Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
22804 Dąbrowski Jarosław, generał Komuny Paryskiej (1836—1871), Jarmund Stanisław, Wróblewski Walery. (Odezwa, inc: „Obywatele! Rok przeszło upłynął od chwili...”; z datą: Paryż dnia 10 Października 1867; podpisani... Zawiera także: Sprawozdanie z głosowania nad Ustawą. Paryż dnia 10 Października 1867 roku. Za zgodność z aktami podpisał: Stanisław Jarmund). Zürich, druk. Komitetu Reprez. Wych. Pol., b. r. (1867),
67353 Giller Agaton (1831—1887). List otwarty do Władysława hrabiego Platera (z datą: Rapperswyl 29 XI 1878). Zurich, druk. J. Suremanna, b. r. (1878),
87511 Katalogi. Katalog Muzeum Narodowego. Katalog Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswylu. Zurich, druk. J. Kossobudzkiego, 1872,
72993 Guttry Aleksander (1813—1891). Dodatek do Nru 102 „Niepodległości” 1869. Wyrok w sprawie Ob. Al. Guttrego (z powodu czynionych mu zarzutów przez jenerała Lud. Mierosławskiego w liście do majora Bruzewicza w artyk. zamieszcz. w Nr. 85 Głosu wolnego, z d. 10 Listopada 1865). Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, 1869,
79014 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Do Ludwika Mierosławskiego autora, nie generała. Prośba o dowody. Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, 1869,
72997 Guttry Aleksander (1813—1891). Świadectwo Panu Mierosławskiemu. Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, (1869),
72998 Guttry Aleksander (1813—1891). Moje pokorne tłomaczenie. Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, (1869),
44135 Heltman Wiktor (1796—1874). Sprawozdanie Komitetu z zarządu funduszami składanymi, na utrzymanie Ob. Wiktora Heltmana za rok 1868. Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, (1868),
98924 Komitet. Komitet Komitet Do Zjednoczonej Emigracji Polskiej. (Prośba o wsparcie finansowe i moralne w dziele jednoczenia emigracji, inc.: „Obywatele! Powołani przez Was do Komitetu Zjednoczonéj emigracji polskiéj...”, z datą: Paryż, dnia 9 Maja 1868). Zürich, Druk. J. Kossobudzkiego, (1868),
72424 Guichard Wiktor (1803—1884). Władza duchowna i wolność myślenia. Rzecz na czasie do rozwagi (tłumaczone przez Wol... Pol... tj. J. N. Janowskiego). Zürich, druk. J. Kosobudzkiego, 1872,
99303 Kondracki Eugeniusz (1841—1902). Ueber die Durchschneidung des nervus trigeminus bei Kaninchen. Inaugural Dissertation vorgelegt der hohen medicinischen Facultät der Universität Zürich von ... aus Warschau. Zürich, Druck von Zürcher und Furerr, 1872,
90620 Katalogi. Schweizer. Catalog No. XVI. Schweizer. Antiquariat in Zürich. Zürich, Druck von Orell, Füssli et Comp., 1868,
89937 Katalogi. Catalog des Polnischen National Museums. Catalog des Polnischen National Museums in Rapperswyl. Zurich, Druck von J. Kossobudzki, 1873,
1714 D'Alle Romeo Romualdo Majeur (z Polski). Ueber ein neues Instrument für die Erweiterung des Gebärmutterhalses. Inaugural Dissertation zur Erlang. der Doctorswürde. Zürich, Druck von J. Herzog, 1870,
90622 Katalogi. Schweizer. Catalog No. 81. Schweizer. Antiquariat in Zurich Geschichte und deren Hülfswissenschaften, enthaltend u. A. den historischen Theil der Bibliothek des Herrn Prof. Dr. J. J. Müller, gewesener Prof. an der Universität Zürich. Zürich, Druck von Fisch Wild et Co. in Brugg, b. r., (ok. 1878),
63650 Europa. Europa wird nächstens republikanisch oder kosakisch, eine zum letzten Male in der Wüste erschallende Stimme. Zurich, Druck der Schulthess'schen Offizin, (1864),
26115 Documents. Documents officiels. Publiés par le gouvemement anglais au sujet du traitement barbare des Uniates en Pologne. Traduit de l'anglais avec une préface (Władysława Platera). Zürich, C. Schmid, Libraire-Imprimerie J. Suremann, 1877,
104715 Bericht. Bericht der polnischen Delegation über die sozialistische Bewegung in Polen (1891— 1893) an den Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongress in Zürich 1893. Zürich, Buchdruck. des Schweiz. Grütlivereins, (1893),
104717 Bericht. Bericht der Delegierten der Sozialistischen Partei Polens über die Arbeiterschutzgesetzgebung u. ihre Anwendung in Russisch-Polen. Beilage zu nr 16 des Bulletin Officiel du Parti Socialiste Polonais. Zürich, 1897,
66840 Geschichte der sozialistischen Bewegung. Geschichte der sozialistischen Bewegung in Polen (Zurich, 1895);
68651 Głos polski. Głos polski zbiorowy w sprawie narodowego muzeum w Rapperswylu. Zürich, 1884,
21310 Czasopisma. Wici. Wici. (Tygodnik). Zurich, 1875.
33374 „Fälscherbande”. Die polnische „Fälscherbande” und die russischen Staatsräthe und deren Agenten. Zurich, 1874;
20547 Czasopisma. Przyszłość. Przyszłość. Organ młodzieży polskiej. (Miesięcznik). Zürich, 1873—1874.
19116 Czasopisma. Głos Polski. Głos Polski. (Dwutygodnik). Zürich, 1872.
20221 Czasopisma. Polska. Polska. Pismo polityczno-literackie. Zürich, 1868—1869.
2967 Appel. Appel aux Polonais de la commission de subsides pour les jeunes élèves polonais. (Zurich, 1866),
23232 Dankadresse. Dankadresse der polnischen Studirenden in Zürich. (Zürich, 1866),
785 Adresse. Adresse de l'émigration polonaise à S. E. M. Johnson, Président des Etats-Unis d'Amérique. (Zurich, 1865),
18243 Czasopisma. Adler (Der Weisse). Der Weisse. Adler (Trzy razy tygodniowo). Zürich, 1864—1865.