Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111866 Krasuski Ludwik, z Drużkowa k. Czchowa.
111867 Krasuski Maurycy.
111868 Krasuski Michał. Driewnostʹ małorossijskago jazyka. Napisał Michaił Krasuskij. Odiessa, tip. G. Ulricha, 1880,
111869 Krasuski Michał. Rozbrat myśli i ujemne strony naszego piśmiennictwa. Napisał M. Krasuski. Lwów, nakł. autora, skład komisowy w księgarni K. Wilda, Druk. Ludowa, 1877,
111870 Krasuski Michał. Rzut oka na układy planetarne, przyszłość człowieka i ziemi napisał Michał Krasuski. Lwów, u Karola Wilda, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1874,
111871 Krasuski Michał. Pisma Michała Krasuskiego. Wilno, druk. Teofila Glücksberga, księgarza i typografa szkół. Białorus. Naukow. Okr., 1845,
111872 Krasuski Michał (1621-1676).
111873 Krasuski Zygmunt, uczeń prof. Mariana Sokołowskiego.
111874 Krasuskij Michaił.
111875 Krasuskij Osip Siewastjanowicz, docent.
111876 Krasusski J., mylnie.
111877 Krasuwskij Mikołaj.
111878 Krasz Aniela.
111879 Krasz. Kaj.
111880 Kraszeninnikow Siergiej Piotrowicz, pisarz rosyjski, gardemaryn (1811-1870).
111881 Kraszennikow Gardemaryn, mylnie.
111882 Kraszewscy (Jastrzębczykowie).
111883 Kraszewska (tłum.).
111884 Kraszewska Aniela (ur. 1869). Szych czy złoto. Powieść przez Gabryela Zawieruchę. Poznań, nakł. i druk. Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, 1899,
111885 Kraszewska Aniela (ur. 1869).
111886 Kraszewska Otolia (1859-po 1938).
111887 Kraszewska Tekla.
111888 Kraszewski.
111889 Kraszewski, z Kruszyna.
111890 Kraszewski A.
111891 Kraszewski Antoni.
111892 Kraszewski Antoni, z Korżówki.
111893 Kraszewski Antoni Feliks (1797-1870). Wiersz na dowod niewygasļéy (!) przyjaźni imieniem grona przyjacioł akademicznych ofiarowany Hippolitowi Potrykowskiemu kandydatowi praw przy jego odieżdzie (!) z Akademii Wrocławskiéy złożony przez F. Antoniego Kraszewskiego. Roku 1817 dnia 4. Sierpnia. Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Körna, 1817,
111894 Kraszewski Antoni Feliks (1797-1870).
111895 Kraszewski Bogusław, literat, kolekcjoner (ok. 1855-1916.