Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109647 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900), Modrzyński Aleksander. Elementarz Polski Poznański, ułożony podług mieszanej metody pisania i czytania, opartej na głosowaniu. Matki Polki, pamiętajcie o dzieciach Waszych! Wydanie piąte przejrzane i poprawione. Poznań, nakł. Dr. Romana Szymańskiego, Druk. Narodowa (S. Knapowski), 1888,
109648 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900), Modrzyński Aleksander. (Elementarz polski poznański z aniołkiem. Nowe wydanie). Poznań, nakł. Druk. Narodowej, A. Cybulski, 1890;
109649 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900), Modrzyński Aleksander. Elementarz Polski Poznański, ułożony podług mięszanej metody pisania i czytania, opartej na głosowaniu. Wydanie nowe, przez autorów przejrzane i uzupełnione. Poznań, nakł. Księgarni A. Cybulskiego, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1892,
109639 Krajewicz Fr.
109638 Kraje zabrane.
109637 Krajczy Wacław.
109636 Krajczewski K., przeł. szkoły męskiej w Kielcach.
109635 Krajcar (Za).
109634 Krajbig Wincenty, lekarz.
109622 Kraj. (Dziennik, wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, od 1 IV 1873 codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych, od 1 IV 1874 codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt). Kraków, redaktor odpowiedzialny: Stanisław Służewski (od nru 187 z r. 1869: Ludwik Gumplowicz; od nru 250 z r. 1870: Alfred Szczepański; od nru 55 z r. 1871 : Stanisław Gralichowski, jako redaktor podpisany również Ludwik Gumplowicz; od nru 75 z r. 1873: Stanisław Gralichowski; od nru 146 z r. 1874: Tadeusz Wasiutyński), zamiast wydawcy podani właściciele: Adam Sapieha, Szymon Samelson, Leon Czarliński, Stanisław Czarnecki (następnie od nru 187 z r. 1869 wydawca: Ludwik Gumplowicz; od nru 148 z r. 1870: Alfred Szczepański; od nru 250 z r. 1870: Ludwik Gumplowicz; od nru 75 z r. 1873 : Stanisław Gralichowski; od nru 146 z r. 1874: Tadeusz Wasiutyński), druk. Karola Budweisera (od nru 250 z r. 1870: Druk. Kraju pod zarządem St. Gralichowskiego; od nru 147 z r. 1874: druk. Ludwika Gumplowicza pod zarządem St. Gralichowskiego), 1869 (nr 1 z 2 III) - 1874 (nr 166 z 24 VII),
109623 Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny (od nru 36 z r. 1886: Kraj. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki; od nru 2 z r. 1888: Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i literackie; od nru 27 z r. 1890: Kraj; od nru 4 z r. 1891: Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i literackie; od nru 5 z r. 1895: Kraj. Pismo polityczno-literackie; od nru 40 z r. 1896: Kraj). (Ukazuje się raz w tygodniu, początkowo w niedzielę, następnie w piątek). Petersburg, redaktor: Erazm Piltz, wydawca: Erazm Piltz (od 9 XII 1890 r. w imieniu spółki wydawniczej w składzie: Jan Bloch, Władysław Branicki, Edward Herbst, Leonard Jankowski, Józef Potocki, Włodzimierz Spasowicz), druk. Trenke i Fusnot (od nru 2 z r. 1888: Druk. Kraju Trenke i Fusnot), 1882 (nr 1 z 4/16 VII) - 1900 (i dalej do 1909),
109624 Kraj.
109633 Kraj Zapadnyj.
109632 Kraj Zachodni (Zapadnyj Kraj).
109630 Kraj w obrazach.
109631 Kraj Van Diemena.
109629 Kraj rodzinny. Dwutygodnik ekonomiczno-społeczny. Lwów, wyd. R. Bielikiewicz, druk. Anny Wajdowiczowej, 1885,
109628 Kraj Przylądkowy. Transwaal i Oranje. Warszawa, 1899,
109626 Kraj ks.
109625 Kraj i Emigracya. Zbiór pism politycznych i wojskowych. (Wychodzi nieregularnie). Paryż, wydawca Janusz Woronicz (od zesz. 9 z r. 1839: wyd. Ludwik Bystrzonowski), w drukarni i gisserni A. Pinard (od zesz. 6 z r. 1836: w Księgarni Polskiej, w drukarni Bourgogne et Martinet; od zesz. 9 z r. 1839: w drukarni i litografii Maulde i Renou), 1835 (zesz. 1) - 1843 (zesz. 11),
109627 Kraj (Nowy). (Tygodnik, organ przyboczny Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Naukowej). Chicago Ill., red. L. J. Mirosławski, 1899-1900
109621 Kraitsir Károly.
109615 Kraitsir Karol, polsko-węgierski działacz polityczny, lekarz, językoznawca (1804-1860). First book of English for children. Based upon the Significance of the alphabet. By Charles Kraitsir, M. D. Boston, E. P. Peabody, 1846,
109616 Kraitsir Karol, polsko-węgierski działacz polityczny, lekarz, językoznawca (1804-1860). Dissertatio de anthrace et pustula maligna, quam, dum summos medicinae honores, in R. S. Uniuersitate Pestinensi obtineret, concinnauit Carolus Kraitsir. Budae, Typis Typographiae Regiae Universitatis Hungaricae, 1829,
109617 Kraitsir Karol, polsko-węgierski działacz polityczny, lekarz, językoznawca (1804-1860). Glossology: being a treatise on the nature of language and on the language of nature. By Charles Kraitsir, M. D. New York, Published for the Author, George P. Putnam, 1852,
109618 Kraitsir Karol, polsko-węgierski działacz polityczny, lekarz, językoznawca (1804-1860). A' Lengyelek a' Magyarokhoz. Poloni ad Hungaros. Parisiis, Typis A. Pinard, b. r. (po 1831),
109619 Kraitsir Karol, polsko-węgierski działacz polityczny, lekarz, językoznawca (1804-1860). The Poles in the United States of America, preceded by the earliest history of the Slavonians and by the history of Poland. Philadelphia, published by Kiderlen and Stollmeyer, 1837,
109620 Kraitsir Karol, polsko-węgierski działacz polityczny, lekarz, językoznawca (1804-1860). Significance of the alphabet. By Charles Kraitsir, M. D. Boston, Published by E. P. Peabody, 1846,
109614 Kraitsir Charles.
109613 Kraitsir Carolus.