Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
15 A. B. K. N. O towarzystwie filotechniczném w Charkowie, gł. mieście gubernii słobódsko-ukraińskiej, r. 1811 dnia 17 stycznia zebranem i dnia 10 marca tegoż roku od Naj. Imperatora JMci W. R. potwierdzoném, wiadomość w ross. jęz. drukiem w Charkowie ogłoszona, po polsku przez B.A.K.N. członka tegoż towarzystwa przełożona. S. Petersburg, Druk. Imperat., 1812,
14 A. B. C, magister nauk spółkowych, członek wielu towarzystw karcianych,
13 A. B. C,
12 A bodaj was! A bodaj was!, wisuserye dziesięciu kotków. Poznań, A. Cybulski, (1899),
11 A. A. F.,
10 A... Al.,
9 A. A. ksiądz. Odpowiedź księdza... na list księdza XX. Lwów, 1871.
8 A. A.,
7 A. A. Religia a wiara. Kilka słów do stronnictwa konserwatywnego przez... Lwów, nakład wyd. Dziennika Polskiego, druk. Kor. Pillera, 1871,
6 A. A. Joann Groznyj i Stiefan Batorij. Istoriczeskij roman. Soczinienije... Moskwa, Uniwiersitietskaja Tipogr., 1834
5 A...,
4 A... Modlitwa Pańska. W Pieśniach. Z Dodatkiem Słow Zbawicielowych na Krzyżu i piosnki dla pobożney młodzieży, przy pierwszym Św. Wieczerzy używaniu. Brzeg, u Karola Szwarca, druk. K. F. A. Günthera w Wrocławiu, 1840,
3 A.,
2 A. Uwagi nad poematem pułkownika Mikołaja Korwina Kamieńskiego p. t. Obrazowanie, wydrukowanym w Paryżu 1857 r. Paryż, druk. L. Martinet (b. r., po 1857),
1 a,