Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111795 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Ovariotomia partialis. (Odb. z: Miedicynskij Wiestnik 1870). Sankt-Pietierburg, tip. Ja. Trieja, 1870,
111794 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Otczot o zaniatiach wo wriemia putieszestwija s uczenoj celu za graniceju. Adjunkt-prof. A. Krassowskago. (Odb. z: Wojenno-Miedicynskij Żurnał 1858). Sankt-Pietierburg, tip. Ja. Trieja, 1858,
111793 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Kratkij otczot o diejatielnosti S.-Pietierburgskago rodowspomagatielnago zawiedienija za 1885 god. (Odb. z: Wracz 1886). S.-Pietierburg, tip. Ja. Trieja, 1886,
111792 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Meletemata quaedam de uteri ruptura. Dissertatio inaguralis medico-obstetricia quam pro doctoris medicinae gradu legitime assequendo, in Caesarea Medico-Chirurgica Academia Petropolitana, publice defendet Eduardus Antonius Krassowski. Petropoli, tip. Jakowa Trieja, 1852,
111791 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). O leczenii iskriwlenij matki i O priedochranitielnom sposobie leczenija razrywa promieżnosti wo wriemia akta rodow, pomoszcziu nadriezow (episiotomia). Prof. A. Krassowskago. (Odb. z: Wojenno-Miedicynskij Żurnał 1859). Sanktpietierburg, tip. Jakowa Trieja, 1859,
111790 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Kurs prakticzeskago akuszerstwa akadiemika A. Krassowskago. Wypusk III-j: Akuszerskija opieracyi. Probodienije mładienczeskoj gołowki. - Razdroblenije jeja. - Embriotomija. - Kiesarskoje sieczenije. - Czriewosieczenije (laparotomia). - Simfiziotomija. - Posobija pri wypadienii pupowiny. - Iskusstwiennoje otdielenije dietskago miesta i izwleczenije posleda. - Nasilstwiennoje rodorazrieszenije. S 34 politipażami w tekstie. Sanktpietierburg, 1879,
111789 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Kurs prakticzeskago akuszerstwa A. Krassowskago. Wypusk II-j: Akuszerskija opieracyi. Kratkij oczerk istorii opieratiwnago akuszerstwa. - Krowawoje rasszirienije połowoj rasszczeliny wo wriemia rodow. - Iskusstwiennoje rasszirienije matocznago ziewa wo wriemia rodow. - Iskusstwiennyj razryw obołoczek płodnago jajca wo wriemia rodow. - Iskusstwiennoje wozbużdienije prieżdiewriemiennych rodow. - Iskusstwiennyj zakonnyj ili tak nazywajemyj wraczebnyj wykidysz. - Akuszerskij poworot. - Ob izwleczenii mładienca: rucznoje izwleczenije mładienca i izwleczenije szczipcami. S 102 politipażami w tekstie. Sanktpietierburg, 1870,
111788 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Kurs prakticzeskago akuszerstwa A. Krassowskago, ordinarnago profiessora akuszerstwa, żenskich i dietskich bolezniej pri Impieratorskoj sanktpietierburgskoj miediko-chirurgiczeskoj akadiemii. So mnogimi politipażami. Sanktpietierburg, w pieczatnie W. Gołowina, 1865,
111787 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Ob izsledowanii matki pomoszcziu matocznago zonda. Prof. A. Krassowskago. (Odb. z: Wojenno-Miedicynskij Żurnał 1859). Sankt-Pietierburg, tip. Jakowa Trieja, 1859,
111786 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Bericht über 128 Ovariotomien von Prof. Dr. A. J. Krassowski. (Odb. z: St. Petersburger Medicinische Wochenschrift 1884). St. Petersburg, Buchdruckerei von A. Caspary, 1884,
111785 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Akuszerya. Tom drugi. Operacye akuszeryjne. Przekład dzieła Prof. A. Krassowskiego. p. t. Kurs prakticzeskago akuszerstwa Akadiemika Krassowskago. W S. Pietierburgie. 1879. Z 210 drzeworytami w tekście. (Biblioteka umiejętności lekarskich). Warszawa, Wydanie Redakcyi Gazety Lekarskiej, Druk. Gazety Lekarskiej, 1879,
111784 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). Opieratiwnoje akuszerstwo. Akadiemika A. Ja. Krassowskago. 2-je izdanije. Sankt-Pietierburg, Tip. Ministierstwa Putiej Soobszczenija (A. Bienke), 1879,
111783 Krassowski Eduardus Antonius.
111782 Krassowski Apolinary (Krasowskij Apollinarij Kaetanowicz), prof. architektury w Petersburgu (1818-1875).
111781 Krassowski Apolinary (Krasowskij Apollinarij Kaetanowicz), prof. architektury w Petersburgu (1818-1875). Grażdanskaja architiektura. Czasti zdanij. Soczinienije Apollinarija Krasowskago, Profiessora Grażdanskoj Architiektury w Institutie Korpusa Inżenierow Putiej Soobszczenija i w Stroitielnom Ucziliszcze Gławnago Uprawlenija Putiej Soobszczenija i Publicznych Zdanij. S atłasom czertieżej na 102 listach. Sanktpietierburg, Tip. Wojenno-Uczebnych Zawiedienij, 1851,
111780 Krassowski Antoni prof.
111779 Krassowski A. J..
111778 Krassowski A..
111777 Krassowski A. prof.
111776 Krassowski (koresp.).
111775 Krassowski dr.
111774 Krassowski.
111773 Krassowski, generał rosyjski.
111772 Krassowski.
111771 Krassowska, śpiewaczka.
111770 Krassow hr., z Izby Panów.
111769 Krassitski Ignace.
111768 Krassicki Ignacy.
111767 Krasset Jan (Crasset Jan, właściwie Crasset Jean, 1618-1692). Słodka y swięta smierc Przez Wielebnego Xiędza Jana Krasseta Soc: Jesu. Roku 1706. Francuskim Językiem. Wydana Na Polski w Roku 1740. przetłumaczona y Powtornie do Druku Podana A teraz dla mało widzianey tey Xiążki Za pozwoleniem starszych ku zbawieniu Dusz ludzkich, Expensem Pewnego na nowo znowu przedrukowana. Łuck, Druk. W. W. Oyców Dominikanów, 1807,
111766 Krasset Jan (Crasset Jan, właściwie Crasset Jean, 1618-1692). Rozmowy o Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Wydane językiem Francuskim przez Ks. Jana Crasset S. J. Przełożone na język Polski, przez Ks. Franciszka Leśniowskiego S. J. Za pozwoleniem c. k. Cenzury. Powtórne wydanie przez Ks. W. T. P. O. R. Rzeszów, nakł. i druk. Frańciszka Skielskiego, 1847,