Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
54976 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Lebrun Piotr Antoni (1785—1873). Żywy nieboszczyk. Kom. w 2 a.
52498 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Belly Jerzy. Żywy nieboszczyk. Krt. w 1 a.
53072 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Ciconi (Cigoni) Teobald (1824—1863). Żywy posąg. Dr. w 5 a. Tł. A. M.
41785 Haggard Henry Rider (1856—1925). Żywy testament, przez H. Ridera Haggarda. Przełożyła z angielskiego, T. P. Dodatek do numeru 1254 „Kłosów”. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1889,
91431 Katarzyna II z d. Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst, cesarzowa rosyjska (1729—1796). Żyzn' i diejatielnost' impieratricy Jekatieriny II. Wilna, Tipografija Sw. Duchow. Bratstwa, 1898,
93282 Kiprianowicz Grigorij Jakowlewicz. Żyzn’ Iosifa Siemaszki Mitropolita Litowskago i Wilenskago i wozsojedinienije zapadnorusskich uniatow s prawosławnoju cerkowiju w 1839 g. S 3-mia portrietami wysokoprieoswiaszczennago Iosifa. Soczinienije... Tamże [Wilna, Tipografija I. Blumowicza], gławnyj skład izdanija u awtora, 1893,
41449 Gorskij Siergiej. Żyzń i istoriczeskoje znaczenije kniazia Andrieja Michajłowicza Kurbskago. Soczinienije... Kazań, Izdanije knigoprodawca Iwana Dubrowina, w Gubiernskoj Tipografii, 1858,
26231 Dogiel Jan prof. Uniw. Kazańskiego (1830—1915 lub 1916?). Żyzń, wino i smiert'. 1887.
64217 Gackiewicz Jewstafij Pawłowicz. Żyźń Dosifieja Obradowicza po jego awtobiografii i razbor jego soczinienij so strony jazyka i sodierżanija. Warszawa, w Tipografii Iwana Noskowskago, 1879,
58574 Dubanowicz Sas Paweł dr. Γνῶϑι σεαυτὀν. Poznaj siebie. Kult umarłych ze stanowiska historyi, hygieny, religii i ustawodawstwa z wnioskami co do wskazanych reform obecnego systemu traktowania zwłok ludzkich, tudzież co do zmian obowiązujących w tej mierze obecnie ustaw i rozporządzeń administracyjnych skreślił... Zesz. I. Tamże [Lwów, nakł. autora, druk. Instyt. Stauropig.], 1888,
37887 Frantz Adolf. Ӧsterreichs Gymnasien. Von ... Königl. Oberlehrer. Beilage zum Programm des Königlichen Gymnasiums zu Strehlen. Strehlen i. Schles. (Strzelin), Traugott Ehlers Buchdruckerei, 1898,
96808 Kohn Abraham (1807—1848). לנער תנוך Elemente des ersten Religions unterrichtes für die israelitische Jugend von ... ehemaligem Prediger, Religionslehrer und prov. Direktor der deutsch-israelitischen Hauptschule zu Lemberg. Zweite vermehrte Auflage. Herausgegeben von Michael Wolf. Lemberg, gedruckt bei Michael F. Poremba, 1858,
73520 Igel Lazarus Elias (1825—1892). מםתיםשונים (Mik'tabim šonim) seu variae interpretationes criticae et grammaticales de Biblia veteris testamenti et de Onkelosi, quibus accedunt alla scripta hebraica et chaldaica. Authore ... Theologiae Doctore, Leopoli, Typis M. F. Poremba, MDCCCL (1850),
49845 Kammerling Z. ראשיח יסורי ארוּנח Reszys jesodej emuna. Początki zasady nauki religii Mojżeszowej skreślił ..., Nauczyciel religii mojżeszowej w Rzeszowie. Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1890,