Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113685 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Starościna Bełzka Gertruda z hr. Komorowskich hr. Potocka. Opowiadanie historyczne 1770-1774, przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 101). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1876,
113174 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hogyan házasodott meg Pál úr,
113430 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Notaty Generała Brygady Wielkopolskiej Kawaleryi narodow. z lat 1775-1778,
113686 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Starościna bełzka. Opowiadanie historyczne. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata, t. 14). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1879,
113175 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Holota. Román z doby nynější od J. I. Kraszewského. S povolením spisovatelovým z polštiny přeložil Vilém Špaňhel. Díl I. (Matice lidu, roč. XVII, číslo 1, běžné číslo 97). V Praze, nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, tiskem dra. Edvarda Grégra, 1883,
113431 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Notes de voyage,
113687 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Starosta warszawski. Obrazy historyczne z XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1877,
113176 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hołota. Powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Noskowskiego, 1878,
113432 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kilka obrazów towarzyskich,
113688 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Šťastie zemské. (Przekład słowacki wiersza Szczęście ziemskie vel Gdzie jest szczęście?, w: Sokol, Buda, 1862, nr 7, tł. Ján Kalinčák).
113177 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hołota. Powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 39). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113433 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Obrazy z życia i podróży. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1842,
113689 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Strzemieńczyk. Czasy Władysława Warneńczyka. Tom I. (Powieści historyczne. XVIII). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1883,
113178 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hraběnka Kozelská. Román historický od J. J. (!) Kraševského. (Slezská Kronika, roč. XI, kn. 4). V Brně, nákladem Dra Frant. Slámy, tiskem Ant. Odehnala, b. r. (1900),
113434 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Odczyty o cywilizacyi w Polsce przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa, (G. Sennewald), Druk. Gazety Polskiej, 1861,
113690 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Strzemieńczyk. Czasy Władysława Warneńczyka. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVIII, t. 47). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
113946 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jak se pan Pavel ženil a jak se oženil. Povídka J. I. Kraszewského. S výslovným přivolením p. spisovatelovým přeložil J. T. (Josef Tumpach). (Zábavy Večerní, roč. VI, čislo 3. Zábav večernich dílo XLII). V Praze, tisk a sklad Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a sp.), 1885,
113179 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hrabina Kosel. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej 1873). Warszawa, wydanie Redakcyi Biblioteki Warszawskiej, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Bergera, 1874,
113435 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Odezwa J. I. Kraszewskiego w dzienniku poznańskim Nr 14, z dnia 18. stycznia 1880, w sprawie szkółki polskiej w Jasach (Jassy). B. m. i r. (Drezno, 1880),
113691 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Strzemieńczyk. Czasy Władysława Warneńczyka. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 47). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, 1898,
113180 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hrabina Cosel. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1876,
113436 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Odpowiedź drezdeńskim Polakom na uczczenie z powodu 50-letniego jubileuszu J. I. Kraszewskiego,
113692 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sto djabłów,
113181 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hrabina Cosel. Powieść historyczna przez I. J. (!) Kraszewskiego. Wydanie trzecie przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Ungra, 1881 (na okładce: 1882),
113437 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ogłoszenie prenumeraty na Historją miasta Wilna do roku 1750 przez Kraszewskiego. W tomach sześciu in 8o. (Wilno), druk. T. Glücksberga, b. r. (1835),
113693 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Studja literackie. Przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1842,
113182 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hybrydy powieść współczesna. Lwów, nakł. księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1869,
113438 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Okruszyny. Zbiór powiastek, rozpraw i obrazków przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. J. B. Czerniaka w Białocerkwi, druk. S. Orgelbranda, 1856,
113694 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Nowe studja literackie. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. S. Orgelbranda Księgarza, druk. S. Strąbskiego, 1843,
113183 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hymny boleści przez J.-I. Kraszewskiego. Paryż, nakł. autora, Imprimerie de J. Claye, (Warszawa, Gebethner), b. r. (1857),