Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110241 Dobiecki Jędrzej.
110240 Directorium. Directorium divini officii ac missarum celebrandarum juxta rubricas breviarii ac missalis romano-seraphici ad usum Fratrum Minorum S. P. N. Francisci Recollectorum (reformaci) provinciae B. V. Mariae Dolorosae in Galicia pro Anno Domini 1851 ordinatum. Sub Regimine A. R. P. Apollinaris Cichowski Vicarii Provincialis. Ressoviae, impressum in Typographia Francisci Skielski, 1851,
110239 Diplomata. Diplomata monasterii Clarae tumbae prope Cracoviam. Zbiór dyplomatów klasztoru mogilskiego przy Krakowie, 1865,
110238 Dawid Jan Władysław (1859—1914). Zasób umysłowy dziecka. Przyczynek do psychologii doświadczalnej. Warszawa, wydaw. Przeglądu Pedag., E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1895 (na okładce: 1896),
110237 pro A. 1806 in Galicia occidentali.
110236 Członek tejże (Rady depart. kaliskiej),
110235 Czasopisma. Pochodnia. Pochodnia. Organ Stronnictwa Demokratyczno-narodowego. Warszawa (?), 1899—1900 (i dalej).
110234 Czasopisma. Orędownik Naukowy. Orędownik Naukowy. Pismo czasowe, pośw. literaturze, historii, krytyce i nowinom literackim. (Tygodnik). Poznań, 1840—1846.
110233 Czasopisma. Muzeum. Muzeum. Dwutygodnik polski. Kraków, 1881.
110232 Czasopisma. Lokal-Anzeiger. Ostdeutscher. Lokal-Anzeiger Unparteiische Zeitung. Bydgoszcz, 1889—1921.
110231 Czasopisma. Kolarz. Kolarz, dawniej Cyklista, upominek dla zwolenników sportu kołowego. Warszawa, 1895.
110230 Czasopisma. Gazeta dla Wszystkich. Gazeta dla Wszystkich. Lwów, 1883—1885.
110229 Czasopisma. Gazeta Polska w Berlinie. Gazeta Polska w Berlinie. (Dwa razy miesięcznie). Berlin, 1890—1895.
110228 Czasopisma. Demokrata Polski. Demokrata Polski. (Wychodzi nieregularnie). Poitiers, Paryż, Bruksela, Londyn, 1837—1863.
110227 Czasopism. Czasopism naukowy księgozbioru publicznego, imienia Ossolińskich. 1828. Rok pierwszy. Zeszyt I—IV (wydawane kwartalnie). Lwów, wyciśnięto krotłami J. Schnaydera, drukarza T. C. Ins. Bibl. im. Ossolińskich, (1828)
110226 Czasomiar,
110225 Czartoryski Adam Kazimierz (generał ziem podolskich; 1734—1823). Głos J. O. Xięcia Jegomości ..., marszałka seymowego miany na drugiéy sessyi seymowéy dnia 28 czerwca 1812 roku. B. m. b. r.,
110224 Czartoryski Adam Jerzy (1770—1861). Mowa ... Na Posiedzeniu Towarzystwa Literackiego Polskiego w Bibliotece Polskiej w Paryżu 1845, w dzień obchodu 3 Maja. Tamże [Paryż, druk. Maulde i Renou], 1845,
110223 Czarnecki Edward (pijar; 1774—1831). Pieśń w dzień ingressu J. W. Szczepana Hołowczyca arcybiskupa warszawskiego prymasa i senatora Królestwa Polskiego do katedry metrop. Warsz. d. 11 Maja 1820 roku. Układu ... kanonika płockiego, z muzyką JPana Elsnera, rektora Szkoły Muzycznej. B. m. b. r. (1820),
110222 Czapski Gustaw. Über Stillstand, Verkleinerung und Verschwinden von Fibromyonen des Uterus ohne blutige Operation... Leipzig, Druck v. A. Edelmann, 1893,
110221 Czajkowski Michał (Sadyk-Pasza; 1804—1886). Vernyhora věštec ukrainský. Historicka pověst z r. 1768. Z polštiny přeložil F. Branislav Kořinek. Praha, Jeřabek, 1852,
110220 Czacki Tadeusz (1765—1813). Mowa Jaśnie Wielmożnego ... taynego Jego Imperatorskiey Mości Konsyliarza, Starosty Nowogrodzkiego, Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu i Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk Członka, Wizytatora Szkół w Guberniach Wołyńskiey, Podolskiey i Kijowskiey, Orderów Orła Białego i Ś. Stanisława Kawalera. Dnia 1 Oktobra 1805 Roku, przy otwarciu Gymnazium Wołyńskiego w Krzemieńcu miana. B. m. b. r. (Krzemieniec, 1805).
110219 Cybulski J. Karol. Do Młodzieży akademickiéj lwowskiej 24. Maj. Lwów, druk. M. Poremby, 1848,
110218 Cuda. Cuda i osobliwości natury i sztuki,
110217 Cruse Karl Wilhelm. Kurlands Schicksal. Eine öffentliche Vorlesung. Mitau, J. Fr. Steffenhagen, 1812,
110216 Correnti Cesare (1815—1888).
110215 Correnti Cesare (1815—1888). Scritti scelti di ... in parte inediti o rari. Edizione postuma a cura di Tullo Massarani. Roma, Forzani, 1891—94.
110214 Codex. Codex diplomaticus Poloniae (1847—1887),
110213 Cięgi. Cięgi. Dwutygodnik satyryczno-humorystyczny. Lwów, 1899.
110212 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). (List pasterski z nrem 584 lub 380, inc: „Po odebraniu z naywiększym uciskiem serca...", w związku ze śmiercią papieża Leona XII; z Łucka, 16 marca 1829, sekretarz metropolitalny W. Rogaczewski). B. m. b. r.,