Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113796 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wizerunki książąt i królów polskich. Z 39 rycinami Ks. Pillati'ego oraz inicyałami Cz. Jankowskiego. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
113795 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Witolorauda. Giesme isz padawimu Lietuwos per J. I. Kraszewski lenkiszkay suraszyta. Lietuwiszkay iszgulde su iszreiszkimais nepaprastû żodźiu J. A. W. Lietuwis (Jan Andrzej Wysztelewski vel Jonas Andrius Vištelis-Višteliauskas). Prima dalis. Poznaniuje, kasztu dro J. I. Kraszewskio, spaustuwej wardu J. I. Kraszewskio (Dro W. Łebińskio), 1881,
113794 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Witolorauda. Przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie, przerobione i powiększone. Z 50 Drzeworytami oryginalnemi Wincentego Smokowskiego b. Prof. Malar. b. Ces. Wil. Uniwer. i muzyką do raud i piosenek Stanisława Moniuszki, Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1846,
113793 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Witolorauda. Pieśń z podań Litwy przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1840,
113792 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wioska. Sielanka przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1859,
113791 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wilno od początków jego do roku 1750. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Na nowo poprawiony i przerobiony. Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1840,
113790 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wilno. Od początków jego, do roku 1750. przez Kraszewskiego. Tom I. Wilno, druk. S. Blumowicza, 1838,
113789 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wileika. Kraszewski,
113788 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wilczek i Wilczkowa. Opowiadanie historyczne z końca XVIII-go wieku przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Niemiery, 1884,
113787 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wihtols, senleischu waronis. Pehz leischu teikahm un tautas dseesmahm poliski sarakstijis J. J. (!) Kraschewsky's. Tulkojums. Rigâ, Ģeneral-kommissija I. Kasimira graḥmatu paḥrdotawâ, Jelgawâ, Drukats Sieslack'a drukatawâ, 1886,
113786 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wieczory wołyńskie. Przez J. I. Kr. (Józefa Ignacego Kraszewskiego). Lwów, Druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1859,
113785 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wieczory drezdeńskie J. I. Kraszewskiego. Lwów, nakł. Xięgarni Zelmana Igla, Druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1866,
113784 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Cztery wesela. Szkic fantastyczny. Wydanie drugie poprawne. Tom I. (Szkice obyczajowe i historyczne ... Powieść VI). Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1841,
113783 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Cztery wesela szkic fantastyczny J. K. (Józef Kraszewski). Tom pierwszy. Wilno, (J. Zawadzki), nakł. i druk. A. Dworca, 1834,
113782 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ein heroisches Weib. Roman von I. I. (!) Kraszewski. Autorisierte Uebersetzung aus dem Polnischen von Julius Meixner. (Engelhorn's Allgemeine Romanbibliothek. Erster Jahrgang, Bd. 17). Stuttgart, Verlag von J. Engelhorn, Druck von Gebrüder Kröner, 1885,
113781 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wegner Stanisław. Złote myśli z dzieł ...,
113780 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wędrówki literackie. Fantastyczne i historyczne. przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Wilno, druk. S. Blumowicza, 1838,
113779 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Słomiana wdówka, mylnie,
113778 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ciepła wdówka. Komedya kontuszowa we trzech aktach wierszem przez J. I. Kraszewskiego. Poznań, nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, 1866,
113777 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Słomiana wdowa. Fraszka dramatyczna,
113776 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Warszawa w 1794 roku. Powieść historyczna przez B. Bolesławitę. Poznań, nakł. Tygodnika Wielkopolskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873,
113775 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Waligóra. Powieść historyczna z czasów Leszka Białego. przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, nakł. M. Arcta, t. 23). Warszawa, Księgarnia M. Arcta, druk. M. Arcta, 1900,
113774 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Waligóra. Powieść historyczna z czasów Leszka Białego. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 23). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk J. Jeżyńskiego, 1897,
113773 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Waligóra. Powieść historyczna z czasów Leszka Białego. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. IX, t. 23). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
113772 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Waligóra. Powieść historyczna z czasów Leszka Białego. Tom I. (Powieści historyczne. IX). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1880,
113771 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Vzkříšenci. Resurecturi (!). Povídka Jos. Ig. Kraševského. (Příloha Brouska a Slovanských Listů). (Odb. z Brousek 1878, 1879 oraz Slovanské Listy 1879). V Praze, vlástni náklad, Tiskarna Reforma, 1879,
113770 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Na východě. Obrázek současný nakreslený z přirozenosti. Z polského B. Boleslavity Kraszewského přeložil Antonín Hansgirg. (Odb. z: Bibliotéka klasických spisův cizojazyčných). V Praze, Kněhkupectví Theodora Mourka, 1872,
113769 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Slaměná vdova. Dramatická fraška v jednom dějství od Jos. Ig. Kraszewského, z polského přeložil Ferd. H. Čáslavský (Ferdinand Holinka Čáslavský). (Besední divadlo, sv. 16). V Praze, Knihkupectví Jos. Mikuláše a spol. knihtiskárna v Karlíně, b. r. (1882),
113768 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ustęp z Wędrówek fantastycznych po Europie,
113767 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Upior opowiadanie przy kominku J. I. Kraszewskiego. Lwów, nakł. F. H. Richtera, druk. W. Manieckiego, 1878,