Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1036 Aksamitowski F.,
1035 Aksakow Nikołaj. Ludwig Kondratowicz (Wł. Syrokomla), opyt charaktieristiki. Moskwa, tip. Pogodinoj, 1880,
1034 Aksakow Iwan Siergiejewicz (1823–1886).
1033 Aksakow Iwan Siergiejewicz (1823–1886). Polskij wopros i zapadno-russkoje dieło, Jewriejskij wopros, 1860–1886, stat'i iz Dnia, Moskwy, Moskwicza i Rusi, izdanije 2je Impier. Publ. Bibliotieki. Petersburg, 1899,
1032 Aksakow Iwan Siergiejewicz (1823–1886). Izsledowanije o torgowli na Ukrainskich jarmarkach, 2 czasti. Petersburg, 1858,
1031 Akoszewski A. ks.
1030 Akoszewski A. ks. Wzrost Kościoła świętego w czasie obecnym. Czytelnia chrześcijańska No 4. Poznań, Nakł. Księgarni Tytusa Daszkiewicza, czcionk. N. Kamieńskiego i Sp., 1870,
1029 Akordometr,
1028 Akolici,
1027 Akielewicz Mikołaj (1829–1887) i Korotyński Wincenty. Jo Milestaj Szwiesiausiam Ciesoriuj Alexandruj II, Wieszpacziuj Wisos Rosijos...– Jego Impeiratorskomu Wieliczestwu Aleksandru II. Samodierżcu Wsierossijskomu... (Wiersz powitalny po litewsku z tłomaczeniem rosyjskiem... autor podpisał się: Litowskij krestjanin). – Najjjasniéjszamu Jahó miłóści Haspadarú Imperátaru Aleksándru Mikałájawiczu Piéśnia z pakłónam ad litówsko-rusinskai mużýckai hramády. Spisaw Wincéś Korotýński. (Wiersz powitalny po białorusku). Wilno, tip. Osipa Zawadzkago, 1858,
1026 Akielewicz Mikołaj (1829–1887).
1025 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Žinia apie Lenkų waina su Maskolejs. Paryż, 1864.
1024 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Tewe musu, małda wieszpaties iszganitojaus. (Ojcze nasz, modlitwa Pana Zbawiciela). Wilniuja, Spaustuweja A. H. Kirkora, 1860,
1023 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). W sprawie językoznawstwa. List otwarty do Leonarda Niedźwieckiego (na końcu: Paryż, dnia 19 czerwca 1887 roku. 135 rue de Belleville). Paryż, druk. S. Nieciuńskiego, (1887),
1022 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Rzut oka na starożytność narodu litewskiego napisał Vytautas. Petersburg, tipogr F.-S. Suszynskago, 1885,
1021 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Lamentorius arba pradżia moksło sudeta mażiems Wajkeliems. Wilniuja, Spaustuweja A. Syrkina. Kasztu kunigajkszczia Ireneusza Oginskia isz Rytawa, 1860,
1020 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Kwestorius po Lietuwa ważinedamas żmonis bemokinasis. (Kwestarz po Litwie wędrujący i lud nauczający). Wilniuja, Spaustuweja A. H. Kirkora, 1860,
1019 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Gramatyka języka litewskiego: Głosownia. Poznań, nakł. Biblioteki Kórnickiej, Drukarnia Narodowa (S. Knapowskiego), J. K. Żupański, 1890,
1018 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Giesmes Nabożnos (wyd. tajnie i bezimiennie) (ok. r. 1861).
1017 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Elementarz dla chłopców wiejskich przełożony na litewski język. Lietuwiszkas Elementarius. Wilno, (druk. A. H. Kirkora?), 1860,
1016 Akiba. Akiba (Rabi) – jego życie i działalność. Przekł. Leona Rabinowicza. Warszawa, druk. B. Thursza, 1900,
1015 Akerman Józef ks. Książka do nabożeństwa za dusze zmarłych pokutujące w czyścu, zawierająca: gruntowne nauki wiary, objaśnienia o modlitwach, mszach św., jałmużnach i pobożnych uczynkach za zmarłych, na 30 dni miesiąca rozłożonych, z niemieckiego przełożył ks. Wal. Serwatowski, wyd. 3cie. Kraków, nakł. OO. Bernardynów, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
1014 Akcyzowy podatek,
1013 Akcyzowe dochody,
1012 Akcyza,
1011 Akcyjne. Akcyjne Towarzystwo,
1010 Akcyjne. Akcyjne prawodawstwo,
1009 Akcya. Akcya A. Gałęzowskiego i Sp-ki na zp. 1000. Warszawa, 1834,
1008 Akcje,
1007 Akcentuacja,