Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113933 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Wykonana w Warszawie, ozdobiona portretem pamiątka obchodu Jubileuszu 50-letniej literackiej pracy J. I. Kraszewskiego sprzedaje się po 10 cent. we wszystkich księgarniach i składach papieru). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113934 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Pierścionki jubileuszowe srebrne, złocone i emaliowane z napisem: Pamiątka jubileuszu Kraszewskiego w Krakowie 1879 r. sztuka po 1 złr. Medaliki pamiątkowe ze szczerego srebra sztuka po 90 cent. nabyć można w rytowni F. Kwaśniewskiego ulica Grodzka Nr 63 I. piętro). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113935 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Pierścionki pamiątkowe srebrne, złocone i oksydowane z napisem: z Jubileuszu J. I. Kraszewskiego d. 5 Października 1879 r. nabyć można po cenie 1 Złr. 25 cent.). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113936 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Zakład fotograficzny T. Andrzejewskiego obok hotelu krakowskiego wykonał nakładem swoim fotografie J. I. Kraszewskiego zdjęte po opuszczeniu więzienia w Magdeburgu i są do nabycie tak w zakładzie oraz w księgarniach pp. D. E. Friedleina i St. Krzyżanowskiego w formatach: wizytowym 40 ct. w gabinetowym 60 ct.). Kraków, druk. A. Koziańskiego, b. r. (ok. 1887),
113937 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym, inc.: W poniedziałek, dnia 18 kwietnia 1887, w chwili uroczystego pogrzebu i złożenia zwłok śp. Józefa Ignacego Kraszewskiego, w grobie zasłużonych, na Skałce w Krakowie, odbędzie się jednocześnie w Poznaniu w kościele św. Marcina o godz. 10 solenne nabożeństwo żałobne, którem łącząc się duchowo w oddaniu ostatniej posługi dostojnemu zmarłemu zapraszają rodaków Wielkopolanie). Poznań, Druk. Dziennika Poznańskiego dawniej J. I. Kraszewskiego, b. r. (1887),
113938 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym, inc.: 1812 1887 Za duszę ś. p. Józefa Ignacego Kraszewskiego zmarłego w Genewie 19 marca, odbędzie się w przyszłą sobotę 26 b. m. o 11tej godzinie rano w kościele Sego Jana Mikołaja na ulicy de Brabant, nabożeństwo żałobne, na które zapraszają Polacy w Brukseli, z datą: d. 21 marca 1887). Bruksela, druk. Merzbacha i Falka, b. r. (1887),
113939 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie o organizacji uroczystości żałobnych, inc.: Zwłoki ś. p. J. I. Kraszewskiego złożone w dolnej krypcie kościoła ks. Pijarów, dnia 15. 16. i 17. Kwietnia b. r. od godziny 9. zrana do 6. wieczorem mogą być odwiedzane...). Kraków, druk. A. Koziańskiego, b. r. (1887),
113940 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie o złożeniu zwłok Józefa Ignacego Kraszewskiego w krypcie zasłużonych na Skałce, inc.: † W Imie (!) Pańskie Amen. Ku wiecznej pamięci potomnym zapisuje się, jako w dniu 18 Kwietnia R. P. 1887 w poniedziałek po niedzieli przewodniej w grobie zasłużonych w Krakowie na Skałce u Ś. Michała, po uroczystym pogrzebie kosztem miasta Krakowa sprawionym, złożono zwłoki ś. p. Józefa Ignacego Kraszewskiego...). B. m. i r. (1887),
113941 (Kraszewski Józef Ignacy).
113942 Kraszewski Józef Ignacy, Jankowski Placyd. Powieść Składana. J. I. Kraszewski. John of Dycalp (Placyd Jankowski). Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1843 (na okładce: 1844),
113943 Kraszewski Józef Ignacy, Jankowski Placyd. Powiest` iz składcziny Kraszewskago i Ioon-of-Dykalpa. Pieriewod s polskago G....cha Jaszmowskago. Moskwa, Tip. skoropieczatanija W. Kiriłowa, 1847,
113944 Kraszewski Józef Ignacy, Wolfgang Ksawery. Druskieniki. Szkic literacko-lekarski przez J. I. Kraszewskiego i Ksawerego Wolfganga. I. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1848,
113945 Kraszewski Józef Ignacy, Zalewski Kazimierz. Rodzina. Dramat w pięciu aktach. Przez J. I. Kraszewskiego i K. Zalewskiego. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej 1882). Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1882,
113946 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jak se pan Pavel ženil a jak se oženil. Povídka J. I. Kraszewského. S výslovným přivolením p. spisovatelovým přeložil J. T. (Josef Tumpach). (Zábavy Večerní, roč. VI, čislo 3. Zábav večernich dílo XLII). V Praze, tisk a sklad Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a sp.), 1885,