Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
37975 Fredro Aleksander (1793—1876). Pan Geldhab, komedya w 3 aktach wierszem. (Biblioteka Powszechna, nr 78). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, Warszawa, T. Paprocki i Sp., Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Poznań, A. Cybulski, (1893),
109388 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Alina. Powieść. (Biblioteka Powszechna nr 188-190). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, b. r. (1896),
66575 German Ludomił (1851—1920). Niedola Nibelungów. Przekładał... (Biblioteka Powszechna, 123—128). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, b. r. (1894),
15804 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Mowa za Sextem Roscyuszem z Ameryi, przełożona przez E. Rykaczewskiego. (Biblioteka Powszechna, nr 137 i 138). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 1894,
84050 Kaczorowski Włodzimierz. Poradnik dla tańczących. Wydanie 2. (Biblioteka powszechna W. Zukerkandla nr. 54). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 1893,
12642 Byron Jerzy Noel Gordon (1788—1823). Więzień Czyllonu, przekład Fr. Morawskiego, z życiorysem poety i objaśnieniami. Biblioteka powsz., nr 66. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 1893,
47064 Homer (VIII w. przed Chr.). Odyssea, przetłum. Preparacyą I uwagami opatrzył P. B. Księga I, VII, IX (w. 1—216, 217—566). (Biblioteka Klasyków Rzymskich i Greckich, 76, 77, 82, 83). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla,
93588 Kisslinger Kazimierz. Podręcznik do obliczania procentów dla użytku gminnych kas pożyczkowych. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1897),
15798 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Mowa za T. Anniuszem Milonem, przeł. przez E. Rykaczewskiego. (Biblioteka Powszechna, nr 210). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1897),
69340 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Zamek kaniowski, powieść. (Biblioteka Powszechna, nr 200). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1896),
13301 Čech Świętopełk (1846—1908). Klucze Piotrowe, bajka przełożył z czeskiego Konrad Zaleski. Biblioteka powsz., nr. 180. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1896),
37953 Fredro Aleksander (1793—1876). Pan Benet, kom. w 1 akcie, wierszem. (Biblioteka Powszechna, nr 169). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1895),
70761 Gresset Jan Chrzciciel Ludwik (1709—1777). Vert-Vert czyli szpak klasztornego chowania, poemat żartobliwy w 5 pieśniach, z francuskiego przełożony, przedruk wydania z r. 1779. (Biblioteka Powszechna, 132). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1894),
10517 Brodziński Kazimierz (1791—1835). O klasyczności i romantyczności, tudzież uwagi nad duchem poezyi polskiej. Biblioteka powszechna Nr. 69—70. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1893),
38335 Fried M. Podręcznik praktyczny do ustaw o należytościach bezpośrednich, stemplowych i ekwiwalentowych, wraz z instrukcyą o formalnem traktowaniu i zachowaniu tych należytości ułożył ... emer. c. k. adjunkt podatkowy. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1893),
15785 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Kato starszy czyli o starości. Przełożył E. Rykaczewski. Za zezwoleniem „Biblioteki kórnickiej". (Biblioteka Powszechna, nr 50). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1892),
14740 Chodźko Ignacy (1794—1861). Obrazy litewskie. Serya pierwsza. I. (!) Domek mojego dziadka. Boruny. Śmierć mojego dziadka. (Biblioteka Powszechna, nr 13). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla i Syna, (1891),
320 Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Zieliński Jan Kazimierz. Dobry numer, komedya w 3 aktach, oryginalnie napisana (Biblioteka powszechna, nr. 44 i 45). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i syna, Warszawa, T. Paprocki i Sp., Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Poznań, A. Cybulski, (1892),
94692 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Ziemie Czerwonej Rusi. (Roxolania). Przekład Ludwika Kondratowicza. (Biblioteka powszechna nr 17). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Poznań, A. Cybulski, b. r. (1891),
73425 Ibsen Henryk (1828—1906). Upiory. Dramat w trzech aktach. Za upoważnieniem autora przełożył Ignacy Suesser. Z zastrzeżeniem praw tłómacza. (Biblioteka Powszechna nr 6). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, b. r. (1891),
104229 Bełza Władysław (1847—1913). Patron grzecznych dzieci (św. Mikołaj) podarek gwiazdkowy. Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, 1890,
45287 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Galicyjskie prawo drogowe i budownicze na prowincyi. Zbiór ustaw, rozporządzeń i instrukcyj drogowych i budowniczych, obo wiązujących w Galicyi z wyłączeniem główn. miast Lwowa i Krakowa. Zebrał i wydał Dr. ... Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, VII. Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, 1887,
104215 Bełza Władysław (1847—1913). Dawni królowie tej ziemi. Treść dziejów polskich dla dzieci. Opowiedział wierszem... Biblioteczka dla dzieci i młodzieży, ku rozrywce i nauce, książeczka XIV. Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i syna, 1887,
7911 Boberski Władysław (1846—1891). Zjawiska wulkaniczne, obrazek geologiczny. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce. Książeczka II. Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i syna, 1884,
15810 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Cztery mowy przeciw Katylinie. Przełożone przez E. Rykaczewskiego. Za zezwoleniem „Biblioteki kórnickiej". (Biblioteka Powszechna, nr 14 i 15). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, (1891),
69369 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Faust. Tragedya... Część pierwsza. Przełożył Ludwik Jenike. Wydanie nowe przejrzane i pomnożone urywkami części drugiej. (Biblioteka Powszechna, 24—27). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, (1891),
36641 Franklin Benjamin (1706—1790). Droga do majątku i inne pisma. (Biblioteka Powszechna, nr 2 i 3). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, (1890),
70856 Grillparzer Franciszek (1791—1872). Klasztor pod Sandomierzem. Opowiadanie oparte na prawdziwem zdarzeniu. Przez... Przetłómaczył Apolinary Ujejski. (Biblioteka Powszechna, nr 5). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, (1890),
15802 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Mowa za prawem Maniliuszowem (De imperio Gn. Pompei). Przełożona przez. E. Rykaczewskiego. (Biblioteka Powszechna, nr 20). Złoczów, nakł. i druk. O. Zuckerkandl i Syn, Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Poznań, A. Cybulski, (1891),
104232 Bełza Władysław (1847—1913). Podarek noworoczny dla dzieci, zbiór wierszyków i bajeczek. Bibliot. dla dzieci i młodzieży, książeczka XIII. Złoczów, nakł. i druk. O Zukerkandla i Syna, Warszawa, G. Centnerszwer, 1887,