Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
181 Abecadło. Abecadło polskie dla dzieci na tablicy. Lwów, 1824,
182 Abecadło. Abecadło polskie, francuzkie i niemieckie, w obrazkach skreślone, ryciny kolorowane (w futeraliku). Lwów, Piller, 1823,
183 Abecadło. Abecadło polskie głoskami łacińskiemi i niemieckiemi na dwuch tablicach. Das polnische Alphabet in lateinischen und deutschen Lettern dargest. auf 2 Wandtaf. Breslau, Hirt,
184 Abecadło. Abecadło polskie (z głoskami łacińskiemi i niemieckiemi na dwóch tablicach ściennych). Imp. fol. Wrocław, Hirt, 1860,
185 Abecadło. Abecadło polskie z kwiateczkami (1840),
186 Abecadło. Abecadło polskie i sylabizowanie w 16 ozdobnych arkuszach. B. w. b. m. dr. i b. r.
187 Abecadło. Nowe abecadło polskie,
188 Abecadło. Nowe abecadło polskie z obrazkami. Lwów, (bez roku),
189 Abecadło. Abecadło nowe polskie z obrazkami. Rzeszów, Jan Pelar, 1873,
190 Abecadło. Abecadło polskie z obrazkami dla dobrych dzieci, z nauką zgłoskowania i czytania, z kolorow. rycinami,
191 Abecadło. Abecadło nowe polskie czyli łatwy sposób nauczenia się czytać po polsku. Z ozdob. obrazkami podług polskiego alfabetu. Warszawa, nakł. Józ. Pukszty, b. w. b. r.,
192 Abecadło. Abecadło nowe polskie z 16 obrazkami zwierząt (1841),
193 Abecadło. Abecadło ruchome dla dzieci poczynających poznawać zgłoski. Kraków, D. E. Friedlein, 1840,
194 Abecadło. Abecadło ruchome dla dzieci polskich (1897),
195 Abecadło. Abecadło ruchome wielkie i małe, naklejone na tekturach w ozdobnem pudełku. Warszawa, F. Hoesick, 1880,
196 Abecadło. Abecadło w rycinkach dla dzieci, niemieckie, rossyjskie i polskie. Mińsk, u Natansona w Warszawie, 1852,
197 Abecadło. Abecadło w rysunkach dla dzieci (1856),
198 Abecadło. Abecadło ścienne dla dzieci, na tablicy kolorowane. Lwów, nakł. Pillera, 182.?,
199 Abecadło. Abecadło w tabliczkach z rycinami litografowanemi. Lwów, nakł. J. J. Pillera, 1823,
200 Abecadło. Abecadło wielkie i małe na dużym arkuszu drukowane. Kraków, Jaworski, (1870),
201 Abecadło. Abecadło wszechsłowiańskie,
202 Abecadło. Abecadło złote dla grzecznych dzieci czyli początki czytania polskiego przyozdobione rycinami kolorowanemi. Warszawa, nakł. Mich. Frühlinga, 1856,
203 Abecadło. Złote abecadło dla młodych i starych. Nakł. i druk. A.Gąsiorowskiego w Jansborku, (1858),
204 Abecadło. Abecadło złote z obrazkami dla dzieci. Warszawa, nakł. F. Hoesicka, druk. M. Filipowskiej 1892,
205 Abecadło.
206 Abecadłowa książeczka. Abecadłowa książeczka,
207 Abecadnyk. Abecadnyk dla ditej ruskych. Lwów, K. Wild, 1867,
208 Abécédaire. Abécédaire français. Nauka czytania języka francuskiego, ułożona najprzystępniejszą metodą na podstawie wymawiania (Systematyczny kurs nauk). Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. Towarzystwa Komandytowego, 1896,
209 Abécédaire. Abécédaire français d'après une nouvelle méthode. Varsovie, chez S. Orgelbrand, 1844,
210 Abécédaire. Abécédaire.