Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
108212 Kowarz Piotr. Prawidła główne gospodarstwa rolnego i hodowli bydła przez Piotra Kowarz Dyrektora Szkoły Rolniczej w Austryi Niższej, z 19 drzeworytami przełożył Seweryn Zdzitowiecki b. Nauczyciel Agronomii. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1870,
45191 Heylman (Heilmann, Hejlman, Heylmann) August (1796—1872). O nieważności zrzeczenia się w kontraktach processu sądowego na przypadek sporów. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1869,
45203 Heylman (Heilmann, Hejlman, Heylmann) August (1796—1872). Co znaczy słowo affirmer w artykule 507 Kodexu handlowego. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1869,
66202 Gembarzewski Kazimierz (1840—1876). O uwzględnieniu małoletności w prawie karném. Opracował... Mag(ister) Pr(awa) i Adm. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1869,
63391 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Niepokój domowy. Obrazek w 1 odsłonie, naśladowany z francuzkiego przez K. E. (Odb. w 200 egzemplarzach z Tygodnika Ilustrowanego). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1869,
64593 Gall Franciszek Józef (1758—1828). Józefa Galla Frenologia czyli Nauka poznawania ludzi zebrana w skróceniu: szczególniéj pod względem ułatwienia poznawania w dzieciach szkodliwych skłonności, celem wczesnego ich tłumienia. Przełożona z francuzkiego przez J. N. Kurowskiego. Z rycinami. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1865,
87523 Katalogi. Katalog obrazów. Katalog obrazów zbioru p. Cypryana Lachnickiego. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1865,
47636 Horodyński Witold. Dla czego gospodarstwa nasze nie procentują. Napisał ... (Odb. z Roczników Gospodarstwa Krajowego). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1864,
67991 Gliszczyński (Glisczyński) Adam (1830—1903). Cięcie cesarskie dokonane i opisane przez Dra Adama Glisczyńskiego. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1860,
70325 Grammatyka języka polskiego. Grammatyka języka polskiego decyzyją Jaśnie Wielmożnego Ministra oświecenia narodowego przepisana dla szkół Okręgu naukowego warszawskiego, i nakładem tegoż Okręgu wydana. (Część III). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1860,
33871 Feliński Stanisław ks. (zm. ok. 1880). Kazania na niektóre niedziele i uroczystości w roku przez Księdza..., kapellana mińskiéj dobroczynności i kaznodzieję katedralnego. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1859,
32965 F. Z. Cztery Listy o Luzacji do Hr. A. O. przez Z. F. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1859,
64956 Garbiński Władysław (1827—1866). Listy o właściwem u nas stanowisku kwestji włościańskiéj. Przez Wł. G. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1858,
67026 Giacometti Paweł (1816—1882). Judyta. Tragedya w pięciu aktach przez... Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1858,
62984 Epstein Jan (1805—1885). Ognio- i wodotrwała tektura, kamienno-smołowcowa do pokrycia płaskich dachów, wyrabiana w fabryce papieru Jana Epstein w Soczewce, gubernii warsz., pow. gostynińskim, razem z fabrykantami Stalling i Ziem. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1857,
7477 Blasis Karol. Faust, balet romantyczny w pięciu aktach (w dziewięciu obrazach), poprzedzony prologiem kompozycyi i układu... Muzyka pp. Casamorata, Viviani, F. A. Blasis, Bajetti i Mandanici. Nowe dekoracye pomysłu i pędzla p. Sachetti dekoratora teatrów. Ubiory damskie z pracowni p. Ewy Gwozdeckiéj, męzkie kostumiera teatrów Guth. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1856,
33902 Feliński Zygmunt Szczęsny ks. (arcybiskup warszawski; 1822—1895). Wspomnienia z życia i zgonu Ignacego Hołowińskiego, spisane na żądanie kolegów przez jednego z uczniów jego. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1856,
80207 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). O potrzebie zastósowania zasady ekonomicznéj podziału pracy do prac naukowych, oraz o potrzebie wskazania jednéj i najwłaściwszéj drogi, którą mają postępować ci, co się tymże pracom oddają, przez ... Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1855,
58092 Drewnowski Franciszek Junosza (1796—1884). Tablice z potrzebnemi objaśnieniami na zasadzie prawa stęplowego i rozwijających one przepisów ułożone, dla ułatwień obliczenia opłaty stęplowej przy wszelkich czynnościach notaryalnych i licytacyjnych. Przez... urzędnika do szczególnych poruczeń Komissyi R. P. i Skarbu. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1855,
26307 Dolinowski Jan ks. (1814—1875). Chów pszczół w ścisłem połączeniu metody rojnéj z miodną w stosownym na ten cel urządzonym ulu zalecającym się najłatwiejszem rozmnażaniem rojów, oraz wydatkiem największej ilości najczystszego miodu i wosku. Przygotował Ks.... Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1854,
8278 Bogdan Jan ks. Przemówienie przy pochowaniu zwłok ś. p. Jana Betleja sędziego kryminalnego, na Powązkach dn. 1. Czerwca 1853 r. przez... Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1853,
95842 Kobylański K.(arol?). O kartoflach pod względem teraźniejszej chorobliwości i przyszłej popawy ich rodu. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1852,
6276 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Panowie niemieccy na dworze Stanisława Augusta. Część I. Wizerunki osób historycznych skreślone przez ... Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1852,
71823 Gruszecki Władysław (1812—1876). Pamiątka po Ludwice Gruszeckiej. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1852,
13336 Cegielski Hipolit dr (1815—1868). Nauka poezyi zawierająca teoryą poezyi ułożoną przez H. C. z dobranemi przykładami wydana przez M. Ł(yszkowskiego). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1851,
60941 Dziennik Warszawski. Dziennik Warszawski. Poświęcony wiadomościom krajowym i zagranicznym, literaturze i sztukom pięknym pod redakcją Henryka hr. Rzewuskiego. Wychodzi codziennie z wyjątkiem świąt uroczystych. (Od r. 1854 redaktorem odp., a od kwietnia 1854 także naczelnym Julian Bartoszewicz. Od polowy 1852 wydawcą Józef Unger). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1851 (od 31 III)—1856 (ostatni nr 85 z 30 III),
40656 Gołuchowski Józef (Wojciech Józef; 1797—1858). Sposób leczenia cholery za pomocą zimnej wody szczęśliwym skutkiem uwieńczony. przez... Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1849,
23900 Degérando Józef Maria (1772—1842). Opiekun ubogich. Pismo uwieńczone od Akademii Liońskiéy jako odpowiedź na podane przez nią do rozwiązania zagadnienia następujące: „Wskazać sposoby przekonania się o prawdziwem ubóstwie i uczynienia iałmużny użyteczną dającym i odbierającym” przez ..., członka Akademii Francuzkiey napisane w roku 1821 na polski język przełożone 1824 roku (przełożył Józef Lipiński). Warszawa, nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1825,{na polski język przełożone 1824 r. Wtóre wydanie. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1847}
76257 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pamiątka dla Eryczka przez ... Tomik Pierwszy. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1846,
76258 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pamiątka dla Eryczka przez... Tomik Pierwszy. Wydanie wtóre przyozdobione ryciną. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1846,