Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1486 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Gorzelnictwo u nas w stosunku do innych przemysłów. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1859,
1487 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Instrukcya ekonomowi folwarku przez... Warszawa, druk. J. J. Tomaszewskiego, 1853,
1488 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Kąpiele wiślane, rozprawa o dobroci i skutkach zimnéj kąpieli w rzecznéj i morskiej wodzie, oraz o sposobie zachowania się przy jéj użyciu. Warszawa, Druk. przy ulicy Rymarskiej nr. 743, 1842,
1489 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). IV kongres leśny, jego obrady i zwiedzanie lasów i zakładów przemysłowych. Warszawa, 1879,
1490 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Kronika dóbr obejmująca zbiór wiadomości z wykazem ogólnym stanu majętności i rocznych obrotów gospodarstwa dla porównywania wzrostu w latach po sobie następujących. Warszawa, 1856,
1491 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Jak hodować las żeby z niego mieć jak największe korzyści. Przez... Refer. Leśnego Komiss. Rząd. Spraw. Wewn. i Duchown. Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1859 (na okł.: 1860),
1492 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Projekt do czynszowania włościan. Tamże [Warszawa, druk. Jana Jaworskiego], 1858,
1493 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Rapporta gospodarskie, folwarczny i magazynowy, układu... Warszawa, druk. Strąbskiego, 1844.
1494 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Praktyczny sposób wymierzania i wyrachowania massy drzewa w pniach stojących oraz ocenienia tegoż. Warszawa, w komiss. u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Jaworskiego, 1863,
1495 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). O trzebieży i znaczeniu jéj w gospodarstwie leśném. Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1874,
1496 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Wyrachowanie massy i wartości stosunkowej drzewa opałowego w klocach oraz porównanie palności tegoż z węglem kamiennym i torfem. Przez... Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1855,
1497 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Wyrachowanie miąższości drzewa w klocach okrągłych i sążniach szczapowych, oraz stosunkowéj użyteczności i ceny tegoż; z dodatkiem uwag o poznawaniu masztów. Z tabellą podwójną. Warszawa, druk. Kaczanowskiego, 1842,
1498 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Wyrachowanie miąższości drzewa w pniach stojących z obwodu ich u dołu, zrównaniem średnicy podług zwężania się strzały w stosunku cal 1 na sążniu długości. (Na zasadzie tablic Hartiga). Warszawa, druk. A. Pajewskiego, Skł. gł. w Księg. Gebethnera i Wolffa, 1874,
1499 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). O zakładaniu fabryk cukru z buraków. (Oddruk z Roczn. gosp. kraj.). Warszawa, 1853, w 8ce, str. 22.
1481 Aleksandrowicz Aleksander z Krakowa. Essai sur l'emploi des frictions mercurielles comme moyen abortif dans quelques inflammations externes. Diss. inaugur. Montpellier, chez Jean Martel, 1836,
1474 Aleksandrowicz Adolf (1811–1875). Analyse (Chemische) des Krynicaer Eisensäuerlings. Aus dem Poln. übersetzt und herausgegeben von Dr. Zieleniewsky Brunnenarzt von Krynica. (Kraków, 1860),
