Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
72461 Guiraud Piotr (1788—1847).
72717 Günther Ernest (zm. 1860).
7437 Black William (1841—1898),
8461 Bogusławski Józef Konstanty ks. (1754—1819). Wiersz na odjazd Najjaśniejszego Imperatora wszech Rossyi Alexandra I. z miasta guberńskiego Wilna,
74253 Instrukcya dla członków. Instrukcya dla członków Komitetu Egzaminacyjnego;
8973 Bonneau Jan Aleksander Yves (1739— 1805),
75021 Instytut (Galicyjski) Kredytowy. Galicyjski Instytut Kredytowy,
9741 Bracławskie. Bracławskie województwo,
75277 Isidoro Nicolas de.
9997 Branicka Rozalia,
75533 Iwaszkiewicz.
75789 J…… Eliza (tł.).
10509 Brodziński Andrzej (1786—1812).
76045 Jabłoński Bolesław (pseud.).
76557 Jadwiga (Agi-Wdaj) (pseud.).
11277 Brzeziński J.,
78093 Jan Jerzy III (elektor saski; 1647—1691).
13325 Cegielnia,
13837 Chasdaj (rabbi),
79629 Jarry de Mancy Adrien (1782—1842) et Chodźko Leonard.
80141 Jastrzębiec Kazimierz.
14861 Choiński v. Probst a.(usser) D. (ienst).
15117 Choromański Leon.
80653 Jazda konna.
15373 Chronicon. Chronicon Poloniae,
80909 Jędrzejowicz L. (z Krakowa).
81165 Jełowicka Zuzanna.
81421 Jeren Szymon.
16141 Cieszyński Tadeusz,
81677 Jeśman Waleria.