Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
151 Abecadło. Abecadło w karteczkach dla dzieci, na każdej karteczce jest obrazek wyrażający przedmiot stosowny do litery (około 1810),
152 Abecadło. Abecadło we 24 kartkach z stósownemi figurami do każdéj litery alfabetu polskiego, oraz litera nad każdą figurą wyobrażającą ten przedmiot. B. w. b. r. i b. m. (w księgarni XX. Pijarów, u Al. Żółkowskiego, około 1819),
153 Abecadło. Abecadło Kaszubskie,
154 Abecadło. Abecadło w kostkach z stosownemi do każdej litery alfabetu pols. figurami. Wilno, u Pijarów, 1817,
155 Abecadło. Abecadło nowe czyli książeczka początkowego czytania z obrazkami kolorowanymi. Toruń, nakł. i druk. Ernesta Lambecka, 1848,
156 Abecadło. Abecadło litewskie czyli składanie sylab; do tego przyłączony jest katechizm i pacierz, służące do nauki czytania w szkołach parafialnych, (około 1810),
157 Abecadło. Abecadło dla młodzieży wszystkich stanów; przytém krótka nauka chrześciańska czyli katechizm katolicki. Warszawa, nakł. i druk. Józ. Pukszty, 1826,
158 Abecadło. Abecadło dla młodzieży wszystkich stanów, z obrazkami; przy tém nauka krótka chrześciańska, czyli katechizm katolicki i ministrantura. Wrocław, nakł. W. B. Korna, 1810,
159 Abecadło. Abecadło moralne ogrodowe czyli Paulin Ogrodnik ś. w winnicy Pańskiéj. Leszno, Günter, 1844,
160 Abecadło. Abecadło małego naturalisty, czyli początkowe wiadomości z historyi naturalney, ozdobione rycinami (po polsku i po franc). Warszawa, nakł. N. Glücksberga, 1820,
161 Abecadło. Abecadło czyli nauka,
162 Abecadło. Nowe abecadło z wyobrażeniami zwierząt. Lwów, 1842.
163 Abecadło. Abecadło w obrazkach, po polsku, po niemiecku i po francuzku w 22 tabliczkach. Nakł. J. J. Pillera, bez roku (po 1809),
164 Abecadło. Abecadło z obrazkami (1856),
165 Abecadło. Abecadło obrazkowe. Tablic 6 zgłoskowych, tablic 2 abecadła do uczenia dzieci. Warszawa, druk. S. Orgelbranda,
166 Abecadło. Abecadło obrazkowe dla dobrych dzieci. Lwów, nakł. K. Wilda, 1811,
167 Abecadło. Abecadło obrazkowe, kolorowane dla grzecznych dzieci. Warszawa, M. Orgelbrand, 1868,
168 Abecadło. Abecadło nowe obrazkowe dla małych dzieci. Warszawa, Orgelbrand, 1852,
169 Abecadło. Abecadło obrazkowe sposobem łamigłówki (naklejone na kwadratach do składania). Warszawa, M. Orgelbrand (około 1868),
170 Abecadło. Abecadło obrazkowe kolorowane w 9-ciu tablicach, oraz z wizerunkiem Matki Boskiéj, dla grzecznych dzieci . Warszawa. M. Orgelbrand, 1868,
171 Abecadło. Abecadło dla panien (wierszem);
172 Abecadło. Abecadło panieńskie dla kawalera chcącego się ożenić. b. w. b. r.,
173 Abecadło. Abecadło panieńskie dla kawalera chcącego się ożenić. Przy tém Abecadło kawalerskie dla panny chcącej iść za mąż. B. w. b. m. i b. r.,
174 Abecadło. Abecadło panieńskie o wyborze uczciwego kawalera. (Bochnia, druk. i nakł. W. Pisza), b. w. b. r.,
175 Abecadło. Abecadło panieńskie o wyborze uczciwego kawalera. Abecadło kawalerskie względem wyboru dobréj żony. Arya murzyna O dobrym apetycie. O skutkach Wiarołomstwa. Arya Małżonka Leniwego. Arya Markiza, Miłości światowej własność (Z komedyi). Aryetka do Wina. Arya – Krawiec. B. w. b. m. i b. r.,
176 Abecadło. Abecadło czyli pierwiastki wieku dziecinnego. Les prémices de la jeunesse, ouvrage élémentaire en français et polonais, orné de 28 grav. propres à la curiosité des enfans (po polsku i po franc.) z 28 obrazkami. Wrocław, nakł. Korna, 1819,
177 Abecadło. Abecadło z płatkami,
178 Abecadło. Abecadło i początki czytania języków rosyjskiego i polskiego, z dodaniem powiastek, bajek, słowniczka objaśniającego zawarte w nich wyrazy i wzory pisania. Wilno, M. Orgelbrand, 1853,
179 Abecadło. Abecadło poglądowe. Warszawa, druk. Kopczyńskiego, 1900,
180 Abecadło. Abecadło polskie,