Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99809 Konkolowski (Konkolewski) Marcin ks. Krótki opis kuli ziemskiej dla użytku młodzieży wiejskiej. Skreślił ks. M. K. Rzeszów, druk. i nakł. księgarni J. A. Pelara. 1866,
99808 Konkolowski (Konkolewski) Marcin ks. Książka do nabożeństwa i ćwiczeń pobożnych dla czcicielow Najświętszego Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi, Matki Bożej, Trójcy Przenajświętszej i dla członków Stowarzyszenia Apostolstwa Modlitwy. Rzeszów, nakł. ks. M. Konkolowskiego, druk. J. A. Pelara, 1868,
99807 Konkolowski (Konkolewski) Marcin ks. Jaś Sadowski Mały Założyciel Sadów czyli Dostateczna Nauka o Hodowaniu Drzew Owocowych. Dla użytku młodzieży wiejskiéj w Galicyi. Pomnożony przekład z rycinami przez Ks. ..., Kapelana przy C.K. Sądzie karnym Rzeszowskim. Rzeszów, Druk. Franciszka Skielskiego, (Piller we Lwowie), 1847,
99806 Konkolniak Jerzy r.
99805 Konkolewski Marcin ks.
99804 Konklawe.
99803 Koniuszewski Stanisław.
99802 Koniuszewski Józef.
99801 Koniuszewski Adam.
99800 Koniugacja słowiańska.
9980 Brandt Kazimierz (1839—?). Wytrzymałość ciał. Badania analityczne dotyczące ciężarów przypadkowych używanych przy obliczaniu mostów. Przedstawione na posiedzeniu Towarzystwa dnia 7 listopada 1872 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom IV. Rok 1873. Paryż, 1873,
998 Akademik Krakowiak. Akademik Krakowiak. (1831),
99799 Koniugacja polska.
99798 Koniugacja łacińska.
99797 Koniugacja francuska.
99796 Konitz Stanisław.
99795 Konitz Leon (1822—1895).
99794 Konitz Leon (1822—1895). De trichomate. Dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in alma litterarum Universitate Friderica Guilelma ut summi in medicina et chirurgia honores rite sibi concedantur die II. m. Septembris a. MDCCCXLIII (1843). H.L.Q.S. publice defendet auctor ... Varsaviensis. Opponentibus: E. Holzmann, med. et chir. Dr. J. Samostz, med. et chir. Dr. G. Cohnheim, med. et chir. Dd. Berolini, typis Nietackianis, b. r. (1843),
99793 Konitz Leon (1822—1895). O mechanizmie porodu przy położeniach prawidłowych napisał Dr. ... (Odb. z Tygodnika Lekarskiego). Warszawa, Druk. Gazety Codziennej, 1851,
99792 Konitz Józef Stanisław.
99791 Konitz Józef.
99790 Konitz Henryk.
9979 Brandt Kazimierz (1839—?). Sposób praktyczny budowy murów sporowych. Paryż, Biblioteka Kórnicka, 1877,
99789 Konitz.
99788 Konisskij (Koniński, Koniskij) Gieorgij (Jerzy), prawosławny arcybiskup białoruski (1717—1795).
99787 Konisskij (Koniński, Koniskij) Gieorgij (Jerzy), prawosławny arcybiskup białoruski (1717—1795). Sobranije soczinienij Gieorgija Koniskago Archijepiskopa Biełorusskago. S portrietom jego i żyznieopisanijem, sostawlennym protoijeriejem Joannom Grigorowiczem. Izdanije wtoroje, dopołniennoje. Czast' pierwaja — Czast' wtoraja. Sanktpietierburg, w tipografii Eduarda Wejmara, 1861,
99786 Konisskij (Koniński, Koniskij) Gieorgij (Jerzy), prawosławny arcybiskup białoruski (1717—1795). Sobranije Soczinienij, t. 1 i 2. St. Pietierburg, 1835.
99785 Konisskij (Koniński, Koniskij) Gieorgij (Jerzy), prawosławny arcybiskup białoruski (1717—1795). Riecz k Stanisławu Awgustu Korolu polskomu goworiena Jula 16 dnia leta 1765 w Warszawie. B. m. b. r.,
99784 Konisskij (Koniński, Koniskij) Gieorgij (Jerzy), prawosławny arcybiskup białoruski (1717—1795). Istorija Rusow ili Małoj Rossii. Soczinienije Giergija Koniskago, Archijepiskopa Biełorusskago. Moskwa, W Uniwiersitietskoj Tipografii, 1846,
99783 Konisskij Aleksandr Jakowlewicz.