Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
91574 Katechizm. Mały Katechizm religii katolickiej. Zatwierdzony przez Episkopat Austryacki w dniu 9 kwietnia 1894 r. Kraków, nakł. książęco-biskupiego ordynaryatu, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1899,
91573 Katechizm. Katechizm religii chrześciańsko-katolickiej do użytku młodzieży szkolnej (Lwów, 1860);
91572 Katechizm. Katechizm religii chrześciańskiej wyznania ewangelickiego w Trzech Xiążeczkach. Pierwsza Xiążeczka dla maluczkich i prostaczków. Warszawa, druk. Alexandra Ginsa, 1900,
91571 Katechizm rzymsko-katolicki krótko zebrany, z pytaniami. Katechizm rzymsko-katolicki krótko zebrany, z pytaniami i odpowiedźmi dla użytku młodzieży każdego stanu ułożony. Bochnia, Pisch, 1849,
91570 Katechizm. Wielki Katechizm przez pytania i odpowiedzi dla katolickich szkół ludowych (Wiedeń, 1863 i n.);
91569 Katechizm. Katechizm wielki przez pytania i odpowiedzi. Wiedeń, Dyr. szkol. nakł., 1863,
91568 Katechizm. Mały Katechizm w pytaniach i odpowiedziach dla katolickich Szkół początkowych. Tamże [Wiedeń, w c. k. nakładzie książek szkolnych, druk. Karola Goryszka], 1873,
91567 Katechizm. Mały Katechizm w pytaniach i odpowiedziach dla katolickich szkół ludowych. Tamże [Wiedeń, w c. k. nakładzie książek szkolnych, druk. Karola Goryszka], 1872,
91566 Katechizm. Mały Katechizm przez pytania i odpowiedzi dla katolickich szkół ludowych. Wiedeń, w c. k. nakładzie książek szkolnych, druk. Karola Goryszka, 1869,
91565 Katechizm. Mały Katechizm przez pytania i odpowiedzi dla katolickich szkół ludowych. Wiedeń, 1865,
91564 Katechizm. Katechizm krótki, w pytaniach i odpowiedziach dla szkół narodowych. Wiedeń, nakł. ces. król. Dyrek. szkolnej, 1862,
91563 Katechizm. Krótki Katechizm przez pytania i odpowiedzi dla szkół narodowych. Wiedeń, ces. król. wydawnictwo książek szkolnych, druk. L. Grunda, 1859,
91562 Katechizm. Krótki Katechizm przez pytania i odpowiedzi dla małych dzieci szkół narodowych w Jego Ces. Król. Mości królestwach Galicyi i Lodomeryi. Za pozwoleniem Ces. Król. Cenzury duchownéy Zwierzchności. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1826,
91561 Katechizm przez pytania. Katechizm przez pytania i odpowiedzi (Kraków, 1845);
91560 Katechizm bez pytań. Katechizm bez pytań. Część wtóra,
91559 Katechizm krótki dla przygotowania. Katechizm krótki dla przygotowania dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii św. (Warszawa, 1880);
91558 Katechizm katolicki dla pożytku. Katechizm katolicki dla pożytku wszystkich, zwłaszcza dzieci, krótko zebrany. Połock, Drukarnia Akademicka, 1816,
91557 Katechizm. Krótki Katechizm polityczny, przez tłómacza Praw człowieka i obywatela (Bourges, 1833);
91556 Katechizm polityczny. Katechizm polityczny dla użytku Seymuiących Stanów (Warszawa, 1831);
91555 Katechizm. Katechizm początkowy rzymsko-katolicki. Chicago, druk. Gazety Polskiej, 1888;
91554 Katechizm początkowy.
91553 Katechizm rzymsko-katolicki po parafiach. Katechizm rzymsko-katolicki po parafiach odmawiany z ludem w dni niedzielne. Włocławek, druk. i nakł. S. Błędowskiego, 1893,
91552 Katechizm dla Państwa. Katechizm dla Państwa Francuzkiego powagą Stolicy Apostolskiej stwierdzony, dla kościołów polskich r. 1809 tłomaczony, od Dyrekcyi eduk. 1812 r. szkołom krajowym do użycia wskazany. Edycya druga. Łowicz, 1819,
91551 Katechizm obrzędowy. Katechizm obrzędowy czyli Krótki wykład obrzędów rzymsko-katolickiego Kościoła. Dla ludu i młodzieży. Ułożony przez X. H. A. M. D. Tłómaczył X. S. S. D. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1863,
91550 Katechizm w obrazkach. Katechizm w obrazkach. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1878,
91549 Katechizm nie-rycerski. Katechizm nie-rycerski (Paryż, 1859);
91548 Katechizm. Katechizm nauki obyczaiowey o powinnościach człowieka w społeczności podług światła przyrodzonego, z Francuzkiego przełożony. B. m. dr. b. r.,
91547 Katechizm. Katechizm rzymsko-katolicki dla początkowej nauki dziatek (względnie uczniów II klasy normalnej) ułożony przez X*. Lwów, nakł. i druk. Drukarni Ludowej, 1877,
91546 Katechizm krótko zebrany oraz Nauki. Katechizm krótko zebrany oraz Nauki chrześciańskie. Rzeszów, Pelar, 18..
91545 Katechizm mniejszy z obszerniejszą nauką. Katechizm mniejszy z obszerniejszą nauką o świętej wieczerzy Pańskiej, także sto krótkich sentencyj z Pisma świętego o wierze i pobożności zebranych i przyłączonych z modlitewkami i piosnkami małym dziatkom służącemi. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1858,