Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110211 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). (List pasterski z nrem 115, inc: „Strata ludzi wielkich z cnoty...", zalecający modły za duszę Fryderyka Józefa Moszyńskiego; z Łucka 12 (?) lutego 1817, za sekretarza Cyprian Brodowicz). B. m. b. r. (1817).
110210 Cichowicz Bogumił (prof. gimn., ok. 1797—1843).
110209 Cichocki (chemik),
110208 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Mowy ... przełożone przez E. Rykaczewskiego. Tom I—III. Nakładem Biblioteki Kórnickiej. Paryż, Księgarnia Luxemburgska, Warszawa, Michała Glücksberga, Poznań, u Jana Konstantego Żupańskiego, druk. E. Martinet w Paryżu, 1870 (t. I—II) — 1871 (t. III),
110207 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Laelivs sive de amicitia dialogvs ad T. Pomponivm Atticvm. Ad exemplar Bipontinvm in vsvm scholarvm diligenter expressvs. (Wydał G. E. Groddeck). Vilnae et Varsoviae, typis et impensis Iosephi Zawadzki, MDCCCXI (1811),
110206 Ciborowski Leopold. Urządzenie gospodarstwa w danych warunkach, poprzedzone kilku uwagami o stosunkach gospodarskich Królestwa Polskiego. Rzecz napisana w celu uzyskania dyplomu z ukończonych nauk w wyższej szkole rolniczej imienia Haliny. Poznań, 1874,
110205 Ciborowski Adam,
110204 Ciążyński Schmidt,
110203 Ciąg. Dalszy Ciąg zbioru uchwał Sejmu Polskiego z r. 1831 (1833),
110202 Ciampi Sebastian (1767—1847). Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche, letterarie, artistiche dell’Italia colla Russia, colla Polonia ed altre parti settentrionali il tutto raccolto illustrato con brevi cenni biograflei delli autori meno conosciuti de ... Firenze, per Leopoldo Allegrini e Giov. Mazzoni, 1834
110201 Ciąg. Dalszy Ciąg czynności i uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa Kredytowego w Poznaniu z roku 1870. Działo się w Poznaniu na wielkiej sali gmachu Ziemstwa dnia 29 Marca 1871. B. m. b. r. (1871),
110200 Ciaffei Franc.
110199 Chyżyńska M.
110198 Chyliński Bogusław Samuel (zm. 1668),
110197 Chyliński,
110196 Chyliczkowski Jan ks. (ur. 1830). Kazania passyjne, miane w kościele kaliskim św. Mikołaja przez ... Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1890,
110195 Chychliński Antoni. Powinszowanie afiszera teatralnego na r. 1849. Lwów, 1849,
110194 Chwistek Bronisław (1861—1922). Zakład leczniczy ... w Zakopanem. Kraków, nakł. Dra Chwistka, druk. Czasu, (1894),
110193 Chwili. W tak sławnej dla Narodu Polskiego Chwili.
110192 Chwile. Wolne Chwile. Czasopismo illustrowane dla ludu katolickiego. Od 1 stycznia 1887 r. Mikołów.
110191 Chwile. Chwile przyjemne. Nasze miłe dziatki, książeczka obrazkowa dla grzecznych dzieci. Warszawa, nakł. i druk. M. Arcta,
110190 Chwile. Ostatnie Chwile Maryi Stuart (1838),
110189 Chwila. Chwila zemsty. B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
110188 Chronik. Kurze Chronik der Schützengilde (w Czarnkowie). B. m. b. r. (po 1897),
110187 Choromański Stanisław Henryk Lubicz (arcybiskup warszawski; 1767—1838). Mowa przy obrządku pogrzebu Jaśnie Wielmożnego Woyciecha Rydzewskiego Starosty Raygrodzkiego Sędziego Pokoiu Powiatu Biebrzanskiego. Miana przez X. ... Kan. Pozn. Proboszcza Rzekuńskiego, Konsyliarza Izby Wykonawczey Powiatu Łomżynskiego, Dnia 29. Marca 1808 Roku w Kościele XX. Piarów w Szczucinie. B. m. b. r. (1808)
110186 Cholewa (pseud.),
110185 Chojecki Edmund (1822—1899). Les Mers polaires, drame en 5 actes avec un prologue musique de M. Bovery (Theâtre impérial du Cirque 7 juin 1858). Paris, M. Lévy frères, 1858,
110184 Chojecki Edmund (1822—1899). Dwa małżeństwa. Warszawa, druk. Kuriera Codziennego, 1885,
110183 Choiseul-Gouffier (de) Zofia z Tyzenhauzów (1790—1878). Wospominanija ob impieratorie Aleksandrie I, impieratorie Napoleonie I. Grafini ... S. Pietierburg, tip. W. N. Gracianskago, (1879),
110182 Choiseul-Gouffier (de) Zofia z Tyzenhauzów (1790—1878). Gertrude des comtes Komorowski comtesse Félix Potocka. Faits historiques recueillis et publiés Par Madame la Comtesse ... Nice, typ. et libr. S. C. Cauvin et Ce, 1875,