Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109555 Kraiński.
109610 Kraiński Z., mylnie.
109607 Kraiński Władysław (1841-1926). Saetze aus sämmtlichen Rechts- und Staatswissenschaften, welche nach abgelegten strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Franzens-Universität in Lemberg, Ladislaus Ritter v. Krainka Kraiński am 5. August 1864 um 10 Uhr Vormittags öffentlich zu vertheidigen sich erbiethet. Lemberg, Aus der Ossoliński'sehen National Druckerei, Unter unmittelbaren Leitung des Alex. Vogel, 1864,
109608 Kraiński Władysław (1841-1926). Streszczenie referatu Dr. ... O organizacyi kredytu włościańskiego w Galicyi. B. m. b. r. (Lwów, H. Altenberg, Druk. Ludowa, 1889),
109609 Kraiński Władysław (1841-1926).
109606 Kraiński Wincenz.
109578 Kraiński Wincenty, dr praw, poseł na Sejm Krajowy (1844-1924).
109577 Kraiński Wincenty ks.
109575 Kraiński Wincenty dr.
109576 Kraiński Wincenty dr.
109579 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Abhandlung über die polnische Sprache in Ober-Schlesien. Von Dr. Wincenz Kraiński, Lector derpoln. Sprache u. Literatur als auch der Beredsamkeit a. d. Universität zu Breslau. Breslau, Im Selbstverlage des Verfassers, Druck von W. B. Korn, 1862,
109580 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Anna i Scisław przez Dr. Kraińskiego. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. C. H. Storcha i Spółki, 1855,
109581 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Dzieje narodu polskiego i Polska z grobu przez Dr. Kraińskiego. Prozą wiązaną. Wrocław, w własnym skladzie wydawcy, druk. C. H. Storcha i Spółki, 1859,
109582 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Filozofia i polityka oraz moralność, religijność i traiczność. Przez Dr. Winc. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. Wilh. Bog. Korna, 1858,
109583 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Polnische Grammatik in drei Cursus mit polnischen und deutschen Sprachübungen über Literatur und Beredsamkeit, nebst Auszügen aus den berühmtesten Schriftstellern. Von Dr. Wincenz Kraiński, Lector der poln. Sprache u. Literatur, als auch der Beredsamkeit a. d. Universität zu Breslau. Breslau, Im Selbstverlage des Herausgebers, Druck von W. B. Korn, 1862,
109584 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Handbuch des Katholisch-Kanonischen Rechtes in Fragen und Antworten zum Gebrauche der Repetitionen, Pfarr-Prüfungen und öffentlichen Vorlesungen vom Dr. U. J. Vincenz Kraiński, Lector an der Breslauer Universität. Mit Genehmigung des Fürstbischöfl. General-Vicariat-Amtes zu Breslau. I. Band. Breslau, Im Selbstverlage des Herausgebers, Druck von A. Neumann, 1869,
109585 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Historya Literatury i Oświaty Ludów Słowiańskich przez Dr Kraińskiego Lektora Literatury Słowiańskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. A. Neumanna, 1867,
109586 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Historyja Literatury i Oświaty Narodu Polskiego, przez X. Wincentego Kraińskiego, Dr. O. P. Missyonarza Apostolskiego, Penitencyonarza i Benefícyata Katedry Wrocławskiej, Translatora przy Konsystorzu i Wikaryacie Jeneralnym wszystkich języków słowiańskich, Translatora i Dolmeczera języka rossyjkiego (!) przy Sądach Wrocławskich i Ministerstwie Berlińskiem. Lektora Wymowy, Literatury słowiańskiej, Literatury polskiej, Historyi Narodu polskiego, Filozofii katolickiej, Teologii w polskim języku, oraz języka polskiege (!), rossyjskiego, francuzkiego, włoskiego i angielskiego. Członka Towarzystwa Paryskiego Nauk Wzajemnych, Członka Muzeum Starożytności Szląskich. Kawalera Krzyża Wojskowego polskiego i Orderu Francuzkiego, Kaznodzieję i Spowiednika wojska Pruskiego. Wrocław, nakł. własnym Wydawcy, druk. A. Neumanna, 1867,
109587 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Józefa i Teodor oraz wiersze różne i fraszki ucinkowe przez Dr. Vinc. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. Wilh. Bog. Korna, 1856,
109588 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Julia i Wacław przez Dr. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia G. P. Aderholca, druk. Grassa, Bartha i Społki (W. Friedrich), 1855,
109589 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Katoliczka polska i Rozmyślanie nad naśladowaniem Chrystusa przez X. Wincentego Kraińskiego. Dr. O. P. - Mis. Apo. Beneficiata i Penitencionarza Katedry Wrocławskiej. prozą wiązaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. R. Lucasza, 1856,
109590 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Dogmatyczno-moralne kazania w formie konferencyjnej, homilijnej i exegeutycznej przez Księdza Wincentego Kraińskiego, Dr. O. P. Miss. Apost. Penitencyonarza i Beneficyata Katedry Wrocławskiej, Lektora języka polskiego, Literatury polskiej i słowiańskiej, oraz Wymowy kaznodziejskiej i Historyi polskiej we Wszechnicy Wrocławskiej. Tom I. Wrocław, nakł. własnym wydawcy, druk. Wilh. Bog. Korna, 1866,
109591 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Ksiądz Wincenty przez Dr. Kraińskiego. Prozą wiązaną. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. W. G. Korna, 1858,
109592 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Lionka Natalia i Dobrogost przez Dr. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. C. H. Storcha i Spółki, 1856,
109593 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Messiasze polscy i prośba do Polek o lepsze wychowanie Polski przez Dr. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. Grassa, Bartha i Spółki (W. Friedrich), 1855,
109594 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Nabożeństwo dla Polek przez X. Wincentego Kraińskiego, Missionarza Apostolskiego. W pieniach pobożnych. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. Wilh. Bog. Korna, 1858,
109595 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). De natura successionis ab intestato ex Codice Franco-Gallico intelligenda scripsit et Jllustris Jurisconsultorum Ordinis auctoritate Die ... M. Februarii MDCCCXXV. ( 1825) Pro summis in utroque Jure honoribus rite adipiscendis publice defendet Vincentius Krainski Cracoviensis In Juridico Appelationis Regni Poloniae Advocati munere fungens Parisiensi Instructionis Elementariae Societati Adscriptus Scholarum mutuae Instructionis olim Ordinator nunc Socius Curae Scholarum Elementar: Varsaviensium. Varsaviae, In Typographia Publica, MDCCCXXV (1825),
109596 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Odkrycie prawd politycznych dla użytku monarchów, ministrów, rządów i arystokratów. Część I. (Warszawa), druk. J. A. Rylla, b. r. (1831),
109597 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Pocieszyciel i pocieszycielka, przez Dr. Kraińskiego, prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. Roberta Lucasza, 1855,
109598 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Polacy i kazania polskie na barykadach wrocławskich 1848 przez Dr. Kraińskiego. W prozie rymowaniej. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. Wilh. Bog. Korna, (Berlin, Schletter), 1855,