Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111765 Krasowskij Dmitrij Dmitrijewicz. Riecz po diełu Jakowa Klajniuda, Leopolda i Izabiełły Szczepinskich, obwiniawszichsia w ubijstwie Abrama Fajgielesa, proizniesiennaja Towariszczem Prokurora Warszawskago Okrużnago Suda D. D. Krasowskim w zasiedanii Warszawskago Okrużnago Suda, 1-3 Maja 1897 g. Warszawa, w Gubiernskoj Tipografii, 1897,
111764 Krasowskij Dmitrij Dmitrijewicz. Riecz po diełu Golcbiergiera i Rittienbierga, obwiniawszichsia w zaprieszczennoj torgowle, proizniesiennaja Towariszczem Prokurora Warszawskago Okrużnago Suda D. D. Krasowskim w zasiedanii Warsz. Sudiebnoj Pałaty 17 i 18 Maja 1891 g. Warszawa, w Gubiernskoj Tipografii, 1891,
111763 Krasowskij Dmitrij Dmitrijewicz. O małoletnich i niesowierszennoletnich priestupnikach. S priłożenijem Wysoczajsze utwierżdiennago 2 Ijunia 1897 g. mnienija Gosudarstwiennago Sowieta i zamieczanii po powodu etogo zakona. D. D. Krasowskago. Warszawa, w Gubiernskoj Tipografii, 1898,
111762 Krasowskij D. D.
111761 Krasowskij Apollinarij Kaetanowicz.
111760 Krasowskij Anton Jakowlewicz.
111759 Krasowskij A. Ja.
111758 Krasowski Stanisław dr (1862-1916).
111757 Krasowski Stanisław dr (1862-1916). O sposobie Winkelmanna doszczętnego leczenia wodniaków mosznowych. Podał Dr. St. Krasowski. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1899). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiell., 1899,
111756 Krasowski Kajetan Justyn.
111755 Krasowski Apolinary.
111754 Krasowski Ant.
111753 Krasowickij Michaił, ks.
111752 Krasowickij M., mylnie.
111751 Krasopolski Karol. Atlas dróg bitych Królestwa Polskiego ułożony na podstawie atlasu top. Reimanna i in. Przewodnik dla podróżujących po kraju: cyklistów turystów pieszych i t. p. Część I Drogi Zachodnie Gubernie: Warszawska, Piotrkowska i Kaliska. Warszawa, nakł. autora, (E. Wende i Sp.), Lit. G. Wattson, 1894,
111750 Krasomówstwo.
111749 Krasomowcy.
111748 Krasnystaw (Krasnostaw).
111747 Krasnybrzeg, gub. Mińska.
111746 Krasnybrod.
111745 Krasnybór, pow. Augustowski.
111744 Krasnowski Karol.
111743 Krasnowski K., naczelnik straży pożarnej w Alwerni.
111742 Krasnowolski Antoni (1855-1911).
111741 Krasnowolski Antoni (1855-1911). Słowniczek Frazeologiczny. Poradnik dla piszących przez Antoniego Krasnowolskiego. Warszawa, Skład główny w Księgarni E. Wendego i S-ki, druk. Lepperta i S-ki, 1899 (na okładce: 1900),
111740 Krasnowolski Antoni (1855-1911). Składnia języka polskiego mniejsza przez Antoniego Krasnowolskiego. Warszawa, Skład Główny w księgarni E. Wendego i S-ki, druk. J. Sikorskiego, 1898,
111739 Krasnowolski Antoni (1855-1911). Systematyczna składnia języka polskiego. Wydana z zapomogi Kasy Pomocy Naukowej imienia Dr. Mianowskiego. Warszawa, Skład Główny w Księgarni E. Wendego i Sp., Druk. Estetyczna K. Sierpińskiego, 1897,
111738 Krasnow Iwan Iwanow, generał lejtnant (1802-1871).
111737 Krasnow Andriej Nikołajewicz (1862-1915).
111736 Krasnow Aleksandr Wasiljewicz, profesor astronomii w Uniwersytecie Warszawskim (1866-1911). Primienienije sposoba Jakobi k razsmotrieniju gieocentriczeskoj orbity łuny. A. W. Krasnowa. (Odb. z: Warszawskija Uniwiersitietskija Izwiestija 1899). Warszawa, Tip. Warszawskago Uczebnago Okruga, 1899,