Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110331 Hoene Wroński Józef Maria (1776—1853). Question décisive sur Napoléon. Paris, Paulin, 1840,
110330 Hipler Franz ks. (1836—1898). Copernico in Bologna. Traduzione dal Tedesco del Dr Alfonso Sparagna. Estratto dal Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche. Tomo IX. Giugno 1876. Roma, Tipografia delle scienze matematiche e Fisiche, 1876,
110329 Hiltebrandt P. A.
110328 Higier Henryk (1866—1942). Neues über einige Rückenmarksfunctionen. Von Dr. med. ... Assistenzarzt der Nervenabtheilung des Warschauer Israelitenhospitals. Sonderabdruck aus der „Deutschen Medicinischen Wochenschrift” 1892, No. 18. Leipzig, Verlag von Georg Thieme. gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin W., 1892,
110327 Hernoche-Zbrojewski L.
110326 Hermann. Grammatyka francuzko-niemiecka z dodaniem reguł kompletnych o subjonctifs. Paryż, Księg. Luxemb., 1842,
110325 Hauke Józef (1834—1871). Ogłoszenie Naczelnika Korpusu Drugiego. B. m., (1864),
110324 Hauke Aleksander (1814—1868).
110323 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 7 IV 1820, o postępowaniu w sprawach małżeńskich; po niemiecku i po polsku), (Lwów, 1820),
110322 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 21 XI 1817, o należytościach stemplowych opłacanych od 1 I 1818 w monecie konwencyjnej; po niemiecku i po polsku), (Lwów, 1817),
110321 Harding Emily J.
110320 Handbuch. Handbuch Schlesischer Stamm- und Reinzuchten. Herausgegeben von der Landwirthschaftskammer für die Provinz Schlesien. Breslau (Wrocław), in Kommission bei Wilh. Gottl. Korn, 1900,
110319 Hałatkiewicz Ferdynand. Statut urządzający Stowarzyszenie Służby Państwa Jasień celem otrzymania na własność chałupy, lub 150 zł. a. w. na chałupę ułożony przez... b. rządcę dóbr Jasień. Kraków, nakł. autora, czcionkami Kraju, 1873,
110318 Haller Władysław (1834—1897).
110317 Haller Władysław (1834—1897).
110316 Halban (Blumenstock, Blumenstok) Leon (1838—1897). Uwagi sądowo-lekarskie i przypadek samobójstwa przez powieszenie podał Dr. Leon Blumenstok Docent medycyny sądowéj przy Uniw. Jagiell. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk Uniw. Jag., 1869,
110315 Gutwiński Roman (1860—1932). Glony Suchy i Makowa przez... (Odb. z t. 35 Sprawozdań Komisji Fizjograficznej Akademii Umiej.). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, druk. Uniw. Jag., 1900,
110314 Grünberg (pianistka).
110313 Grudzińska Joanna.
110312 Grenzmer.
110311 Grehant N.
110310 Gregorowicz Antoni.
110309 Grafologia,
110308 Gorowski Stanisław.
110307 Gozlan Léon (1803—1866). Niagara, powieść o stu trzydziestu kobietach. (Odb. z Kuriera Krakowskiego). Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, G. Centnerszwer w Warszawie, 1887,
110306 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Straszny strzelec. Powieść z rękopismu muzyka. (Odb. z Dzieł, 1852), Wrocław, 1852,
110305 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Dzień Czwarty Lipca 1890. Wiersz ku uczczeniu obchodu złożenia zwłok nieśmiertelnej pamięci Wieszcza Adama Mickiewicza w grobowcu królów polskich na Wawelu. Tarnopol, nakł. Drukarni Józefa Pawłowskiego, 1890,
110304 Hanka Václav (1791—1861). České předpisy ,1 a 2 swazek, U B. Háze, b. r. J. J. Küssel. — Řecké, hebrejské, polské, ruské, srbské a uherské předpisy, mimo cwičeni se w rozličnych tazich. Praha, Calve, 1822,
110303 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kundmachung des k. k. galizischen Landes-Guberniums. (Tyt. pol.:) Obwieszczenie ces. kr. Rządu krajowego galicyjskiego. (Z datą: Lwów 8 II 1851; o pozwoleniu prowadzenia handlu przez zniesione urzędy celne; po niem. i pol.), (Lwów, 1851),
110302 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kundmachung des k. k. galiz. Landes-Präsidiums. (Tyt. pol.:) Obwieszczenie c. k. galicyjskiego Prezydyjum krajowego. (Z datą: Lwów 20 X 1850; o przedłużeniu terminu wymiany jedno- i dwureńskowych banknotów; po niem. i pol.), (Lwów, 1850),