Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111794 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Otczot o zaniatiach wo wriemia putieszestwija s uczenoj celu za graniceju. Adjunkt-prof. A. Krassowskago. (Odb. z: Wojenno-Miedicynskij Żurnał 1858). Sankt-Pietierburg, tip. Ja. Trieja, 1858,
111795 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Ovariotomia partialis. (Odb. z: Miedicynskij Wiestnik 1870). Sankt-Pietierburg, tip. Ja. Trieja, 1870,
111796 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). De lʼovariotomie.
111797 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Ob owariotomii. A. Ja. Krassowskogo, Poczietnago Lejb-akuszera Dwora Jego Impieratorskago Wieliczestwa, Profiessora akuszerstwa, żenskich i dietskich bolezniej pri Impieratorskoj Miediko-Chirurgiczeskoj Akadiemii, Konsultanta gospitalej Pridwornago wiedomstwa i Maksimilianowskoj leczebnicy dla prichodiaszczich. S atłasom proizwodstwa opieracyi po sposobu, priniatomu awtorom. - De lʼovariotomie. Par A. de Krassowsky, médecin-accoucheur honoraire de la maison de Sa Majesté lʼEmpereur de Russie, professeur dʼaccouchement, des maladies des femmes et des enfants à lʼAcadémie Impériale médico-chirurgicale de St. Pétersbourg, médecin consultant des hôpitaux de la cour et de lʼhospice Maximilian etc. Avec atlas du procédé opératoire adopté par lʼauteur. Sanktpietierburg, tip. A. Transzela. - St. Petersbourg, Impr. de H. Transchel, 1868,
111798 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Siemʹ owariotomij, s priłożenijem tablic owariotomij, proizwiediennych awtorom s 23-go diekabria 1862 g. po 3 sientiabria 1866 g. (Odb. z: Wojenno-Miedicynskij Żurnał 1867). Sankt-Pietierburg, tip. Trieja, 1867,
111799 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). 40 owariotomij, proizwiediennych s junia 1868 goda po janwarʹ 1874 goda. Prof. A. Ja. Krassowskago. Sankt-Pietierburg, tip. Trieja, 1875,
111800 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Dwadcatʹ wosiemʹ owariotomij proizwiediennych w Marianskom giniekołogiczeskom otdielenii S.-Pietierburgskago rodowspomagatielnago zawiedienija s 1877 g. po 1881 g. S.-Pietierburg, 1883,
111801 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). 21 owariotomija. Prodołżenije otczota ob owariotomijach, proizwiediennych w Marianskom giniekołogiczeskom otdielenii S.-Pietierburgskago rodowspomagatielnago zawiedienija. Akad. A. Ja. Krassowskago. (Odb. z: Żurnał Akuszerstwa i Żenskich Bolezniej 1892). Sankt-Pietierburg, tip. S. N. Chudiekowa, b. r. (1892),
111802 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Prodołżenije otczota ob owariotomijach. Profiessora A. Ja. Krassowskago. (Odb. z: Wracz 1884). S.-Pietierburg, tip. Jakowa Trieja, 1884,
111803 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Riecz, proizniesiennaja diriektorom Rodowspomagatielnago zawiedienija, akadiemikom A. Ja. Krassowskim w dień prazdnowanija stoletnago jubileja zawiedienija 7-go sient. 1872 g. (Sankt-Pietierburg), tip. E. Goppie, b. r. (1872),
111804 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Proszczalnoje słowo priedsiedatiela Akuszersko-giniekołogiczeskago obszczestwa w S.-Pietierburgie A. Ja. Krassowskago. Proizniesieno w zasiedanii 18-go janw. 1892 g. (Odb. z: Żurnał Akuszerstwa i Żenskich Bolezniej 1892). (Sankt-Pietierburg), tip. S. N. Chudiekowa, b. r. (1892),
111805 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Słuczaj simfizieotomii. Proizwieł A. Ja. Krasowskij. (Odb. z: Żurnał Akuszerstwa i Żenskich Bolezniej 1893). (Sankt-Pietierburg), tip. S. N. Chudiekowa, b. r. (1893),
111806 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). K woprosu o trietjem żełudkie. Akad. A. Krassowskij. (Odb. z: Nasza Piszcza 1892). Sankt-Pietierburg, tip. Muller i Bogielman, 1892,
111783 Krassowski Eduardus Antonius.
111775 Krassowski dr.
111781 Krassowski Apolinary (Krasowskij Apollinarij Kaetanowicz), prof. architektury w Petersburgu (1818-1875). Grażdanskaja architiektura. Czasti zdanij. Soczinienije Apollinarija Krasowskago, Profiessora Grażdanskoj Architiektury w Institutie Korpusa Inżenierow Putiej Soobszczenija i w Stroitielnom Ucziliszcze Gławnago Uprawlenija Putiej Soobszczenija i Publicznych Zdanij. S atłasom czertieżej na 102 listach. Sanktpietierburg, Tip. Wojenno-Uczebnych Zawiedienij, 1851,
111782 Krassowski Apolinary (Krasowskij Apollinarij Kaetanowicz), prof. architektury w Petersburgu (1818-1875).
111780 Krassowski Antoni prof.
111778 Krassowski A..
111777 Krassowski A. prof.
111779 Krassowski A. J..
111819 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854). O nawozach Czyli o poprawieniu roli przez nawozy źwierzęce, roślinne, i kopalne, o ich działaniu, i naykorzystmieyszem użyciu, rzecz wyjęta z dzieła sławnego Thaera, z dodaniem niektórych myśli innych autorów. Przez Kajetana Krassowskiego A. U. W. (Adiunkta Uniwersytetu Wileńskiego) radcy dworu. Wilno, druk. A. Marcinkowskiego, 1820,
111820 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854). Ogrodnictwo krótko zebrane. Przez Kaietana Krassowskiego doktora filozofii, professora adjunkta Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, radzcę dworu. A przez rząd tegoż Uniwersytetu za pożyteczne dla Szkół uznane. Wilno, w Drukarni przy ulicy S. Jańskiey pod N. 431, 1821,
111821 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854). Sposob stawiania budowli gospodarskich z wrzosu i gliny, opisany przez Kajetana Krassowskiego. Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1834,
111822 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854). Sposob stawiania budowli gospodarskich z wrzosu i gliny, i pokrycia onych dachem niepalnym. Opisany przez Kajetana Krassowskiego. Z ryciną. Wydanie drugie znacznie powiększone. Wilno, nakł. Rubena Raf. Księg. Wileń, druk. B. Naumana, (u R. Daiena), 1839,
111823 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854).
111776 Krassowski (koresp.).
111771 Krassowska, śpiewaczka.
111770 Krassow hr., z Izby Panów.
111769 Krassitski Ignace.