Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1460 Aleksander II car rosyjski (1818–1881). (–). Alexandre II. et l'Entrevue de Varsovie. Paris, E. Dentu, imp. L. Tinterlin et Cie , 1860,
1459 Aleksander II car rosyjski (1818–1881). (Postanowienie o utworzeniu w Królestwie Polskim Rady Stanu oraz Rad Gubernialnych, Powiatowych i Miejskich). B. m. i b. r. (1861),
1458 Aleksander II car rosyjski (1818–1881). Otwiet na adriess, sostawlennyj na imia gosudaria impieratora (Aleksandra II) niekotorymi polskimi pomieszczikami podolskoj gubiernii. (Odb. z IV kn. Wiestnika Jugo-Zap. i Zap. Rossii). Kijew, Uniwiersitietskaja Tipogr., 1862,
1457 Aleksander II car rosyjski (1818–1881). Z Bożej Łaski My... (Obietnica amnestyi). B. m., 1863,
1456 Aleksander II car rosyjski (1818–1881). Manifest (Amnestya z 26 Sierpnia 1856 r. W jęz. ros. i pol.). (Moskwa, 1856),
1455 Aleksander II car rosyjski (1818–1881). L'encyclique du Tsar. Le droit de la Russie et le tort de la Pologne. Écrit pour tous les Chrétiens orthodoxes dans la ville imperiale de Moscou, l'année de la Création du monde 7371 de l'avénement du Verbe divin 1863 le 15 juillet, en souvenir du saint et apostolique prince VIadimir, qui dans la sainte ville de Kiew convertit la nation russe par le saint Baptême. Traduit du Russe en française avec une introduction et des notespar Louis Léger. Paris, Charles Douniol, 1865,
1454 (Aleksander I).
1453 (Aleksander I). Ad Votum Alexandri I. Regis sui Scholae piae. (Wiersz). B. m. i b. r. (Warszawa, 1815),
1452 (Aleksander I). Wiersz na zgon Aleksandra I. Cesarza. Kraków, b. w. b. r.,
1451 (Aleksander I). Wiersz na okoliczność przysięgi ludów obwodu Białystockiego na wierność Imperatorowi Aleksandrowi I. Białystok, 1807,
1450 (Aleksander I). Westchnienia czułego Polaka w dniu 13 Czerwca roku 1826, jako w rocznicę oglądania po raz ostatni wiecznej pamięci Najj. Alexandra I.,Cesarza Wszech Rossyi, Wskrzesiciela i Króla Polski. (Wiersz). Warszawa, 1826,
1449 (Aleksander I). Uczniowie wymowy w Akad. połockiej T. I. Mowy na pochwałę N. Imperatora i Samod. W. Ros. Alexandra I z okoliczności dorocznego obchodu wstąpienia na tron pierwiej po łacinie zrobione i na posiedzeniu Akademicznym miane, też późniey od tychże samych na język polski przełożone. Połock, 1816,
1448 (Aleksander I). Trauergesang zur Gedächtnissfeyer Sr. Majestät Alexanders des I-sten Kaisers von Russland und Königs von Polen, glorreichen Andenkens in der evangelischen Kirche U. A. C. zu Warschau den 23 April 1826. B. m. i b. r. (Warszawa, 1826),
1447 (Aleksander I). Trauergedanken eines einsamen Greises auf den Hingang in die Ewigkeit... Alexanders I. B. m. i b. r. (1826),
1446 (Aleksander I). Projekt do ustawy sejmowéj względem wzniesienia pomnika wdzięczności narodowéj dla wskrzesiciela Polski (Aleksandra I). Warszawa, (1826?),
1445 (Aleksander I). Programma obchodu żałobnego po wiekopomnej pamięci Najj. Cesarzu Wszech Rossyi Aleksandrze I., Królu Polskim, w d. 4 Kwietnia 1826 r. odbyć się mającego. Warszawa, w Drukarni Szkolnéj, 1826,
1444 (Aleksander I). Porządek obchodu całodziennego 31 Augusta 1811 r. przy uroczystości imienin Imperatora Aleksandra oraz akcie otwarcia Mińskiego Tow. Dobroczynności przy zakładzie kamienia węgielnego w kościele mińskim szpitala Miłosierdzia. Wilno, u ks. Missyonarzów, 1811,
1443 (Aleksander I). Do Nayjaśnieyszego Pana w czasie jego przejazdu przez Końskie kuźniczemi fabrykami sławne, domu Małachowskich dziedziczne. B. m. i b. r. (1815),
1442 (Aleksander I). Orationes in laudem Augustissimi ac Clementissimi Alexandri I. Imperatoris et Autocratoris totius Russiae, occasione solemnitatis anniversariae qua Sua Maiestas regimen Imperii feliciter auspicata est, ab alumnis eloquentiae in Academia Polocensi Soc. Jesu elucubratae, et in Consessu Academico pronuntiatae 1816. Polociae, typis Academicis,
1441 (Aleksander I). Opis żałobnego obchodu po wiekopomnéj pamięci Najjaśniejszym Aleksandrze I. Cesarzu Wszech Rossyi i Królu Polskim, w Warszawie, w dniach 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23 Kwietnia 1826 r. uroczyście odbytego. Warszawa, nakł. i druk N. Glücksberga, 1829,
1440 (Aleksander I). Z okoliczności przejazdu przez Kraków do Wiednia Nayiaśnieyszego Alexandra I-go Imperatora Wszech Rossyy. W miesiącu Wrześniu 1814 Roku. B. m. b. r. dr. (1814),
1439 (Aleksander I). Z okoliczności imienin Najj. Alexandra Pawłowicza wszystkich Państw rossyjsk. jedynowładcy, króla pols. d. 30 Sierpnia 1816,
1438 (Aleksander I). Odgłos od Polki w dowód wdzięczności Alexandrowi I., w dniu przybycia jego do Warszawy 12 Listopada 1815 roku,
1437 (Aleksander I). Odezwa do Senatu Polskiego względem pomnika. Warszawa,
1436 (Aleksander I). Odezwa do izby poselskiéj względem pomnika dla Alexandra. B. w. b. m. (Warszawa),
1435 (Aleksander I). Ode à l'Empereur Alexandre sur ses dernieres victoires et de la réunission de la Pologne avec son empire. (Po francusku i po hebrajsku). B. w. b. m. i b. r. (1815),
1434 (Aleksander I). Oda na śmierć wiecznej pamięci Alexandra Igo Cesarza Rossyjskiego, Króla Polskiego itd. Wilno, 1826
1433 (Aleksander I). Oda do konstytucyi N. Cesarzowi Wszech Rossyi, Królowi Pol., przez Obywatela polskiego w Opawie ofiarowana. B. w. b. r. i b. m. (181.?),
1432 (Aleksander I). Myśli żałobne samotnego starca na zgon wiekopomnej pamięci Nay. Alexandra I. Ces. W. R. i Kr. pol. B. m. i b. r. (ok. 1826),
1431 (Aleksander I). Musa latina et lechita Imperatori totius Russiae laudes decantans (po polsk. i po łac.). Vars., b. w. b. r.