Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113826 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Alte und neue Zeit. Choroby wieku. Von I. I. (!) Kraszewski. Aus dem Polnischen übertragen und bevorwortet von Philipp Löbenstein. (Universal-Bibliothek 1581). Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., b. r. (1882),
113825 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Na bialskim zamku powieść historyczna z czasów Augusta III-go przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
113824 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Záhuba pohanův na Litvě, román pod názvem Kunigas, z polského přeložil Jak. Malý, s 15 vyobrazenimi, jež kreslil Al. Andriolli. Vyd. 2. Praha, J. Otto, 1887,
113823 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Záhuba pohanův na Litvě. Román pod názvem Kunigas sepsal J. I. Kraszewski. Z polského přeložil Jakub Malý. S 15 vyobrazení od M. Andriolliho. (Odb. z: Zlatá Praha 1885). V Praze, tiskem a nákladem J. Otty, 1886,
113822 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zagórski Apolinary. Gawędy naukowe,
113821 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zagadki. Obrazy współczesne przez B. Bolesławitę. (Część I). Tom I. Poznań, nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, (u J. Zawadzkiego w Wilnie), 1870,
113820 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zadorskij. Razskaz iz konca XVIII stoletija I. Kraszewskago. Pieriewod s polskago Je. Fuks. Moskwa, Obszczedostupnaja amierikanskaja tipo-litografija, 1881,
113819 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zadora. Historya z końca XIII (!, zamiast: XVIII) wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 41). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
113818 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zadora historja z końca XIII. (!, zamiast: XVIII.) wieku. Lwów, Księgarnia Polska, (I. Związkowa Drukarnia), 1880,
113817 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żacy krakowscy w r. 1549. Prosta kronika spisana przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 50). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1873 (na okładce: 1874),
113816 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żacy krakowscy w r. 1549. Prosta kronika spisana przez J. J. (!) Kraszewskiego. Lwów, nakł. Kajetana Jabłońskiego, Wiedeń, druk. A. Straussa wdowej i Sommera, 1845,
113815 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wyjątek z dzieła drukującego się obecnie w Paryżu,
113814 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wybór pism. Oddział I. Powieści sielskie poprzedzone wstępem krytycznym Kazimierza Kaszewskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1884,
113813 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy przez J. J. (!) Kraszewskiego. Tom pierwszy. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga. Księgarza i typografa Wilen. Cesarskiej Med. Chirurg. Akademii i szkół Białoruskiego Naukowego Wydziału, 1840,
113812 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wspomnienia Polesia Wołynia i Litwy. Paryż, (1880?).
113811 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wspomnienia Polesia Wołynia i Litwy J. J. (!) Kraszewskiego. Wydane w Paryżu. Paryż, nakł. i staraniem J.-K. Wilczyńskiego wydawcy Album wileńskiego, druk. J. Claye, b. r. (1860),
113810 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wspomnienia Polesia Wołynia i Litwy J. J. (!) Kraszewskiego wydane w Paryzu (!). Paris, Imprimerie de J. Claye, b. r. (1860),
113809 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy (1840),
113808 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku (!). Dziennik przejażdzki (!) w roku 1843. Od 22 czerwca do 11 września. J. I. Kraszewskiego, członka czynnego Towarzystwa Odesskiego Historji i Starożytności. Tom pierwszy. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, księgarza i typografa szkół Białoruskiego Naukow. Okr., 1845,
113807 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Na wschodzie. Obrazek współczesny narysowany z natury przez B. Bolesławitę. Poznań, nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, 1866,
113806 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Na wschodě, mylnie,
113805 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). A Clever Woman or, Iermola by Joseph Ignatius Kraszewski author of The Jew translated by Mrs. M. Carey (Martha Ward Carey). (The Superb Library issued monthly by the American News Company, nr 27). New York, The American News Company (w nocie copyright: Dood, Mead, and Company), b. r. (1891?),
113804 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Iz siemiletniej wojny. Z siedmioletniej wojny. Istoriczeskij roman w dwuch czastiach. Pieriewod F. W. Dombrowskago (Franc Wikientjewicz Dombrowskij). S.-Pietierburg, izdanije knigoprodawca T. F. Kuzina, Nowgorod, tip. A. S. Fiedorowa, 1890,
113803 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Z siedmioletniej wojny. Opowiadanie historyczne przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie. Tom I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878,
113802 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Z siedmioletniej wojny opowiadanie historyczne przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej 1875). Warszawa, wydanie Redakcyi Biblioteki Warszawskiej, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1876,
113801 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Siemiletniaja wojna. Istoriczeskij roman. W dwuch czastiach. Czastʹ I. (Cz. I-II). Moskwa, tip. byw. A. W. Kudriawcewoj, 1883,
113800 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). W mętnej wodzie obrazki współczesne przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 2). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
113799 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). W mętnej wodzie obrazki współczesne przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 2). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
113798 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). W mętnej wodzie. Obrazki współczesne przez J. I. Kraszewskiego. Poznań, Mieczysław Leitgeber i Spółka, Lwów, K. Wild, Warszawa, M. Glücksberg, druk. Ludwika Merzbacha w Poznaniu, 1870,
113797 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ciche wody. Powieść współczesna. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1881,