Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
69338 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski. Powieść. (Biblioteka Mrówki, t. 37). Lwów, Księgarnia Polska, druk. A. J. O. Rogosza, 1875,
69335 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski. Powieść. Wrocław, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1844,
69339 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek Kaniowski. Warszawa, 1879;
69340 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski, powieść. (Biblioteka Powszechna, nr 200). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1896),
69334 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek Kaniowski, powieść, Przez... Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1828,
69343 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zámek kaniovský, pověst, překlad P. O. Berka. Praha, Gregr i Dattel, 1871,
104255 Bełza Władysław (1847—1913). Zamek Grojecki, obrazek z naszéj przeszłości, podług miejscowej legiendy opowiedział... Kraków, nakł. W. S. Siewicza, druk. Uniwers., księg. Trzecieskiego, 1869,
39081 Fullerton Georgiana (z domu Granville; 1812—1885). Zamek Grantley. Powieść napisana przez Lady... (tłumacz Barankiewicz). Tom I—II. (Natansona Wybór Przekładów z Wzorowych Pisarzów Zagranicznych, tom III— IV). Warszawa, nakł. Henryka Natansona, druk. Józefa Unger, 1852,
103435 Kosiński Adam Amilkar (1814–1893). Zamek Działoszyński.
6284 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Zamek bialski. Dzieje miasteczka. Obrazy z życia magnatów. Akademia bialska. (Odb. z Przewod. nauk i liter.). Lwów, nakł. M. Orgelbranda w Warszawie, druk. Wł. Łozińskiego, 1881,
52566 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bernhardt K. Zamek Bergenheim. Dr. w 5 a.
30344 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Morzkowski Michał. Zamek Bergenheim. Dr. w 5 a.
104876 Bernard (de) Karol (właściwie: Pierre-Marie-Charles de Bernard du Grail de La Villette; 1804—1850). Zamek Bergenheim (Gerfaut). Powieść przełożona z francuzkiego. Tomów 3. Warszawa, Merzbach, 1850,
79423 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Zamachy Augusta II na Leszczyńskiego. (Odb. z Niwy). Warszawa, 1881.
62466 Elsner Józef (1769—1854). Założycielowi S.·. i. d.·. □ S.·. Minerwy seniorowi □.·. S.·. stałości, najd.·. najprzew.·. B.·. Józefowi Elsnerowi przy obchodzie oktawy jego imienin dnia 26 Marca 1819 od BB.·. □.·. S.·. Minerwy. Warszawa, 1819,
100272 Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy pod wezwaniem św. Jadwigi. Założone w Pittsburgu,
9929 Brandowski Alfred (prof. Uniw. Jag.; 1835—1888). Założenie Uniwersytetu krakowskiego w r. 1364 skreslił na podstawie dyplomatycznej... (Odbitka z Roczników Archeol. 1870, 1871, 1872). Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jagiell., 1872,
7710 Bluntschli Johann Caspar (1808— 1881). Założenie Unii Amerykańskiej w roku 1787. Warszawa, nakł. Spółki Wyd. Księgarzy, druk. S. Orgelbranda Synów, 1874,
92698 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). Założenie i wyposażenie biskupstwa płockiego. (Nadb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). B. m. b. r. (Lwów, 1886),
31923 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Szujski Józef (krypt. J. Sz.; 1835—1883). Założenie dziennika. Kom.
5638 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Założce. Poznań, nakł. W. Simona, 1889,
54373 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Harisch J. L. Załoga okrętowa. Opt. w 1 a. Muz. I. Zajca.
59890 Dydyński Teodor prof. Uniw. Warszawskiego (1836—1921). Załog po rimskomu prawu, Soczinienije... Warszawa, w tipografii S. Orgelbranda, 1872,
6998 Biernacki Wiktor (1869—1918). Załamanie światła przez ciecze, wyniki doświadczeń z benzolem. Nadb. z III tomu Prac matem. -fizycz. Tamże [Warszawa druk. J. Sikorski], 1892,
30141 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Marcinkiewicz Wincenty Dunin (1807—1885). Zaloty. Kom. w 3 a.
17756 Czajkowski Michał (Sadyk-Pasza; 1804—1886). Zaloty Zaporożca (z Pow. kozackich i gawęd) przeł. na czeskie Jan Boubela. (Obrazy života 1874).
9210 Bornsztein (Bornsztajn, Bornstein) Józef. (Pod pseud. Kucharski Ildefons). Zaloty panicza, szkic z życia. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, Gebethner i Sp., druk. A. Koziańskiego, 1888,
30563 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Nowiński Kajetan (zm. 1857). Zalotnicy do wyboru. Kom. w 1 a.
30513 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Niemojowski Ludwik (pseud. Ludwik spod Wielunia; 1823—1892). Zalotna. Kom. w 3 a.
8383 Bogucki Józef Symeon (1816—1855). Zalotna, czyli Jeden rok tajemnicy, powieść z r. 1837. Warszawa, Glücksberg, 1838,