Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109681 Krajewski Aleksander Albert (1818-1903), Gregorowicz Jan Kanty. Elementarz dla chłopców wiejskich przełożony na litewski język. Lietuwiszkas elementarius. Wilno, (druk. A. H. Kirkora?), 1860,
109676 Krajewski Aleksander Albert (1818-1903), Duchińska Seweryna Z Żochowskich primo voto Pruszakowa. Upominek dla dziewcząt wiejskich. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. J. Psurskiego, 1860,
109674 Krajewski Albert, z Algierii.
109667 Krajewski Adam.
109669 Krajewski Adam.
109668 Krajewski Adam, właściciel ziemski, członek rady powiatowej w Brodach.
109670 Krajewski Adam Roman (1859-1915). Aż na dno Powieść obyczajowa. Lwów, nakł. autora, Księgarnia polska, Druk. Dziennika Polskiego, 1896,
109671 Krajewski Adam Roman (1859-1915). Z wieczornych gawęd. Humoreski i szkice. (Biblioteka Powszechna nr 223). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1897),
109672 Krajewski Adam Roman (1859-1915). Kątem, powieść. Lwów, nakł. Jakubowskiego i Zadurowicza, druk. K. Budweisera, 1897,
109673 Krajewski Adam Roman (1859-1915).
109666 Krajewski A.
109751 Krajewski (Ritter Von) Matthias.
109659 Krajewska-Turska, aktorka.
109660 Krajewska-Turska Wanda, aktorka.
109658 Krajewska Theodora.
109655 Krajewska Teodora (1854-1935). Osteomalacie in Bosnien (Kreis Dolnja Tuzla). Von Dr. Theodora Krajewska in Sarajevo. (Odb. z Wiener Medicinischen Wochenschrift 1900). Wien, Verlag von Moritz Perles, Druckerei der k. Wiener Zeitung, 1900,
109656 Krajewska Teodora (1854-1935). Recherches physiologiques sur la réaction de dégénérescence par Mme Théodora Krajewska (Varsovie) Docteur en médecine de l'Université de Genève Ancien assistant au laboratoire de physiologie de Genève. Thèse présentée a la faculté de medicine de Genève pour obtenir le grade de docteur. Mémoire couronné par la Faculté de médecine de Genève. Prix de la Société auxiliaire des sciences, concours 1891. Genève, Imprimerie Aubert-Schuchardt, 1892,
109657 Krajewska Teodora (1854-1935).
109654 Krajewska M.
109653 Krajewska Janina.
109652 Krajewska Franciszka z Kluszewskich.
109651 Krajewska Bogumiła z Żychlińskich.
109650 Krajewicz K.
109640 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900). Nieuczciwa konkurencya. Ustawa z dnia 27 maja 1896 roku, objaśniona uwagami prawniczemi. Przez autora rozpraw: O organizacyi sądowej, O ordynacyi procesów cywilnych i karnych, O ordynacyi konkursowej, O sądach polubowych (!), O ordynacyi opiekuńczej, O ordynacyi hipotecznej, O Kasach chorych, O ustawach zabezpieczających w razie niemocy i na starość, O Spółkach zarobkowych, O Spółkach włościańskich (Raffeisena), O konsumach na Górnym Ślązku, O Ordynacyi procederowej, O nowej ustawie cechowej, Rzeczy o lichwie itd. Poznań, nakł. Antoniego Fiedlera, Druk. Kuryera Poznańskiego, w komisie księgarni A. Cybulskiego w Poznaniu, 1896,
109641 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900). Ogólny pogląd na dotychczasowe metody nauki czytania i pisania, z zastosówaniem onychże do języka naszego. Napisał Fr. Krajewicz. Toruń, nakł. F. T. Rakowicza, druk. J. Buszczyńskiego, 1868,
109642 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900). Rzecz o lichwie. Ustawy: 1) z dnia 24. maja 1880 roku i 2) z dnia 19. czerwca 1893 r., opatrzone uwagami. Podręcznik niezbędny dla rolników, kupców, przemysłowców i robotników. Poznań, nakł. Księgarni A. Cybulskiego, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1894,
109643 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900). Słówko o nauce pisania i czytania przez K. Kasińskiego naucz. praktycz. przy król. katol. sem. naucz, w Poznaniu, napisał Fr. Krajewicz, naucz, z Przysieki pod Kościanem. Poznań, nakł. autora, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, b. r. (1867),
109644 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900).
109645 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900), Modrzyński Aleksander. Elementarz poznański dla użytku szkół elementarnych publicznych i prywatnych, podług mieszanej metody pisania i czytania, opartej na głosowaniu. Poznań, 1876.
109646 Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900), Modrzyński Aleksander. Elementarz poznański dla użytku szkół elementarnych publicznych i prywatnych, podług mieszanej metody pisania i czytania, opartej na głosowaniu, opracowali ... Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1884,