Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99836 Konkurs do Katedry Logiki. Konkurs do Katedry Logiki, Metafizyki i Filozofii Moralnej w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. B. m. b. r. (Wilno, 1820),
99835 Konkurs do Katedry. Konkurs do Katedry Fizyki w Imperatorskim Uniwersytecie Wileńskim. B. m. b. r. (z datą: Wilno, 27 VI 1816),
99834 Konkurs im. Adama Helbicha.
99833 Konkurs Gazety Sądowej.
99832 Konkurs Gazety Rolniczej.
99831 Konkurs dramatyczny z okazy i mającego się budować nowego teatru w Krakowie. (Kraków, 1889).
99830 Konkurs Dramatyczny Krakowski.
9983 Brandt Roman prof. (1853—1920). Kratkaja fonietika i morfołogija polskago jazyka. Lekcyi ordinarnago profiessora Impieratorskago Moskowskago Uniwiersitieta... Moskwa, Uniwiers. Tipogr., 1894,
99829 Konkurs Bredkrajcza.
99828 Konkurencyjna ustawa.
99827 Konkurencya.
99826 Konkurencya. Konkurencya nieuczciwa, ustawa z dnia 27 maja 1896 r., objaśniona uwagami prawniczymi przez autora Rzeczy o lichwie. Poznań, A. Cybulski, druk. Kuryera poznań., 1896,
99825 Konkurenci młynarki.
99824 Konkretal-Status sämmtlicher Beamten und Diener im Sprengel des Lemberger k.k. Oberlandesgerichtes.
99823 Konkowski Ludwik II (nakł. i wyd.).
99822 Konkowski Ludwik.
99821 Konkowski Ludwik. Zbiór tablic i wzorów obrachunki techniczne ułatwiających, do wykładu poprawnej rachunkowości leśnéj. Poprzedzony objaśnieniami względem sposobu stosowania ich do praktyki. Ułożony przez ... Warszawa, druk. Józefa Tomaszewskiego, 1858,
99820 Konkowski Ludwik. O potrzebie wprowadzenia w praktykę nowych, rachunek ułatwiających Zasad leśnych, należną tegoż dokładność obok korzyści dla Rządu, oraz pożytku ogólno-krajowego w przyszłości zapewnić mogących. B. m. (Warszawa), Druk. Gazety Warszawskiej, b. r. (1857),
9982 Brandt Kazimierz (1839—?).
99819 Konkowski Józef o.
99818 Konkowski Aleksander Karol (żył na przełomie XVIII i XIX w.).
99817 Konkowski Aleksander Karol (żył na przełomie XVIII i XIX w.). Uwagi z powodu krytycznego rozbioru xięgi „Nauka Matematyki, Tom pierwszy obeymujący Arytmetykę” w Dzienniku wileńskim przez Pana Michała Polińskiego ogłoszonego, ob. Dziennika Tom poprzedni str. 83 i 168. (Nadb. z Dziennika Wileńskiego). B. m. b. r. (Wilno, 1816),
99816 Konkowski Aleksander Karol (żył na przełomie XVIII i XIX w.). Nauka matematyki do użycia Szkoły Elementarney artylleryi i inżenierów przez ... Professora Matematyki w tejże szkole. Tom I. Obeymuiący Arytmetykę. Warszawa, druk. Wiktora Dąbrowskiego, 1811,
99815 (Konkordia). Konkordija w otnoszenijach oboch obriadow w Halicii hrecz. kat. Rusynow i łatynskoho Polakow (Lwów, 1865);
99814 Konkordat w Polsce.
99813 Konkordat w Austrii.
99812 Konkordancja.
99811 Konkolowski (Konkolewski) Marcin ks.
99810 Konkolowski (Konkolewski) Marcin ks. Krótki opis kuli ziemskiej zastosowany do użytku szkół początkowych przez Michała Markiewicza, prof. gimn. Tamże [Rzeszów, druk. i nakł. księgarni J. A. Pelara], 1875,
9981 Brandt Kazimierz (1839—?). Wytrzymałość ciał. Badania analityczne dotyczące sposobu obliczania mostów złożonych z łuków metalicznych. Przedstawiono na posiedzeniu Towarzystwa Nauk Ścisłych dnia 3 grudnia 1874 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom VII, rok 1875. Paryż, 1875,