Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99863 Konna jazda.
99862 Konkury. Nieszczęśliwe Konkury biednego poety, naśladowane wierszem. Warszawa, druk. Piotra Baryckiego, 1841,
99861 Konkurs, konkursy.
99860 Konkurs na wyrażenia. Konkurs na wyrażenia techniczne (ogłoszony przez redakcję Przeglądu Technicznego). Warszawa, Druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, b. r. (1900),
9986 Brandt Roman prof. (1853—1920).
99859 Konkurs galicyjskiego Wydziału Krajowego w r. 1891.
99858 Konkurs na utwory sceniczne (w Krakowie).
99857 Konkurs im. E. Tyzenhausa.
99856 Konkurs Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Sprawozdanie Rady. (Kraków, 1879).
99855 Konkurs teatru amatorskiego Warsz. Tow. Dobroczynności.
99854 Konkurs na teatr lwowski.
99853 Konkurs Redakcyi. Konkurs Redakcyi Biblioteki Warszawskiej. temat: Obraz historyi literatury polskiej w wieku XVII. Warszawa, druk. J. Bergera, b. r. (1884),
99852 Konkurs na projekt teatru dla m. Krakowa.
99851 Konkurs na projekt pomnika Mickiewicza w Krakowie.
99850 Konkurs na projekt. Konkurs na projekt architektoniczny budowy gmachu teatru i resursy w mieście Lublinie. (Odb. z Inżenierji i Budownictwa). Warszawa, Druk. Gazety Handlowej, 1882,
9985 Brandt Roman prof. (1853—1920). Wypiski iz staropolskoj słowiesnosti so sławarikom. Izwl. iz XXVIII t. Istoriko fiłołog. Otdieła Uczenych Zapisok Imp. Moskowskogo Uniw. Moskwa, Uniw. Tip., 1900,
99849 Konkurs w postępowaniu upadłościowym.
99848 Konkurs na plany restauracji Zamku Królewskiego na Wawelu.
99847 Konkurs parochialny.
99846 Konkurs do napisania elementarnej książki narodowej.
99845 Konkurs Muzyczny. Konkurs Muzyczny (na dzieło muzyczne do psalmu 46 Jana Kochanowskiego). (Odb. z Czasu). B. m. b. r. (Kraków, 1887),
99844 Konkurs mleczności krów.
99843 Konkurs literacki Głosu.
99842 Konkurs literacki Czasu.
99841 Konkurs Kuriera Warszawskiego.
99840 Konkurs c.k. Galicyjskiej Komisji Organizacyjnej Sądowej na obsadę stanowisk w sądownictwie Galicji.
9984 Brandt Roman prof. (1853—1920). Lenora, Ludmiła i Nierina. Zamietka po Polskoj litieraturie. Ottisk iz „Russkago Fiłołogiczeskago Wiestnika". Warszawa, Tipografija Warsz. Uczebn. Okruga, 1896,
99839 Konkurs im. Walentego Koczorowskiego.
99838 Konkurs. Konkurs do Katedry Wymowy i Poezyi w Imperatorskim Uniwersytecie Wileńskim. B. m. b. r. (z datą: Wilno, 27 VI 1816),
99837 Konkurs Do Katedry wymowy i Poezyi w Imperatorskim Uniwersytecie Wileńskim. (Wilno, 15 VI 1809);