Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
56170 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Salle (de la) Adrian Mikołaj. Stryjowie i stryjenki.
29923 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ładnowski Aleksander (krypt. A. Ł.; 1815—1891). Stryjaszek spod muru,
56216 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Sardou Wiktoryn (1831—1908). Stryj Sam. Kom. w 4 a.
108536 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Stryj przyjechał. Komedja w jednym akcie, napisał Wład. hr. Koziebrodzki. Wydanie trzecie. (Biblioteka teatrów amatorskich, LVII). Lwów, nakł. Księgarni H. Altenberga (dawniej F. H. Richtera), druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891,
29465 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Koziebrodzki Władysław (pseud. Władysław Estarodzki, Iks; 1839—1893). Stryj przyjechał. Kom. w 1 a.
12790 Caccianiga Antonio (1823—1909). Stryj minister, nowela przełożył M. Kłos. Tarnów, nakł. i druk. J. Pisza, 1887,
32047 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Tripplinówna Aniela (1842—1908). Stryj i synowiec. Kom. w 3 a.
54932 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Lambert (Bouquier Alfons?). Stryj Adam, Ewa synowica. Kom. w 3 a. Thullie W.
6952 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Strychnina jako środek działający na mózg. Podał... Odb. z Gazety Lek. nr. 19. Z Pracowni Farmakologicznej prof. L. J. Tumasa w Warszawie. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1890,
30798 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Pilat Stanisław (pseud. Stanisław P.; 1802—1866). Strusiowie. Dr. w 5 a.
20965 Czasopisma. Strumień. Strumień, tygodnik poświęcony literaturze, sztuce i sprawom życiowym. Warszawa, 1899—1901.
66712 Gertruda Św. (zm. 1302). Strumien ognisty z Goreiących Miłością Boską Serc Giertrudy i Mechtyldy SS. wysączony, Y na zapalenie do podobneyże miłości Boskiey, powtórnie na widok wydany, to iest: Modlitwy Giertrudy Świętey Przez iednego Brata z Zakonu Braci Mnieyszych S. O. Franciszka Regul. Obser. Prowincyi Ruskiey, z Przydatkiem wielu różnego Nabożeństwa na Tydzień dysponowane. 1758 w Lwowie, a teraz Odnowione w Poczaiowie w drukarni OO. Bazylianów Roku P. 1819,
47675 Horoszkiewicz Julian (1816—1900). Strój narodowy w Polsce. Strój pierwotny. — Żupan. — Kontusz. — Spodnie. — Obuwie. — Czapka. — Pasy. — Szable. — Całość ubrania. — Czamara. — Kapota. — Stroje przygodne. Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, 1900,
79750 Jasieński Henryk dr. (ur. 1837) Stronnictwo agrarzystów. Skreślił Dr. ... Tamże [Lwów, nakł. autora, druk. Gazety narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana], 1879,
40474 Gołemberski Władysław (1834—1891). Stronnictwa węgierskie, wybory na sejm z r. 1869. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1869,
47583 Hornickyj Jewhen ks. Stronnictwa ruskie w Galicyi a ruskie duchowieństwo. (Nadb. z Przeglądu Powszechnego, t. 28, autor podpisany: ks. Eugen Hornicki). B. m. b. r. (Kraków, 1890),
45716 Hirschberg (Hirszberg) Aleksander (1847—1907). Stronnictwa polityczne w Polsce za Zygmunta I. Odpowiedź na poglądy w tej sprawie Prof. Liskego, Przegląd Pols. Czerwiec, 1879. (Odb. z Tygodnia Polskiego). Lwów, nakł. Tygodnia Polskiego, druk. Dziennika Polskiego, 1879,
6662 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Strona językowa oryginału polskiego listu Dymitra Samozwańca do papieża Klemensa VIII z dnia 24 kwietnia 1604. Odb. z XXIX t. Rozpraw Wydziału filolog. Akademii umiej. Kraków, nakł. Ak. Um., Spółka wyd., druk. Uniw. Jag., 1899,
6663 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Strona językowa oryginału polskiego listu „Dymitra Samozwańca" do papieża Klemensa VIII z dnia 24 Kwietnia 1604. Osobne odbicie ze Sprawozdań Akademii Umiejętności Wydz. Filol. z dnia 12 grudnia 1898. Kraków, nakł. Ak. Um., druk. Un. Jag., 1899,
31228 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rzeczniowski S. (pseud. Balbin Zbierzyna). Strome ścieżki. Dr. w 3 a.
1507 Aleksandrowicz Jerzy (1819–1894). Strojenije i razwitije sporowmiestliszcz miksomicetow, s szest'ju tablicami fototipiczeskich risunkow. Warszawa, w tip. Osipa Sikorskago, 1872,
62536 Elzenbergowa Jadwiga ze Zlasnowskich. Strofy. Łódź, Centnerszwer, druk. S. Dębskiego, 1899,
6951 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Strichnin, kak sriedstwo, diejstwujuszczeje na gołownoj mozg. Iz warszawskoj farmakołogiczeskoj łaboratorii prof. L. I. Tumasa. (Iz Wracza Nr. 8-go). S. Pietierburg, tip. Ja. Trieja, 1890,
109608 Kraiński Władysław (1841-1926). Streszczenie referatu Dr. ... O organizacyi kredytu włościańskiego w Galicyi. B. m. b. r. (Lwów, H. Altenberg, Druk. Ludowa, 1889),
6950 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Streszczenia zbiorowe. Nowsze prace nad odpornością (immunitas) i leczeniem chorób zakaźnych. Streścił... Odb. z Gaz. Lek. nr. 27. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1892,
19460 Czasopisma. Kreisblatt (Strelnoer). Strelnoer Kreisblatt Strzelno, 1888—1918.
52595 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bilderbeck L. Fr. (1766—1825) i Duperche J. J. M. Strelicowie. Kom. w 3 a.
52300 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Babo Józef Mariusz (1756—1822). Strelicowie. (Rokosz Streliców). Dr. w 4 a.
34858 Filipowicz Kazimierz (1845—1891). Streitsätze, welche zum Behufe der Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe unter dem Vorsitze des Herrn Dr. Adolf Fick, ö. o. Professors der Physiologie und unter dem Decanate des Herrn Dr. Friedr. Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels, ö. o. Professors der Geburtshilfe, k. geheimen Raths, Vorstand der k. Entbindungs-Anstalt u. Hebammenschule, Commandeurs und Ritters hoher Orden Herr ... aus Warschau. Samstag den 25. Juni 1870 vormittags 10 Uhr in der Academischen Aula öffentlich vertheidigen wird. Würzburg, Druck der C. J. Becker'schen Buchdruckerei, 1870,
26353 Dollen H. v. d. Streifzüge durch Pommern. Band II: Stettin (Szczecin) und die Oderinseln. Viertes Heft: Stettin. (Doppelheft). Zweite Auflage. Anklam, Verlag des Bugenhagenstifts, 1885.