Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
121 Abecadlnik. Abecadlnik dla dzieci. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1869 (1870),
122 Abecadlnik. Abecadlnik dla grzecznych dzieci,
123 Abecadlnik. Abecadlnik czyli groszówka dla dzieci niechodzących do szkoły. Jasło, Rusinowski, 1857,
124 Abecadlnik. Abecadlnik gymnastyczny czyli nowy sposób nauczania czytać dzieci, oświecając ie i bawiąc wyobrażeniem rozmaitych grów i ćwiczeń ciała, które lubią pospolicie. Ozdobiony 36 obrazkami, z wykładami pożytków lub niebespieczeństw z nich wynikających dla zdrowia. (Po polsku i po francusku). Wrocław, 1807,
125 Abecadlnik. Abecadlnik historyczny,
126 Abecadlnik. Abecadlnik historyczny, z rycinami litogr. na 1 arkuszu. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, 1860,
127 Abecadlnik. Abecadlnik historyczny dla dobrych dzieci. Wydanie pierwsze Józefa Bensdorffa w Krakowie 1860. Praga, druk. synów Bogumiła Haase, 1860,
128 Abecadlnik. Ilustrowany abecadlnik historyczny,
129 Abecadlnik. Abecadlnik Krakowski (wierszem). B. wyr. m. dr. i b. r. (Kraków, 1848),
130 Abecadlnik. Abecadlnik dla polskiéj młodzieży, z ozdobnemi obrazkami. Nowe wydanie. Warszawa, nakł. i druk. Józefa Pukszty, b. w. b. r. (przed r. 1830),
131 Abecadlnik. Abecadlnik czyli pierwsza nauka czytania polskiego i poznawania liczby dla młodzi wiejskiej. Roku 184.?
132 Abecadlnik. Abecadlnik nowy (1850),
133 Abecadlnik. Abecadlnik nowy, mały, z obrazkami i wierszykami. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, (1886),
134 Abecadlnik. Abecadlnik nowy i początki czytania dla użytku szkół miejskich i wiejskich, z rycinami z historyi naturalnej. Wrocław, nakł. W. B. Korna, b. w. r. (przed r. 1830),
135 Abecadlnik. Abecadlnik nowy, ruchomy, z rycinami kolorowanemi. Warszawa, Natanson, 1857,
136 Abecadlnik. Abecadlnik obrazkowy. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, (1860),
137 Abecadlnik. Abecadlnik obrazkowy (24 kart kolorowanych na grubym papierze). Warszawa, M. Orgelbrand, 1863,
138 Abecadlnik. Abecadlnik obrazkowy z historyi naturalnéj, po polsku i po francuzku. Tekst i ryc. kolor. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Węckiego, 1835,
139 Abecadlnik. Prześliczny abecadlnik obrazkowy,
140 Abecadlnik. Abecadlnik obrazkowy, z rycinami kolorowanemi. Warszawa, 1867,
141 Abecadlnik. Abecadlnik polski. Wilno, nakł. R. Rafałowicza, druk. M. Zymelowicza, 1845,
142 Abecadlnik. Nowy abecadlnik polski dla dzieci i młodzieży płci obojéj, z 24 wyobrażeniami zwierząt ssących. Lwów, 1832,
143 Abecadlnik. Abecadlnik warszawski. Podarunek dla grzecznych dzieci. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha 1840,
144 Abecadlnik.
145 Abecadło. Abecadło na arkuszu. Żytomierz, u Konst. Budkiewicza, b. w. r.,
146 Abecadło. Abecadło na jednym arkuszu małe i duże, w futeraliku. Warszawa, nakł. Ad. Dzwonkowskiego, 1862,
147 Abecadło. Abecadło duże i małe na arkuszu, do rozcinania na pojedyncze litery. Warszawa, Gebethner i Wolff,
148 Abecadło. Abecadło dla małych grzecznych dzieci,
149 Abecadło. Abecadło w futeraliku, b. w. b. m. i b. r.,
150 Abecadło. Abecadło dla głuchoniemych,