Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
211 Abécédaire. Abécédaire gymnastique,
212 Abécédaire. Nouvel abécédaire vient de paraître chez Firmin Didot frères et fils sous ce titre: Lire écrire et chiffrer d'après un modèle publié à Varsovie en 1845. Paris, Typogr. Firmin Didot. b. r.
213 Abécédaire. Abécédaire polonais-français-allemand, avec fig. enlum. Leopol, 1804,
214 Abécédaire. Abécédaire avec fig. enlum. pour des bons enfans en français, polon, et allemand. Lwów, Wild, 1811,
215 Abécédaire. Abécédaire outile, ou petit tableau des arts et métiers, français et polonais, orné de 24 fig. enlum. Leipsic, au Comptoir d'industrie, 1816,
216 Abecele. Abecele lietuwiszkaj-rusiszka dieł naudos liementoriszku tokslinijczju... Litowsko russkij Bukwar dla upotrieblenija w naczalnych ucziliszczach sostawlennyj Prawitielstwiennoju Kommissjeju Narodnago Proswieszczenija i napieczatannyj s razrieszenija Uczrieditielnago Komitieta w Carstwie Polskom. Warszawa, w Tip. Kom. Nar. Prosw., 1865,
217 Abegg Georg Friedrich Heinrich (1826–1900). Bericht über die Königl. Hebammen-Lehr-Anstalt zu Danzig von 1819 bis 1868 von... Danzig, A. W. Kafemann, 1869,
218 Abegg Georg Friedrich Heinrich (1826–1900). Die Kinderheilstätte in Zoppot von Dr... Mit einer Ansicht und zwei Plänen. Danzig, Th. Bertling, 1887,
219 Abel Kasper. Powinszowanie Publiczności Od roznoszącego Affisze, na zaczynaiący się Nowy Rok 1802 (podp. Kasper Abel; też po niem., pt.:) An Seine gnädige Gönner zum neuen Jahr von den Neuigkeiten-Träger und Ecken-Tapezierer Kasper Abel. B. m. i b. r.,
220 Abelard Piotr (Abeilard, Abeliard, Abailard) (1079–1142),
221 Abelino. Abelino, straszny bandyta. Powieść z dziejów Wenecji. (Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży. Ser. I. t. 1). Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. H. Feitzingera i Sp., (ok. 1884–85),
222 Abelino.
223 Abelly Ludwik (biskup rodyjski; 1603– 1691). Nowy rok Jezusowy, rozmyślania o głównych prawdach zawartych w ewangelii św. rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii kościoła. Warszawa, druk. St. Niemiry, 1895,
224 Abelly Ludwik (biskup rodyjski; 1603– 1691). Żywot Śgo Wincentego a Paulo fundatora i pierw. generała Congreg. Mission. etc. B. w., b. m. i b. r.,
225 Abelson Abramowicz Leyba,
226 Aben Ezra,
227 Aben-Hamet,
228 Abencerage,
229 Abendblatt. Warschauer Abendblatt. Warschau,
230 Aberg J. O. (zm. 1898),
231 Aebert August. Die evangelisch-lutherische Kirche in Schlesien, seit den Unions-Versuchen jüngster Zeit. Von... evangelischer Pfarrer zu Heidau, bei Parchwitz. Liegnitz, Carl Eduard Reisner, 1843,
232 Abgar król,
233 Abgar Oswald,
234 Abgar Sołtan,
235 Abgarowicz Adolphe. De l'inaliénabilité du fonds dotal en droit romain et en droit français, thèse pour le doctorat. Paris, imprim. Gauthier-Villars, libr. Larose, 1877,
236 Abgarowicz Grzegorz,
237 Abgarowicz Józef (ze Stanisławowa; um. 1876). Dissertatio inaugur. medico-zoologica vermium corporis humani descriptionem eorumque genesim sistens. Vindobonae, typis Ueberreiter, 1839,
238 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z wiejskiego dworu, nowele. Kraków, nakł. Spółki Wydawniczej, druk. Czasu, 1895,
239 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z dziedziny hodowli koni (broszura polemiczna). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1897,
240 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Józef Jerzy Hordyński-Fed'kowicz, poeta rusiński na Bukowinie, szkic literacki. (Odbitka z Przeglądu Polsk.). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, H. Altenberg we Lwowie, 1892,