Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
81978 (Jezus). Żywot Jezusa Chrystusa i Dzieje Apostolskie według czterech Ewangelii. Mikołów, nakł. Wydawnictwa Dzieł Ludowych Karola Miarki. Warszawa, G. Centnerszwer, b. r. (1898),
47875 Hoszowski Konstanty Moroz (1805—1884). Żywot Jana Muskaty biskupa krakowskiego skreślił ... Obojga Praw Doktor, Senator b. Rzeczypospolitéj Krakowskiéj, Prezes Rady Ogólnéj Towarzystwa Dobroczynności, Członek C. K. Towarzystwa Nauk. Krak. (Odb. z XXXIV tomu Rocznika C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego). Kraków, druk. Uniwers. Jag., 1866,
113852 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żywot i sprawy JMPana Medarda z Gołczwi Pełki z notat familijnych spisane przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1876,
113851 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żywot i przygody Imci Pana Józefa Gabryela z Gozda Hrabi Gozdzkiego, Wojewodzica Podlaskiego, opisane przez J. I. Kraszewskiego. (W Tygodniku Illustrowanym, Warsz., 1859, nr 1-3).
113850 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żywot i przygody Gabryela Gozdzickiego, mylnie,
75219 Irving Washington (1783—1860). Żywot i Podróże Krzysztofa Kolumba przez... Tłumaczył z angielskiego Franciszek Chlewaski (Emanuel Glücksberg). Warszawa, nakł. Gustawa Leona Glücksberga, druk. J. Wróblewskiego, 1843,
91438 Katarzyna Genueńska św. (1447—1510). Żywot i pisma Ś. Katarzyny Genueńskiéj. Przełożył z Niemieckiego X. P. Rzewuski. Warszawa, Druk. XX. Missyonarzy u Ś. Krzyża, 1851,
17292 Ćwikliński Ludwik dr, prof. Un. Lwowskiego (1848—1943). Żywot i pisma Stanisława Nigra Chrościeskiego, humanisty i lekarza poznańskiego wieku XVI-go. (Odb. z Księgi pamiąt., wydanej przez Uniw. Lwowski ku uczczeniu 500 letn. jubileuszu Uniw. Krakow.). Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Winiarza, 1900,
109274 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Żywot i pisma Konstantego Gaszyńskiego. Ze wspomnień Stanisława Koźmiana. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1872,
81277 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Żywot i męczeństwo błogosławionego Jozafata arcybiskupa połockiego, patrona św. Unii z Kościołem powszechnym rzymsko katolickim, Paryż, b. dr., 1861,
21883 Czernicki Gustaw (1827—1911). Żywot i korespondencye Tomasza Zana. Kraków, staraniem i nakładem redakcji Wieńca, druk. Czasu, 1863,
2773 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Żywot i cuda wielkiego męczennika Jędrzeja Boboli, T. J. kapłana (Żywoty św. polskich, 2). Poznań, nakł. Księgarni Katolickiej, druk. E. Schmaedicke, 1884,
15654 Chwaliszewski Marcin ks. (1831—1901). Żywot i cuda wielebnego sługi bożego O. Bernarda z Wąbrzeźna w klasztorze Lubińskim dyecezyi Poznańskiej, professa i kapłana. Napisał Ks. ... lic. św. teol. proboszcz w Granowie. Poznań, nakł. autora, druk. F. Chocieszyńskiego, 1881,
62646 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi, wraz z tajemnicami Starego Przymierza. Według widzeń świętobliwej...Z zapisków Klemensa Brentano. Przełożył na język Polski X. dr. Wojciech Galant, profesor teologii w Przemyślu, podkomorzy Jego Świątobliwości Piusa X. Mikołów, nakł. i druk. Wydawnictwa Dzieł Ludowych Karola Miarki, b. r. (1899—1900),
76633 Jagielski Józef Antoni (1792—1865). Żywot doktora Karola Marcinkowskiego, lekarza praktycznego, operatora i akuszera skreślił ... Dochód na korzyść Towarzystwa naukowej pomocy. Poznań, w komisie Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. W. Stefańskiego, 1846,
