Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
46476 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Dziennik Franciszki Krasińskiej pisany w ostatnich latach panowania Augusta III. (Biblioteka Powszechna, nr 58—60). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r.,
73412 Ibsen Henryk (1828—1906). Mały Eyolf. Tragedya w 3 aktach. Przekład H(eleny) z Seredyńskich Kaweckiej. (Biblioteka Powszechna nr 374). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1902?),
43759 Heine Henryk (1797—1856). Atta Troll. Przełożył i objaśnieniami uzupełnił Aureli Urbański. (Biblioteka Powszechna, 367—368). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1901),
73410 Ibsen Henryk (1828—1906). W dniu zmartwychwstania. Epilog dramatyczny w 3 aktach. Przełożył Edmund Rayner. (Biblioteka Powszechna nr 353). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1901?),
109390 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Brzydka dziewczyna. Powieść. (Biblioteka Powszechna nr 324-326). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1900),
102521 Korzeniowski Józef (1797–1863). Narzeczone, komedya we dwóch aktach. (Biblioteka Powszechna nr 181). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1898),
109671 Krajewski Adam Roman (1859-1915). Z wieczornych gawęd. Humoreski i szkice. (Biblioteka Powszechna nr 223). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1897),
109392 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Trzy lata w Algierze z osobistych wspomnień żołnierza. (Biblioteka Powszechna nr 165-166). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1895),
65735 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Bohaterowie życia. (Biblioteka Powszechna, nr 129—131). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1894),
65758 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Błędne ogniki. Powieść współczesna. (Biblioteka Powszechna, 83—86). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1893),
45288 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Najnowsze galicyjskie Prawo drogowe i budownicze na prowincyi. Zbiór ustaw, regulaminów, rozporządzeń i. (!) t. d. drogowych i budowniczych, wydanych od r. 1887 tudzież instrukcya rachunkowo-kasowa z wzorami. Zebrał i wydał Dr. ... adwokat krajowy. Uzupełnienie do zbioru, wydanego w r. 1887 p. n.: „Galicyjskie prawo drogowe i budownicze na prowincyi”. Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, 1898,
44978 Herzl Teodor (1860—1904). Przed pogonią. (Der Flüchtling). Komedya w 1 akcie przełożył R. R... (Biblioteka Powszechna, 328). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1900),
69327 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Sobótka. (Biblioteka Powszechna, nr 281). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1900),
69384 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Pandora fragment alegoryczny przełożył Ludwik Jenike. (Biblioteka Powszechna, 254). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1899),
69362 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Egmont. Tragedya. Przełożył Apolinary Ujejski. (Biblioteka Powszechna, 266). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1898),
37962 Fredro Aleksander (1793—1876). Wielki człowiek do małych interesów. Komedya w pięciu aktach. (Biblioteka Powsz., nr 226). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1897),
38019 Fredro Aleksander (1793—1876). Zrzędność i przekora. Komedya w jednym akcie, wierszem. (Biblioteka Powszechna, nr 177). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1896),
37959 Fredro Aleksander (1793—1876). Ciotunia, komedya w trzech aktach, wierszem. (Biblioteka Powszechna, nr 193). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1896),
37996 Fredro Aleksander (1793—1876). Nikt mnie nie zna. Komedya w jednym akcie. (Biblioteka Powszechna, nr 161). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1895),
69394 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Torkwato Tasso. Dramat. Przekład Jana Kasprowicza. (Biblioteka Powszechna, 163—164). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1895),
82227 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Dziwne historye. Tłumaczył S. D. Po śmierci. — Przeklęte miejsce. — Podpalaczka. — Szachy. — Miserere Domine. — Skazana piękność. — Po dwudziestu latach. (Biblioteka powszechna, 151). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1895),
37980 Fredro Aleksander (1793—1876). Pan Jowialski. Komedya w 4 aktach, prozą. (Biblioteka Powszechna, nr 139 i 140). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1894),
69380 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Ifigenia w Taurydzie. Dramat. Przełożył Jan Kasprowicz. (Biblioteka Powszechna, 121). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1894),
38008 Fredro Aleksander (1793—1876). Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca. Komedya w pięciu aktach wierszem. (Biblioteka Powszechna, nr 79 i 80). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1893),
42011 Hálek Vitězslav (1835—1874). Wieczorne Pieśni. Przełożył z czeskiego Władysław Piast (Wład. Bełza). Wydanie nowe. (Biblioteka Powszechna, 87). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1893),
38017 Fredro Aleksander (1793—1876). Zemsta. Komedya w czterech aktach, wierszem. Z portretem Poety. (Biblioteka Powszechna, nr 76/77). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1893),
70858 Grillparzer Franciszek (1791—1872). Matka rodu Dobratyńskich. Tragedya w pięciu aktach. Przekład Stanisława Starzyńskiego. Wydanie drugie. (Biblioteka Powszechna, nr 71—72). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1893),
101723 Körner Theodor (Karl Theodor; 1791–1813). Zriny tragedya z dziejów węgierskich w 5 aktach. Przełożył wierszem jambicznym Ludwik Jenike. (Biblioteka Powszechna nr 56–57). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1892),
94307 Klemensiewiczówna Teresa (1862—1936). Z męczeńskiego żywota Szkice — opowiadania — nowele. (Biblioteka powszechna Nr. 179). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla (na okładce: Warszawa, T. Paprocki i Spółka), b. r. (1896),
102546 Korzeniowski Józef (1797–1863). Pierwej mama. Komedya w jednym akcie. (Biblioteka Powszechna nr 113). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla (na okładce: Warszawa Teodor Paprocki i Sp., Lwów Seyfart i Czajkowski, Poznań A. Cybulski, nakł. i druk. księgarni Wilhelma Zukerkandla), b. r. (1894),