Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
14 A. B. C, magister nauk spółkowych, członek wielu towarzystw karcianych,
13 A. B. C,
12 A bodaj was! A bodaj was!, wisuserye dziesięciu kotków. Poznań, A. Cybulski, (1899),
11 A. A. F.,
10 A... Al.,
9 A. A. ksiądz. Odpowiedź księdza... na list księdza XX. Lwów, 1871.
8 A. A.,
7 A. A. Religia a wiara. Kilka słów do stronnictwa konserwatywnego przez... Lwów, nakład wyd. Dziennika Polskiego, druk. Kor. Pillera, 1871,
6 A. A. Joann Groznyj i Stiefan Batorij. Istoriczeskij roman. Soczinienije... Moskwa, Uniwiersitietskaja Tipogr., 1834
5 A...,
4 A... Modlitwa Pańska. W Pieśniach. Z Dodatkiem Słow Zbawicielowych na Krzyżu i piosnki dla pobożney młodzieży, przy pierwszym Św. Wieczerzy używaniu. Brzeg, u Karola Szwarca, druk. K. F. A. Günthera w Wrocławiu, 1840,
3 A.,
2 A. Uwagi nad poematem pułkownika Mikołaja Korwina Kamieńskiego p. t. Obrazowanie, wydrukowanym w Paryżu 1857 r. Paryż, druk. L. Martinet (b. r., po 1857),
1 a,