Kazimierz. Krótki podręcznik języka francuskiego. (Biblioteka Mrówki, 359—364). Lwów, nakł. Księgarni polskiej, Druk. Narodowa w Krakowie, b. r. (ok. 1900),
99772 Koniński Jerzy.
99771 Koniński J.
99770 Koniński.
9977 Brandt Johann Casimir (mieszczanin kurlandzki z XVII w.). Aufzeichnungen über Ereignisse und Hoffestlichkeiten aus der Zeit Herzog Friedrich Casimirs von Kurland und den nächstfolgenden Jahren 1689—1701. Herausgegeben von der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Bearbeitet von H. Diederichs. Mitau, J. F. Steffenhagen und Sohn, 1892,
99769 Konińska Wola.
99768 Konin.
99767 Konik zwierzyniecki.
99766 Konik zwierzyniecki. (Kraków, 1880);
99765 Konik Polny, pseudonim Wojciecha Dąbrowskiego.
99764 Konik Garbusek.
99763 Koenik, mylnie.
99762 Königswarter Karolina, księżna.
99761 Königswarter (von).
99760 Königstein (Kenigstein) Marek.
9976 Brandt Jan,
99759 Königsstein (w Saksonii).
99758 Königsmark Maria Aurora (1668—1728).
99757 Königsmarck (von).
99756 Königsmarck (von). Instruktion für die Landschafts-Deputirten des Posener Neuen landschaftlichen Kreditvereins. Posen, gedruckt in der Hofbuchdruckerei von W. Decker & Comp., 1858,