63312 Estkowski Ewaryst (1820—1856). Żywot człowieka poczciwego na wzór Zwierciadła Mikołaja Reja przez... Zwierciadło pierwsze czyli Część pierwsza. Staraniem i nakładem głównej dyrekcyi Ligi polskiej. (Książki Ludowe). Poznań, druk. W. Stefańskiego, 1850,
22613 D. A. Żywot czcigodnego brata Franciszka od Dzieciątka Jezus, zakonu Karmelitów Bosych, przekł. z franc. Kraków, nakł. Karmelitanek Bosych, druk. W. Korneckiego, 1889,
34933 (Filomena Św.). Żywot cudownej wieku XIX. św. Filomeny panny i męczenniczki, wraz z modlitwami i nabożeństwem do tejże świętej. Lwów, Piller i Sp., 1837,
70360 Granada (de) Luis (właściwie: Luis de Sarria; 1504—1588). Żywot Chrystusa Pana, przez Wielebnego Ludwika z Grenady Dominikanina tłumaczenie Stanisława Górskiego. Kraków, nakł. tłumacza, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1890,
16268 Clavera (ksiądz). Żywot błogosławionéj Maryanny od Jezusa de Paradesy Flores z francuskiego. Pelplin, nakł. Księgarni J. N. Romana, czcionkami St. Romana, 1875,
40264 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). Żywot błogosławionéj Małgorzaty Maryi Alacoque, praktycznemi uwagami przeplatany, modlitwy na jéj cześć oraz nabożeństwo czerwcowe wraz z nowenną i mszą na cześć serca Pana Jezusa. Lwów, nakł. autora, Druk. Ludowa, 1879,
11421 Brzozowski Stanisław. Żywot błogosławionej Bronisławy Dziewicy, z dodaniem litanii i pieśni. Tamże [Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego], 1884,
497 Adamczyk Józef ks. Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka. Napisał... Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1892,
107104 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego, patrona Królestwa Polskiego. Przez Ks. ... Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1870,
79553 Jaroszewicz Florian ks. (1694—1771). Żywot błogosławionego Szymona z Lipnicy Zakonu św. O. Franciszka, wyjęty : dzieła: Matka Świętych Polska przez wydawcę. Bochnia, nakł. i druk. Wawrzyńca Pisza, 1848,
68443 Gładyszewicz Mateusz ks. (1798—1862). Żywot błogosławionego Prandoty z Białaczowa biskupa krakowskiego napisał X. ... kan. katedr. Krak. Kraków, nakł. Ferdynanda Kojsiewicza, J. Cypcer, druk. Uniw. Jag., 1845,
48029 Hroznata (bł.; ok. 1160—1217). Żywot błogosławionego męczennika Hroznaty zakonu Premonstrateńskiego opowiedziany z okazyi uroczystego obchodu po raz pierwszy święta tegoż Błogosławionego, w kościele św. Augustyna P. P. Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem w dniu 19 lipca 1899 r. Kraków, nakł. i własność P. P. Norbertanek, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
73083 Guziur Józef ks. (1829—1918). Żywot błogosławionego Jana Sarkandra ze Skoczowa w Szląsku. Spisał... ksiądz dyecezyi wrocławskiéj. N. Piekary, nakł. ks. J. A. Fietzek, druk. F. Heneczka, 1860,
22114 (Czesław błog.; zm. 1242). Żywot błogosławionego Czesława, z rozmyślaniami i modlitwami. Książeczka budująca dla jego czcicieli, przez jed nego z księży wrocławskich. Wrocław, H. Skutsch, 1863,
2416 (Anioł z Akry błog.; 1669–1739). Żywot błogosławionego Anioła z Akry Kapucyna Missyonarza z prowincyi Kossencyi, z obszernego opisu w języku włoskim na polski przełożony a w krótkości zebrany, z przydatkiem litanii i pieśni o tymże świętym. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1847,