Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113736 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześciańskiej. przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, nakł. wydawnictwa drukarni A. H. Kirkora i sp., 1860,
113735 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej, przez J. I. Kraszewskiego. (Dodatek do Teki Wileńskiej 1858). Wilno, wydanie redakcyi Teki, druk. Teofila Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu, 1858,
113734 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sztastie zemske, przekład poezyi po słowacku na Węgrzech,
113733 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szpieg. Obrazek współczesny narysowany z natury przez B. Bolesławitę. Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1864,
113732 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szekspir William. Dzieła dramatyczne,
113731 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szatan i kobieta fantazya dramatyczna w XI nocach przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga księgarza i typografa Wileńskiej Cesarskiej Med. Chir. Akad. i szkół Białoruskiego Naukowego Wydziału, 1841,
113730 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szaławiła. Staroszlachecka powieść przez B. Bolesławitę. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1893,
113729 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szaławiła. Staroszlachecka powieść przez B. Bolesławitę. (Zbiór powieści, t. 13). Toruń, nakł. F. T. Rakowicza, druk. J. Buszczyńskiego, 1870,
113728 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szalona, powieść J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1882,
113727 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). System Trentowskiego treścią i rozbiorem analityki loicznej okazany przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe. (Biblioteka domowa. Zbiór najlepszych utworów piśmiennictwa polskiego, dawnych i nowych, t. 21). Bruxella, u Zygmunta Gerstmanna (na okładce: u Zygmunta Gerstmanna i we wszystkich krajowych i zagranicznych księgarniach), Lipsk, druk. F. A. Brockhausa (na czwartej stronie okładki: Lipsk, druk. Bera & Hermanna), 1862,
113726 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). System Trentowskiego treścią i rozbiorem analytyki loicznej okazany przez J. I. Kraszewskiego. Lipsk, wydanie J. N. Bobrowicza, nakł. Księgarni Zagranicznej (Librairie Étrangère), druk. F. A. Brockhausa, 1847,
113725 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Władysław Syrokomla Ludwik Kondratowicz. Przez J. I. Kraszewskiego. (Odb. z Przeglądu Europejskiego, Naukowego, Literackiego i Artystycznego 1862). Warszawa, (nakł. autora), Księgarnia G. Gebethnera i R. Wolffa, Druk. Gazety Polskiej, 1863,
113724 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Syrena,
113723 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Królewscy synowie. Powieść Z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego. przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 13). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899,
113722 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Królewscy synowie. Powieść Z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 13). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1896,
113721 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Królewscy synowie. Powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. VI, t. 13). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
113720 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Królewscy synowie. Powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego. Tom I. (Powieści historyczne. VI). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1877,
113719 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Syn marnotrawny opowiadanie z końca XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 25). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113718 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Syn marnotrawny. Opowiadanie z końca XVIII wieku. Przez Józ. Ig. Kraszewskiego. Tom I. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej 1878). Warszawa, wydanie Redakcyi Biblioteki Warszawskiej, (Gebethner i Wolff), druk. Józefa Bergera, 1879,
113717 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Syn marnotrawny. Opowiadanie z końca XVIII wieku. Przez Józ. Ig. Kraszewskiego. Tom I. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej 1878). Warszawa, wydanie Redakcyi Biblioteki Warszawskiej, (Gebethner i Wolff), druk. Józefa Bergera, 1878,
113716 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Syn Jazdona. Powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 26). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. J. Jeżyńskiego, 1897,
113715 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Syn Jazdona. Powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. X, t. 26). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
113714 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Syn Jazdona. Powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego. Tom I. (Powieści historyczne. X). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1880,
113713 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Z Syberyi,
113712 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kouzedlna Switilna, mylnie,
113711 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa swieta. Roman w czetyrioch czastiach. Iosifa Kraszewskago. (Cz. I-II). (Bibliotieka Siewiera. Biezpłatnoje priłożenije, ser. I, t. 5). S.-Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, tip. W. S. Bałaszew i Ko., 1899,
113710 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa swieta. Roman w czetyrioch czastiach Ju. I. Kraszewskago. Pieriewod s polskago. (Priłożenije k żurnału Bibliotieka dla Cztienija 1859, nr 10). Sanktpietierburg, tip. Leonida Diemisa, 1859,
113709 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa światy. Powieśc (!) przez J. I. Kraszewskiego. Z portretem autora. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I i II. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 1 i 2). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1875,
113708 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa światy. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Z portretem Autora. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 1). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113707 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwa światy powieść przez J. I. Kraszewskiego. Z portretem autora. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 1). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Kornela Pillera, 1872,