Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110 A. B. C. tęczowe (1897),
87 A. B. C. A. B. C. Wydawnictwo Juliana Müllera. Warszawa, 1897,
88 A. B. C. A. B. C. und Bilderbuch für gute Kinder, polnisch, deutsch und französisch mit illum. Kupferstichen. Leinberg, Wild, 1811,
89 A. B. C. A. B. C. Buch neues deutsch polnisches mit 26 Kupferstichen. Breslau, Korn, 1821 (nowe wydanie),
90 A. B. C. A. B. C. Büchlein. Warszawa, nakł. i druk. A. Liefelda,
91 A. B. C. A. B. C. Chłopcy i dziewczęta, prześliczny abecadlnik z kolorowanemi rycinami i wierszykami. Warszawa, Centnerszwer,
92 A. B. C. A. B. C. dla dobrych dzieci, abecadło w rozmaitych kolorach (z malowanemi literami). Kraków, nakł. i druk. Friedleina, 1837,
93 A. B. C. A. B. C. dla grzecznych dzieci, ozdobione kilkunastu drzeworytami. Poznań, Rayzner, 1858,
96 A. B. C. A. B. C. w futeraliku. Lwów, 1823,
98 A. B. C. A. B. C. gwiazdkowe (1900),
14 A. B. C, magister nauk spółkowych, członek wielu towarzystw karcianych,
13 A. B. C,
8 A. A.,
9 A. A. ksiądz. Odpowiedź księdza... na list księdza XX. Lwów, 1871.
11 A. A. F.,
6 A. A. Joann Groznyj i Stiefan Batorij. Istoriczeskij roman. Soczinienije... Moskwa, Uniwiersitietskaja Tipogr., 1834
7 A. A. Religia a wiara. Kilka słów do stronnictwa konserwatywnego przez... Lwów, nakład wyd. Dziennika Polskiego, druk. Kor. Pillera, 1871,
2 A. Uwagi nad poematem pułkownika Mikołaja Korwina Kamieńskiego p. t. Obrazowanie, wydrukowanym w Paryżu 1857 r. Paryż, druk. L. Martinet (b. r., po 1857),
1 a,
3492 A-Ski. (Kilka słów) (1892),
954 A-Inaja N. G.,
105 A-B-C. A-B-C moje, w obrazkach i wierszykach. Petersburg, K. Grendyszyński, b. r.,
106 A-B-C. A-B-C w 24 kolorowanych obrazkach królów polskich i sławnych ludzi. (Nowe wydanie tytułowe). Kraków, nakł. i własność J. M. Himmelblaua, 1878,
107 A-B-C. A-B-C obrazkowe, łatwy elementarz. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1893,
108 A-B-C. A-B-C poglądowe. Kraków, nakł. J. M. Himmelblaua, litogr. A. Pruszyńskiego, 1889,
109 A-B-C. A-B-C rozciągane. Warszawa, J. Müller. 1875,
12 A bodaj was! A bodaj was!, wisuserye dziesięciu kotków. Poznań, A. Cybulski, (1899),