Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113439 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Okruszyny. Zbiór powiastek, rozpraw i obrazków przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 97). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1876,
113695 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sumasbrodka. Powiestʹ I. I. Kraszewskago. S polskago. (Jewropiejskaja Bibliotieka. Żurnał Inostrannych Romanow i Powiestiej 1882, nr 17). Moskwa, tip. N. Ł. Puszkariewa, 1882,
113184 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hymny boleści. Kraków, nakł. zbiorowym (drukarni krakowskich Wł. L. Anczyca i Spółki, Uniwersytetu Jagiellońskiego i W. Korneckiego), druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1879,
113440 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Omnibus przez B. Bolesławitę. I. Poznań, w zleceniu księgarni Jana Konst. Żupańskiego, nakł. autora, druk. J. I. Kraszewskiego w Dreznie, 1869,
113696 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Svět a básník. Román ve dvou dílech od J. I. Krašewského. Dle druhého opraveného vydání přeložil F. (František) Pravoslav Volák. V Praze, tisk a sklad c. k. knihtiskárny Synů Bohumila Haase, 1852,
113185 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Iermola by Joseph Ignatius Kraszewski author of The Jew Translated by Mrs. M. Carey (Martha Ward Carey). New York, Dodd, Mead and Company Publishers, b. r. (1891),
113441 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ongi, powieść. (Tyg. Illustr. 1867).
113697 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dva světy. Román. Přeložil P. J. Š. (Pavel Josef Šulc). Svazek I. (Česká bibliotéka rodinná, roč. IV, sv. 12). V Praze, nákladem Aloise Hynka, knihkupce, knihtiskárna: J. Rokyta w Slaném, b. r. (1888),
113186 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Iermola histoire polonaise traduite par Étienne Marcel (Karolina Thuez-Malinowska). (Bibliothèque Saint-Germain. Lectures morales et littéraires). Paris, Librairie Saint-Germain-Des-Prés, Putois-Cretté, Libraire-Éditeur, Chatillon-sun-Seine, Imprimerie E. Cornillac, b. r. (1869),
113442 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Boża opieka. Powieść osnuta na podaniach XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. Lwów, nakł. F. H. Richtera, Druk. Narodowa W. Manieckiego, 1873,
113698 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kouzelná svítilna. Obrazy našich časů. Z polštiny J. S. (!) Kraševského přeložil Jos. Škrabek (Josef Škrábek). V Praze, nákladem Jana N. Musila, tisk arcibiskupské knihtiskárny v Semináři, 1852 (właściwie: 1852-1854),
112931 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Abracadabra,
113187 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Iermola histoire polonaise traduite par Étienne Marcel (Karolina Thuez-Malinowska). Deuxième édition (Bibliothèque Saint-Germain. Lectures morales et littéraires). Paris, Librairie Saint-Germain-des-Prés, Henri Allard, Éditeur Successeur de Putois-Cretté, Abbeville, Typ. et stér. Gustave Retaux, b. r. (1879),
113443 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Boża opieka powieść osnuta na podaniach XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 1). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
113699 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wielki świat małego miasteczka. Powiastka Kleofasa Fakunda Pasternaka. Tom pierwszy. Wilno, nakł. i druk. Th. Glücksberga, MDCCCXXXII (1832),
112932 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ada. Sceny i charaktery z życia powszedniego. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1878,
113188 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ikonotheka. Zbiór notat o sztuce i artystach w Polsce, przez J. I. Kraszewskiego. (Dodatek do Teki Wileńskiej 1858). Wilno, druk. Teofila Glücksberga, Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu, 1858,
113444 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Boża opieka powieść osnuta na podaniach XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 1). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, b. r. (1885),
113700 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wielki świat małego miasteczka. Powiastka Kleofasa Fakunda Pasternaka. Tom pierwszy. Wilno, nakł. i druk. Th. Glücksberga, MDCCCXXXIII (1833),
112933 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ada. Sceny i charaktery z życia powszedniego. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 47). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
113189 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Improwizacye dla moich przyjaciół książeczka do zapalania fajek. Józefa Kraszewskiego. Wilno, druk. A. Dworca, 1834,
113445 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Boża opieka. Powieść osnuta na podaniach XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Odb. z Tygodnika Powieściowo-Naukowego 1886, 1887). Chicago, Ill., nakł. i druk. Władysława Dyniewicza, 1887,
113701 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Świat i ziemia. (Biblioteka ludowa ..., książeczka 1). Warszawa, nakł. Autora i Spółki, Druk. Gazety Polskiej, 1862,
112934 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Adelskronan. Roman i två delar af J. I. Kraszewski. Öfversättning från polska originalet Resurrecturi af E. Weer (Ellen Sofia Wester). Stockholm, Lars Hökerbergs Förlag, tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktîebolag (na okładce: Central Tryckeriet), 1893,
113190 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Improwizacje dla Moich Przyjaciół. Xiążeczka do zapalania fajek. J. I. Kraszewskiego. Wydanie Drugie Poprawne. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1844,
113446 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Orbeka powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, b. r. (1868),
113702 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Świat i ziemia przez J. I. Kraszewskiego. (Biblioteka ludowa polska, ser. III, zesz. 41). Paryż, Księgarnia Luxemburgska, druk. Braci Rouge, Dunon i Fresné, b. r. (ok. 1867)
112935 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). L'Agonie d'une race,
113191 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Improwizacje dla Moich Przyjaciół. Książeczka do zapalania fajek. Przez J. I. Kraszewskiego. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 91 i 92). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1875,
113447 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Orbeka. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 44). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,