1475 Aleksandrowicz Adolf (1811–1875). Analyse chimique des eaux minérales d'Iwonicz, de deux sources des eaux salées, bromo-iodées-bariteuses, de la source ferrugineuse et de la source sulphureuse, faite et décrite par... traduite du polonais par August Świtkowski. Kraków, Druk. Uniwersyt., 1867,
1476 Aleksandrowicz Adolf (1811–1875). Badania fizyczno-chemiczne podjęte w celu ocenienia wody z dwóch zdrojów Krościenkowskich. Tamże [Kraków, Druk. Uniwersyt.], 1859,
1477 Aleksandrowicz Adolf (1811–1875). List otwarty do JWPana T. Torosiewicza, w sprawie wytoczonéj przez tegoż w pisemku „Sprostowanie omyłek zaszłych w powtórnym rozbiorze chemicznym wód lekarskich iwonickich 1873”, napisał... mag. farmacyi. Kraków, druk. Leona Paszkowskiego, pod zarządem Józefa Łakocińskiego, nakł. autora, 1874
1478 Aleksandrowicz Adolf (1811–1875). Rozbiór chemiczny wód lekarskich w Iwoniczu, mianowicie dwóch zdrojów wody bromo-jodowo-barytowéj, zdroju żelazistego i zdroju siarczanego, wykonał i opisał... Mag. Farm. Czł. c. k. T. N. Kr. {Rozbiór chemiczny wody Jaszczurowéj Cieplicy w Tatrach, wykonał...; Rozbiór chemiczny wody lekarskiéj Krynickiéj zdroju głównego, tudzież stosowne badania w celu ocenienia wartości zdroju Krynickiego pobocznego i szczawy Słotwińskiéj, uskutecznione przez... M. F. Czł. c. k. T. Nauk. Krakowsk. czytane na posiedzeniu Komitetu Balneolog. Krakows. d. 17 Kwiet. 1858. (Odb. z Roczn. Tow. Nauk. Krak.).; Rozbiór chemiczny wody lekarskiej (szczawy magnezyowo-wapienno-żelazistéj) Żegiestowskiéj wykonał i opisał...; Rozbiór chemiczny dwóch nowych zdrojów wody mineralnéj Szczawnickiéj Jod i Brom zawierającéj, uskuteczniony przez...; Rozbiór chemiczny trzech zdrojów wody alkaliczno-słonéj, jodowo-bromowéj w Rabce, wykonał i opisał... Mag. Farm. Czł. c. k. T. N. Kr. (Odb. z XXXV t. Roczn. Tow. Nauk. Krak.); (Odb. z XXXV t. Rocznika Tow. Nauk. Krak.); (Odb. z XXXV tomu Rocznika Tow. Nauk. Krak.); Rozbiór chemiczny dwóch źródeł wody siarczanéj krzeszowickiéj, wykonał i opisał... Magister farmacyi itd. Rzecz czytana na posiedzeniu komissyi balneologicznéj wysadzonéj (tak) z grona c. k. Tow. nauk. krakowskiego. (Osobne odbicie z Rocznika Tow. Nauk. Krak.). Kraków, Druk. Uniw., 1866,
1479 Aleksandrowicz Adolf (1811–1875). Chemische Untersuchung der Mineralquellen zu Iwonicz im Königr. Galizien, namentlich zweier Brom- Jod- und Barythältigen Quellen, der Eisenquelle wie auch der Schwefelquelle, ausgeführt und beschrieben von... aus dem polnischen übersetzt von Theod. Hoff. Krakau, Druk. Uniw., 1867,
1480 Aleksandrowicz Adolf (1811–1875) i Czyrniański Emil. Wypracowania w przedmiocie korzystniejszego zużytkowania zdrojów krajowych dokonane stosownie do wniosków poczynionych na walném Zgromadzeniu Balneologiczném w Krakowie r. 1859. (Osobne odbicie z T. XXVII Roczn. C. K. Tow. Nauk. Krak.). Tamże [Krakau, Druk. Uniw., ], 1860,
1473 Aleksandrow M.,
1472 Aleksandrow Aleks. (ur. 1861, zm.?). Litauische Studien. I Nominalzusammensetzung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der vergleichenden Sprachkunde verfasst. Opponenten Doc. Dr. L. Mesing, Prof. Dr. J. Baudouin de Courtenay, Prof. Dr. Leo Meyer. Dorpat, 1888,
1471 Aleksandrow (tł.),
1521 Aleksandria,
1470 Aleksandra, cesarzowa ros. (żona Mikołaja I),
1390 Aleksander,
1469 Aleksander Wielki,
1468 Aleksander książę bułgarski,