Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
11734 Budzyński Wincenty (1815—1866). Le poète anonyme de la Pologne. (Odb. z Revue Contemporaine, sierpień 1859, czy pod pseud. Paul de Saint-Vincent?). Paris, 1859,
11735 Budzyński Wincenty (1815—1866). La Pologne, l'Empereur Napoléon Ier et la Sainte Alliance. (Pod pseud. Paul de Saint-Vincent). Paris, E. Dentu, imp. Tinterlin, 1864,
11736 Budzyński Wincenty (1815—1866). La Pologne et les nationalités par Paul de Saint Vincent. Paris, 1863,
11737 Budzyński Wincenty (1815—1866). Rewucha. Powieść.
11738 Budzyński Wincenty (1815—1866). Kilka uwag o poezyi narodowej z powodu nowo wydanych Woskresenek Tomasza Augusta Olizarowskiego. Przez... Paryż, w druk. i litografii Maulde i Renou, 1846,
11739 Budzyński Wincenty (1815—1866). Wiadomość o życiu i pismach Karola Sienkiewicza. Paryż, druk. E. Martinet, (1862),
11740 Budzyński Wincenty (1815—1866). Wyprawa pruska i Półtora krzyża. Powieści historyczne z czasów Bolesława W(ielkiego). Przez W. B. 2 tomy. (Biblioteka Powieści Historycznych wydawana przez J. N. Bobrowicza. T. 8, 9). Lipsk, nakt. Księgarni Zagranicznej, wydanie J. N. Bobrowicza, 1845,
11741 Budzyński Wincenty (1815—1866).
11742 Budzyński Włodzimierz. Emissaryusz. Poemat Wl... Poznań, nakł. autora, w komisie Księgarni J. K. Żupańskiego, 1849,
11743 Budzyński Włodzimierz. Koń biały. (Wierszem). Warszawa, druk. Gazety Polskiej, 1862,
11744 Budzyński Włodzimierz. Litti z Helgoland, przez... Wilno, Glücksberg, 1857,
11745 Budzyński Włodzimierz. Niemcy. Poznań, nakład autora, w kom. i druk. W. Stefańskiego, 1850,
11746 Budzyński Włodzimierz. Niemcy i Szwajcarya. (T. I. Niemcy, T. II. Szwajcarya). Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga, 1856,
11747 Buet Karol (1846—1897). Z życia wiejskiego proboszcza, przekład z franc. Aliny Czeczott. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1892,
11748 Bufalo Gaspar bł.,
11749 Buffalo N(New) Y(York),
11750 Buffier Klaudiusz (jezuita, ur. w Polsce 25/5 1661, zm. w Paryżu 17/5 1737). Sposób łatwy nauczania i pamiętania dziejów powszechnych i rozmiaru czasów, czyli chronologii i historii powszechnéj podany francuzkim językiem przez... przełożony z przydaniem ciekawszych pytań i uwag na dzieje święte i świeckie dla wygody Ichmościów Panów Kawalerów Collegii Nobilium Posnaniensis. Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, czcionkami W. Simona, 1890,
11751 Buffon Jerzy Ludw. Leclerc hr. (1707— 1788). Epoki natury przez... wydane w języku francuzkim, przez X. S. Staszica wytłomaczone na język polski z dodaniem myśli i niektórych uwag. Edycya druga pomnożona nowemi uwagami nad ziemią Polską. Kraków, druk. Jana Maja, 1803,
11752 Buffon Jerzy Ludw. Leclerc hr. (1707— 1788). Wybór z dzieł... czyli mała historya naturalna zwierząt, gadów, ryb i ptaków. Ozdobione 71 wyobrażeniami kolorowemi podług rzeczywistości. Le Buffon de la jeunesse ou petite histoire naturelle des Quadrupèdes, Reptiles, des Poissons et des Oiseaux, orné de 71 figures enluminées. (Po polsku i po francusku). Warszawa i Wrocław, W. B. Korn, 1807,
11753 Buffon Jerzy Ludw. Leclerc hr. (1707— 1788). Wyciąg z dzieł... czyli mała historya naturalna zwierząt, gadów, ryb i ptaków. Ozdobiona 71 wyobrażeniami kolorowemi podług rzeczywistości. (Po polsku i po francusku). Nowa edycya. Wrocław, W. Korn, 1829,
11754 Buffon Jerzy Ludw. Leclerc hr. (1707— 1788).
11755 Bufle (Büfle, Buffle) Agnieszka z Wilczewskich. Opieka i praca. Włocławek, druk. Teodora Buchholtza, 1872,
11756 Bufle (Büfle, Buffle) Agnieszka z Wilczewskich. Ostatnie rady i przestrogi dla moich uczennic przez Agnieszkę z Wilczewskich B. Ochmistrzynią Pensyi Wyższej w Włocławku. Włocławek, druk. Teodora Buchholtza, 1852,
11757 Bufle (Büfle, Buffle) Agnieszka z Wilczewskich.
11758 Bug,
11759 Bug-Jargal,
11760 Bugajczyk Wojciech ks. (1866—1917),
11761 Bugajewicz Dionizy ks. Kazanie drugie miane na Pogrzebie ś. p. J. w. Jozefa Skarbek Malczewskiego, Podstolego Kaliskiego, Orderu S. Stanisława Kostki w Kościele Parochialnym Swierczyńskim roku 1806 przez X. ... Theologii Lektora, Proboszcza Starogostyńskiego, Benedyktyna. B. m., 1806,
11762 Bugajewicz Dionizy ks.
11763 Bugajski (Bugayski) Franciszek,